Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Skutki odkryć geograficznych w Portugalii

   

  Portugalskie imperium zamorskie i potęga jego handlu i floty nie były trwałe. Jako mały kraj Portugalia nie mogła kolonizować swą ludnością zdobytych czy podporządkowa­nych sobie terenów. Jednocześnie w metropo­lii występowały ujemne skutki nastawienia się gospodarki głównie na zyskowny handel...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podbój Peru

   

  Następnym etapem odkryć i podbojów hiszpańskich stało się opanowywanie Amery­ki Południowej. Nie oznacza to pełnego za­niedbania Ameryki Północnej. Tu jednak wa­runki miejscowe nie były pociągające dla od­krywców, a wrogie szczepy indiańskie utrud­niały kolonizację; która ograniczała się do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podbój Meksyku

   

  Z wyspy Kuby wyszły dalsze wyprawy na kontynent amerykański. Gubernator Yelas-quez próbował w latach 1517 i 1518 wysyłać oddziały na półwysep Jukatan, gdzie natrafiły one na silny opór Majów i nie osiągnęły więk­szych sukcesów. Dopiero w 1519 r. wyruszyła większa wyprawa, licząca około 500...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrycie Ameryki

   

  Wyprawy odkrywcze Hiszpanów nie były przygotowane ani tak planowo, ani przemyś­lane tak dokładnie, jak wyprawy portugalskie.  

  Wprawdzie zjednoczenie Hiszpanii i wyparcie Maurów z Półwyspu Pirenejskiego dopro­wadziło Hiszpanów -do brzegów Afryki, a w 1479 r. opanowali oni Wyspy Kanaryjskie, ale wyprawa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze wyprawy odkrywcze Portugalczyków

   

  Pierwszym państwem, które przystąpiło na wielką skalę do organizowania morskich wy­praw odkrywczych, była Portugalia. Wcześ­niej od Hiszpanii wyzwolona z niewoli Mau­rów. Portugalia już w XIV w. osiągnęła roz­kwit polityczny i gospodarczy, a przeciągające się walki z cofającymi się mahometanami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrycia portugalskie w Azji

   

  Drugi etap wypraw portugalskich rozpo­częła ekspedycja trzech stateczków, które pod dowództwem Bartłomieja Diaza wyruszyły na poszukiwanie legendarnego kraju chrześcijań­skiego, królestwa „księdza Jana" i drogi do Indii. Wyprawa ta dotarła w 1487 r. do połud­niowego krańca Afryki, do Przylądka Burz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portugalskie imperium kolonialne (XVI w.)

   

  W ten sposób w połowie XVI w. imperium kolonialne Portugalii rozciągało się od Brazy­lii, gdzie Portugalczycy zaczęli się osiedlać w 1549 r., po Wyspy Sundajskie na wschodzie.

   Ograniczała je linia demarkacyjna, na zacho­dzie przebiegająca koło 50 południka długości zachodniej, ustalona wspólnie z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele wypraw odkrywczych w XVI w.

   

  Różnie określano cele wypraw odkry­wczych i ich hierarchię. Przede wszystkim du­żą rolę odgrywało poszukiwanie nowej drogi do Indii, by dotrzeć do źródeł towarów wschodnich, tzw. lewantyńskich. Przez więk­szość późnego średniowiecza w Europie ce­niona niezmiernie i kupowano w dużych iloś­ciach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowanie wypraw odkrywczych w XVI w.

   

  Główne źródło odkryć stanowiły podróże drogą morską w kierunku Afryki, Azji i Ame­ryki. By podróże te mogły być przedsięwzięte, konieczny był postęp w dziedzinie żeglarstwa oraz powstanie nowych warunków społe­cznych, umożliwiających organizowanie wy­praw. Postęp w dziedzinie żeglarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /5 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Inków

  Religia Inków składała się z elementów animizmu i totemizmu; o kulcie przodków i wierze w życie pozagrobowe świadczą zwyczaje mumifikacji zwłok i bogate wyposażenie grobów. Kapłani opracowali kosmogonię, tłumaczącą stworzenie świata, król zaś uchodził za uosobienie boga-słońca, co dawało mu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /1 571

  praca w formacie txt

Do góry