Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Mikołaj z Kozłowa

   

  W II i III dekadzie XV w. Mikołaj z Kozłowa, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów krakowskich, w mowach wygłoszonych na Uniwersytecie oraz na soborze bazylejskim zawarł szereg uwag dot. władzy i państwa.

  Magisterium sztuk wyzwolonych uzyskał na Uniwersytecie Praskim za dziekanatu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /5 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan z Dąbrówki

   

  Jan Dąbrówka jest autorem niezwykle ciekawego zabytku literatury, komentarza do Kroniki Wincentego Kadłubka.

  W 1427 r. zdobył magisterium sztuk wyzwolonych i obejmując katedrę Nowki, prowadził wykłady z retoryki do 1433 r. W tym czasie rozpoczął komentowanie Kroniki. Po 1433 r...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /11 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz Strzempiński

   

  De oneribus oficii rectoratus

  Mowę De oneribus oficii wygłosił Tomasz z okazji objęcia urzędu rektora Uniwersytetu Krakowskiego w 1432 r. Verbum thematis stanowi wers z Ewangelii św. Jana: Pater bonus. Władcę Tomasz porównuje do pasterza, który troszczy się o swą owczarnię.

  Wszelka...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem władzy w mowie rekomendacyjnej Macieja z Łabiszyna i odpowiedzi nieznanego rektora: De administratione rectoratus

   

  Maciej z Łabiszyna, Beatus Bernardus dicit

  Maciej z Łabiszyna w mowie rekomendacyjnej Beatus Bernardus dicit rozważa przy okazji omówienia pozycji rektora w uczelni o miejscu króla w państwie. Na władzy Jezusa Chrystusa w Kościele powinni wzorować się władcy w swoich państwach.

  Maciej z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan z Kluczborka

   

  Exaltabo te Domine

  W mowie bakałarza teologii Jana z Kluczborka Exaltabo te Domine, wygłoszonej na nabożeństwie uniwersyteckim w Krakowie po bitwie grunwaldzkiej, znalazło się parę myśli o państwie i władzy. Rysuje ona wizerunek idealnego władcy.

  Władca powinien odznaczać się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łukasz z Wielkiego Koźmina

   

  Łukasz z Wielkiego Koźmina był niezwykle uzdolnionym profesorem filozofii oraz świeżo wypromowanym w 1410 r. bakałarzem biblijnym. W 1411 r. został rektorem Uniwersytetu, lecz już w rok później zmarł. Pośmiertną pochwałę tego uczonego wygłosił Stanisław ze Skarbimierza.

  W kazaniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław ze Skarbimierza

   

  Koncepcja państwa-organizmu

   

  Miała ona odległe korzenie, sięgające V- wiecznej Grecji starożytnej. Operowali nią zarówno Platon, jak Arystoteles. Platon zastosował także do organizmu państwa pojęcie zdrowia i choroby.

  Teoria ta rozpowszechniła się w Rzymie poprzez dzieła m.in...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /15 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paweł Włodkowic

   

  Uwagi na temat funkcjonowania państwa i władzy nie są tak rozbudowane jak w przypadku Stanisława. Wypowiada je niejako przygodnie w kilku traktatach.

  Traktaty

  Saevientibus olim Pruthenis; Opinio Ostiensis

  W traktatach tych zajął się problemem władzy uniwersalnej papieża i cesarza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /9 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bartłomiej z Jasła

   

  Mowy

  Hic iubet ordo...

  Wygłoszona w 1390 r. w związku z odnowieniem działalności Uniwersytetu. Zawarł w niej szereg refleksji na temat państwa i władzy:

  Eksponował rolę mądrości w rządzeniu państwem, odwołując się do tradycji antycznej i średniowiecznej, przywołując Platona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ uniwersytetów europejskich na życie intelektualne w Polsce (1384 - 1434) - Uniwersytet Karola w Pradze

   

  W latach 70- tych i 80- tych największe w tej części Europy środowisko uniwersyteckie. Skupiało wielu wybitnych mistrzów filozofii i teologii. Jego znaczenie wzrosło wraz z wybuchem Wielkiej Schizmy w 1378 r. i kryzysem Sorbony. Przywędrowali stamtąd profesorowie z Henrykiem Tottingiem z Oyty na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /8 399

  praca w formacie txt

Do góry