Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Dominikańskie studium generale w krakowskim klasztorze Św. Trójcy w I poł. XV w.

   

  Obok uniwersytetu istniało w Krakowie jeszcze jedno ważne środowisko intelektualne, skupiające osoby z wyższym wykształceniem filozoficznym i teologicznym, uprawiające naukowo te dziedziny.

  Krakowskie dominikańskie studium generale w klasztorze Św. Trójcy funkcjonowało od początku 20-tych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /6 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja intelektualna Europy u schyłku XIV w. i w pierwszej poł. XV w.

   

  Czołowe miejsce zajmowały uniwersytety w:

  Paryżu

  Bolonii.

  W dziedzinie filozofii i teologii w I poł. XIV w. wysunął się Uniwersytet Oksfordzki, rozsławiony przez pisma wybitnych uczonych:

  Wilhelma Ockhama

  Roberta Holcota

  Adama Woodhama

  Ryszarda...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /5 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ uniwersytetów europejskich na życie intelektualne w Polsce (1384 - 1434) - Uniwersytety francuskie i włoskie

   

  Wpływy w Polsce miała przede wszystkim Praga, w mniejszym stopniu zaś Paryż, Bolonia, Padwa i in.

  Jan Radlica

  Studiował sztuki wyzwolone i teologię w Pradze, medycynę w Montpellier. Bp krakowski w latach 1382- 1392. Dążył do odnowienia kazimierzowskiej wszechnicy.

  Tomasz z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /1 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Karola IV. Złota Bulla

   

  Poza elektorami duchownymi i ojcem Janem Luksemburskim, również książę saski wziął udział w elekcji. Jednak nowy elekt nie znalazł szerszego poparcia. Ponieważ żadne z większych miast nadreńskich nie chciało otworzyć mu bram, Karol musiał koronować się w Bonn. Wkrótce potem opuścił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /4 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój partykularyzmu w Niemczech. Początki Szwajcarii

   

  Gdy Karol IV umacniał swoją pozycję w Czechach i rozszerzał swe nabytki na wschodzie (przymusowy wykup Brandenburgii z rąk Wittelsbachów w 1373 r.), poszczególne części Rzeszy żyły własnym życiem.

  Północ wyodrębniła się gospodarczo i politycznie w licznych księstwach Askańczyków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /2 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luksemburgowie i Wittelsbachowie

   

  W Niemczech śmierć cesarza Henryka VII w 1313 r. spowodowała nowe rozgrywki między potęgami terytorialnymi, reprezentowanymi głównie elektorów duchownych (próbowali oni podporządkować sobie miasta Nadrenii, a Ren tak został obsadzony przez nich komorami celnymi, że spływ tą rzeką, tzw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /6 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki potęgi Habsburgów

   

  Rudolf I Habsburg wywodził się ze starego rodu, związanego z Hohenstaufami. Posiadał znaczne obszary w Argowii i Alzacji, podzielone między kilka gałęzi rodu. W chwili wyboru zajęty by prywatną wojną z bp Bazylei.

  Na tronie nie zapomniał o interesach dynastii, której posiadłości starał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /3 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henryk VII. Powrót cesarstwa do Italii

   

  Na propozycję abp trewirskiego wybór padł na Henryka IV hrabiego Luksemburga, który po koronacji przybrał imię Henryka VII. Był on potomkiem starego rodu hrabiów Limburga, którzy odziedziczywszy hrabstwo Luksemburg panowali nad jednym z najobszerniejszych terytoriów w Niderlandach.

  Wybór odbył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /2 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja za Karola V. Odzyskanie strat

   

  Bilans rządów dwóch pierwszych Walezjuszów był opłakany: kraj, spustoszony przez Czarną Śmierć, walki wewnętrzne i wojska nieprzyjacielskie, niszczyły również niepłatne kompanie najemników oraz bandy rozbójników, rekrutujące się z byłych żołnierzy obu walczących ze sobą armii. Bandy te...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /5 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki dynastii Tudorów. Wpływy angielskie w Szkocji i Irlandii

   

  Henryk VII

  Wzmocnienie dynastii Tudorów:

  zagłada rodów magnackich w czasie wojny dwóch róż uwolniła monarchię od opozycji magnackiej

  zakaz prywatnych armii

  utworzenie przez Henryka VII sądu doraźnego, tzw. Izby Gwiaździstej, rozpatrującej bezapelacyjnie sprawy spisków przeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /2 973

  praca w formacie txt

Do góry