Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Początki średniowiecznych uniwersytetów

   

  Miejsca, gdzie wykładali najsławniejsi uczeni, ściągały rzesze wędrownych studentów. W ciągu XII- XIII w. najsławniejsze ze szkół przekształciły się w uniwersytety (studia generalia)- autonomiczne uczelnie, które dzięki przywilejom papieskim, cesarskim i królewskim nie podlegały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /5 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemieckie zakony rycerskie nad Bałtykiem

   

  Ekspansja miast hanzeatyckich i ideologia wypraw krzyżowych stały u kolebki wypraw niemieckich na pogańskie wówczas kraje bałtyckie. Zachęcona sukcesami miast włoskich w wyprawach krzyżowych, Lubeka stała się rzecznikiem krucjat przeciwko poganom bałtyckim, popierając na tym polu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /6 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruś i Litwa w walce z Krzyżakami

   

  Także królowie szwedzcy zagrozili wówczas Nowogrodowi. W XII w. podbili i schrystianizowali Finlandię, a z czasem postanowili sięgnąć dalej.

  Wezwany przez Nowogrodzian z Zalesia Aleksander Jarosławowicz, syn wielkiego księcia włodzimierskiego, zadał w 1240 r. w krwawej bitwie nad Newą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /3 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukształtowanie się państwa zakonnego. Ekspansja terytorialna Krzyżaków

   

  Skutkiem bitwy nad jeziorem Durbe w 1260 r. było powstanie Prusów w tymże roku. Ujarzmieni Prusowie opanowali Sambię, wiele zamków krzyżackich w głębi Prus i na wybrzeżu. Tylko dzięki nowym wyprawom rycerstwa z głębi Niemiec oraz pomocy książąt polskich powstanie zostało krwawo stłumione...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /2 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podboje następców Czyngis - chana. Mongołowie a Europa

   

  Śmierć Czyngis- chana w 1227 r. nie położyła kresu ekspansji mongolskiej. Na zachodzie ekspansję podjął Batu- chan, mający do dyspozycji znakomitego wodza Subedeja, właściwego przywódcę wypraw.

  W 1236 r. Mongołowie zniszczyli państwo Bułgarów nadwołżańskich, a w rok później...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /5 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monarchia i społeczeństwo w Anglii. Początki parlamentu

   

  Podczas gdy Europa Środkowa trwała w rozbiciu politycznym, Zachód przezwyciężał z wolna to stadium, krystalizując swe oblicze w formie scentralizowanych królestw, które, później niż na Wschodzie, przybiorą oblicza narodowe.

  Panowanie Henryka III

  Na razie Anglia Henryka III, mimo utraty...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /8 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje Europy Środkowej w XI - XIII w.

   

  Pierwsza faza starć między Niemcami a zachodnią Słowiańszczyzną zakończyła się w I poł. XI w. Wbrew pierwotnym planom bezpośrednio wcielone do królestwa niemieckiego zostały tylko ziemie Serbów Połabskich (marchia miśnieńska i łużycka). Inne kraje związane były z cesarstwem więzami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /5 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemiecka ekspansja polityczna na ziemie słowiańskie

   

  Wschodnioniemieccy książęta i margrabiowie doprowadzili w XII w. do ponownego opanowania ziem północno- zachodnich Słowian i przesunięcia granic wschodnich Niemiec nad Odrę, Noteć i Brdę.

  W 1108 r. książęta i biskupi wschodnioniemieccy wystąpili z apelem do rycerstwa z zachodnich krajów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /5 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hanza niemiecka

   

  W II poł. XIII w. powstała Hanza Niemiecka, luźny związek miast północnoniemieckich i nadbałtyckich miast pozaniemieckich. Związek ten prowadził wspólną politykę wobec państw basenu mórz Północnego i Bałtyckiego.

  Na czele Hanzy stała Lubeka, pierwszy i przez długi czas największy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie wypraw krzyżowych - średniowiecze

   

  Wyprawy i ich skutki:

  Wszystkie zdobycze okazały się efemeryczne.

  Krzyżowcy rozbili Cesarstwo Bizantyjskie- wielkie ognisko cywilizacji i główną siłę osłaniającą Europę przed Turkami.

  Osadnictwo francuskie i włoskie na Wchodzie nie zapuściło trwałych korzeni.

  Wzmocnienie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /2 435

  praca w formacie txt

Do góry