Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Proces rzymski (1420 - 1421)

   

  Działania dyplomacji polskiej sprawiły, że Marcin V nie zatwierdził wyroku wrocławskiego, mimo usilnych zabiegów krzyżackich i króla rzymskiego.

  Latem 1420 r. Jagiełło wysłał do Stolicy Pawła Włodkowica wraz z dostojnikami świeckimi, celem wystarania się u papieża o przejęcie sporu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /24 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intelektualiści w radzie królewskiej (1384 - 1434)

   

  W okresie panowania Władysława Jagiełły zaznacza się funkcjonowanie rady królewskiej. Istniały dwa rodzaje rady:

  consilium baronum et prelatorum

  consilium supremum.

  Consilium baronum et prelatorum składało się z abp, bp, wojewodów, głównych kasztelanów oraz najwyższych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /10 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność intelektualistów w sporach polsko - krzyżackich do I pokoju toruńskiego

   

  Po zawarciu unii polsko- litewskiej stosunki z Zakonem Krzyżackim uległy pogorszeniu. W rokowaniach podejmowanych celem ułożenia spraw spornych w latach 1388- 1390, obok wybitnych panów polskich, uczestniczyło 2 intelektualistów:

  doktor obojga praw Piotr Wysz

  doktor prawa kanonicznego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /14 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anonimowi uczeni krakowscy o państwie i władzy - Komentatorzy Etyki nikomachejskiej Arystotelesa

   

  Twórcy dwóch komentarzy w formie kwestii do Etyki pozostają anonimowi. Swoje dzieła spisali ok. 1420 r.

  Za Janem Buridanem i Marsyliuszem z Inghen, Pierwszy anonimowy uczony podkreśla, że dobro państwa i ogółu jest ważniejsze i „lepsze” od dobra własnego. Podobny pogląd miał Paweł z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anonimowi uczeni krakowscy o państwie i władzy - Conislium (nota) Revocatur in dubium

   

  Nota ma charakter prawniczego consilium o układzie scholastycznym. Rozważa problem korzystania przez króla polskiego z pomocy niewiernych w wojnach sprawiedliwych, toczonych przeciw innym chrześcijanom.

  Autor najpierw przytacza 5 argumentów przeciw dopuszczalności pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczeni krakowscy (1384 - 1434) - Mowy uniwersyteckie

   

  Uczeni krakowscy odwoływali się w swych mowach do analogii strukturalnych między państwem, społeczeństwem a wszechnicą. Krakowscy uczeni mogli w sposób świadomy stawiać uniwersytet za wzór idealnej społeczności państwowej.

  Uczeni wyraźnie rozdzielali jednak w swych refleksjach państwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce i rola uczonych w państwie w refleksji mistrzów krakowskich

   

  Myśl europejska

  Średniowieczni intelektualiści zastanawiali się nad swoim miejscem w społeczeństwie, Kościele i państwie. Refleksja ta nawiązywała przede wszystkim do myśli starożytnej. Na gruncie platońskiego ideału państwa, wedle którego władca powinien mieć odpowiednią wiedzę i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /7 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intelektualiści w kancelarii królewskiej (1384 - 1434)

   

  Kancelaria jako instytucja centralna została odtworzona zaraz po przybyciu do Krakowa Jadwigi i jej koronacji na króla. Istotną rolę w ponownym jej zorganizowaniu mógł odegrać ostatni kanclerz z czasów Ludwika Andegaweńskiego, wszechstronnie wykształcony Jan Radlica, bp krakowski.

  O ostatecznym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /11 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anonimowi uczeni krakowscy o państwie i władzy - Komentatorzy Polityki Arystotelesa

   

  Wykład wstępny do Polityki z 1410 r. wyraża powszechne w średniowieczu przekonanie o pożyteczności studiowania dzieła Arystotelesa przez tych, którzy sprawują władzę.

  1410 podzielił filozofię moralną na równorzędne dziedziny:

  etykę

  Wiedza w niej zawarta uczy człowieka, jak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paweł z Worczyna

   

  Komentarz do Etyki nikomachejskiej

  W komentarzu do Etyki nikomachejskiej, napisanym w formie kwestii w 1424 r., zawarł szereg wypowiedzi dot. państwa. Uczony skupił się w szczególności na marginalnej wypowiedzi Arystotelesa w Etyce o roli nauki w państwie, jaką była polityka, która zajmowała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 029

  praca w formacie txt

Do góry