Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Państwo i społeczeństwo Inków w XVI w.

  W początkach XV w. na terenie obecnego Peru jedno z plemion, zwane Inka, podbijając plemiona sąsiednie poczęło tworzyć największe państwo w Ameryce przedkolumbijskiej.

  Na przełomie XV i XVI w. państwo to objęło cały obszar północnych i środkowych Andów, od obecnej Kolumbii do Chile, z około 6...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aztekowie

  W XIII w. do doliny Meksyku przybyli Aztekowie, zakładając na jeziorze Texicoco miasto Tenochtitlan. W XV w. podbili oni okoliczne plemiona i założyli konfederację aztecką. Swój rozwój społeczny, jako społeczeństwa klasowego, i kulturalny zawdzięczali wcześniej osiadłym na tym terenie plemionom...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo i państwo Majów w XVI w.

   

  Najwyższy poziom rozwoju społecznego osiągnęły ludy zamieszkujące dzisiejszą Ame­rykę Środkową, przede wszystkim Meksyk wraz z półwyspem Jukatan oraz północno-zachodniączęść Ameryki Południowej, głów­nie Peru. Wśród ludów tych najwybitniejszą rolę odegrali Majowie, Aztekowie i Inkowie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludy prymitywne Ameryki Północnej (XVI w.)

   

  Ludność dzisiejszej Kanady składała się z plemion pozostających na różnym stopniu rozwoju, w zasadzie jednak nader prymityw­nych. Byli to myśliwi, rybacy oraz zbieracze, którym za narzędzia służyły wyroby z drewna (posiadali łuki), kamienia, a na północy z koś­ci. Niektóre z plemion potrafiły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Majów

   

  Najciekawszą stronę życia ówczesnych Ma­jów stanowiła ich kultura. Związana była ona przede wszystkim z religią i liczną grupą kap­łanów. Religia Majów polegała na wierze w wielu bogów będących często uosobieniem sił przyrody (animizm) i życie pozagrobowe oraz w walkę dobra i zła (dualizm)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludy prymitywne Ameryki Południowej (XVI w.)

   

  Również ludność Ameryki Południowej, poza jej północno-zachodnią częścią, żyła na bardzo niskim poziomie rozwoju społecznego. Byli to głównie rybacy, myśliwi i zbieracze-, jedynie nad Amazonką i Orinoko istniała u-prawa roli. Ustrój społeczny ludności pampa-sów, oprócz najbardziej prymitywnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /1 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrębność cywilizacyjna ludów Ameryki w XVI w.

   

  O ile Azja, a częściowo i Afryka pozostawa­ły od wieków w kontaktach handlowych, poli­tycznych i kulturalnych z Europą, to zupełnie oddzielnie żyła ludność Ameryki Północnej i Południowej.

  Wprawdzie pierwotnie przyszła tam ona najprawdopodobniej, z Azji poprzez Kamczatkę i Alaskę, kiedyś być...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Sełewidów w Iranie (Persji)

   

  Ziemie perskie na przełomie XV i XVI w. posiadały ludność silnie zróżnicowaną społe­cznie, politycznie i religijnie. Obok ludów osiadłych, rolniczych, żyły tu koczownicze plemiona pasterskie. Większość ludności wy­znawała islam, choć poważną grupę stanowili chrześcijanie.

  Pod względem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /6 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indonezja w XVI w.

   

  Indonezja, skupiająca wiele wysp wraz z południową częścią Półwyspu Malajskiego, przedstawiała pod" względem społecznym róż­norodny obraz. Obok rozwiniętego feudaliz-mu na Jawie, na pozostałych wyspach istniała wspólnota pierwotna. Brak było również jednolitości religijnej, gdyż obok hinduizmu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zróżnicowanie cywilizacyjne i polityczne ludności Afryki w XVI w.

   

  Kontynent afrykański był położony najbli­żej rozwiniętych krajów Europy, a jego śród­ziemnomorskie pobrzeża należały history­cznie do tego samego ciągu cywilizacyjnego, co południowe kraje europejskie. Egipt i pań­stwa Maghrebu, rządzone przez arabskich wyznawców islamu, później Turków, były...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 131

  praca w formacie txt

Do góry