Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Geneza wojny stuletniej

   

  Gospodarcze i społeczne wstrząsy, jakie dotknęły Europę Zachodnią w XIV w., przyczyniły się do zaostrzenia konfliktów politycznych. Spowodowały one serię wojen, pustoszących Europę Zachodnią, głównie Francję. Wojny te pogłębiły jeszcze kryzys gospodarczy i brak stabilizacji układu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /6 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka schizma zachodnia

   

  Osłabienie pozycji papiestwa, wynikające z rezydowania w Awinionie, stało się jasne dla samych papieży, niezależnie od doraźnych korzyści, jakie dawała ta rezydencja. Papież był bp Rzymu i władcą Państwa Kościelnego. Jego nieobecność na terenie Italii była czymś nienaturalny i stan...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /2 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncyliaryzm. Piza i Konstancja

   

  Nadzieje na zakończenie schizmy z chwilą śmierci jednego ze zwalczających się papieży nie spełniły się. W 1389 r., po śmierci Urbana VI, kardynałowie rzymskiej obediencji wybrali Bonifacego IX, a potem dwu dalszych jego następców. Również awiniońskie konklawe po śmierci Klemensa VII...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /6 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór w Bazylei i klęska koncyliaryzmu

   

  Marcin V nie miał zamiaru zrezygnować z dawnych pretensji papiestwa do najwyższej władzy w chrześcijaństwie, toteż nie kwapił się ze zwołaniem następnego soboru, mającego kontynuować dzieło reformy Kościoła. Pod naciskiem zwolenników reformy zwołał go na rok 1431 r. do Bazylei. Jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /2 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjednoczenie opozycji antypapieskiej. Cesarz, spirytuałowie i Marsyliusz z Padwy

   

  W tym czasie polityczna potęga papiestwa była już załamana. Bonifacy VIII, wróg i prześladowca spirytuałów i braci apostolskich, przegrał swą walkę z Francją, a jego drugi z kolei następca, Klemens V, osiadł w Awinionie, pod kontrolą królów francuskich. Rozpoczął się okres tzw. „niewoli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /7 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Wiklef

   

  Okres awinioński przyczynił się do osłabienia pozycji papiestwa, a niechęć co niego we wszystkich krajach europy zaostrzał rozbudowany przez Jana XXII fiskalizm, połączony z likwidowaniem wyboru bp i opatów przez kapituły.

  Odtąd papieże, pozbawieni większości dochodów z państwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /2 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narastanie fermentu w Kościele. Joachim z Fiore

   

  Sytuacja papiestwa w XIII i na początku XIV w.:

  Zwycięstwo polityczne Innocentego IV nad Fryderykiem II w połowie XIII w. stało się wstępem do klęski papiestwa

  Przeciwstawienie się papiestwu sprzymierzonych z nim uprzednio narodów, w szczególności Francji Filipa IV

  Kościół, który...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi propagatorzy życia apostolskiego

   

  Robert z Molesmes- założyciel cystersów

  Norbert z Gennep- założyciel premonstratensów

  Dwaj pustelnicy kaznodzieje, którzy kładli nacisk na powrót do ewangelicznego ubóstwa, oraz głoszenie wiary w społeczeństwie: Stefan z Muret (zm. 1125) i Robert z Arbrissel (zm. 1177).

  Piotr Valdo-...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstania chłopskie w średniowieczu

   

  Francja

  Kompromitująca klęska francuskiego rycerstwa feudalnego pod Poitiers w 1356 r., gdzie poległa znaczna część szlachty francuskiej, a wielu panów dostało się do niewoli, doprowadziła do sytuacji bezprawia w państwie i nastrojów anarchicznych. Chłopi i miasta przestały bać się swoich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /6 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Franciszek i franciszkanie

   

  Franciszek, właściwie Jan Bernardone, ur. ok. 1182 r., syn bogatego kupca, po wesoło spędzonej młodości, podczas której poznał życie ze wszystkich stron i obyczaje różnych klas społeczeństwa włoskiego, w 1206 r. postanowił zostać eremitą, rezygnując ze wszystkiego co posiadał i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /5 880

  praca w formacie txt

Do góry