Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BENEDYKT XVI - Zakończenie kształcenia

  Po dokonaniu przez Ratzingera wyboru związanego z nauczaniem i badaniami - za zgodąi pod opieką przełożonych - jego kariera szybko się rozwija.

  W semestrze zimowym 1952 r. (miał wtedy 25 lat) zostaje powołany do seminarium weFryzyndze, gdzie ma prowadzić kurs duszpasterski i jednocześnie przygotowywać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /4 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dążenie chińskich katolików do jedności z Rzymem

  W przypadku świata azjatyckiego - ale nie tylko - rozpad bloku sowieckiego otworzyłnowe możliwości dla pontyfikatu Jana Pawła. Po 1989 r., gdy komunizm tracił centralną rolęw polityce międzynarodowej, jakkolwiek nie znikając całkowicie, a nawet dalej trwając wtakich ważnych krajach azjatyckich, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /7 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT XVI - Profesor najważniejszych niemieckich uniwersytetów

  Pobyt w Bawarii, przede wszystkim w ukochanej Fryzyndze, nie miał jednak trwać długo.W wieku 30 lat Ratzinger był już słynnym profesorem, kuszonym przez najbardziejrenomowane uniwersytety w kraju. Skutkiem tego były liczne przeprowadzki.

  Pierwsze znaczące wezwanie przychodzi z Bonn: Ratzingerowi zostaje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /15 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyzwanie ze strony kultur i religii: przypadek indyjski oraz synod 1988 roku

  Po upadku imperium sowieckiego i kresie istnienia dwóch przeciwstawnych bloków, jakjuż wcześniej zauważyliśmy, różne i nawet jeszcze bardziej niebezpieczne wyzwania dlaKościoła katolickiego nadeszły z innych stron. Jak wiadomo, wzrastające znaczeniekonfliktów etnicznych, religijnego fundamentalizmu, mchów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /11 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT XVI - Prefekt Kongregacji Nauki Wiary

  Następny rok po nominacji Ratzingera na kardynała, 1978, to rok dwóch konklawe. Wokresie przygotowawczym do pierwszego konklawe, które doprowadzi do wyboru JanaPawła I, Ratzinger miał możliwość, by poznać i docenić kardynała krakowskiego KarolaWojtyłę. W czasie drugiego konklawe, które odbywa się w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /3 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agresja hinduistycznego fundamentalizmu

  W trakcie synodu przedstawiciele Kurii rzymskiej przeciwstawiali się najbardziejradykalnym opiniom wyrażonym przez episkopat azjatycki, kładąc nacisk na jedność zRzymem. Wielu spodziewało się reakcji „konserwatywnej", również ze strony kardynałaRatzingera, który jednakże zdziwił niejednego słuchacza i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /10 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT XVI - Teologia wyzwolenia

  Pierwsza interwencja, którą śledziła cała prasa światowa, miała miejsce w 1984 r. Ma onatytuł Libertatis nuntius i odnosi się do niektórych aspektów teologii wyzwolenia. W zgodzieze stwierdzeniami Jana Pawła II w czasie jego podróży do Ameryki Łacińskiej, dokumentKongregacji ostrzega przed zagrożeniami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /4 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostatnie pragnienie Jana Pawła II: podróż do Pekinu

  Aż do ostatnich dni swego życia Jan Paweł II nie przestał myśleć o Chinach. Z okazjipowrotu Hongkongu do Chińskiej Republiki Ludowej papież wyraził nadzieję, że Kościół tejdawnej kolonii brytyjskiej, którego biskup został przez niego wyniesiony do godnościkardynalskiej, będzie mógł odegrać rolę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /6 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT XVI - Książki poświęcone Europie

  Z 1986 r. jest też książka Ratzingera Kirche, Ókumene und Politik43. Jest to zbiórartykułów, które według autora mają na celu uzupełnić jego pracę eklezjologiczną Das neueVolk Gottes (Nowy lud Boży).

  W stosunku do tamtego dzieła Ratzinger kładzie tu nacisk nacentralne znaczenie Eucharystii, aby móc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /5 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież spotyka się z Azją

  Również Jan Paweł II zastanawiał się nad sytuacją „mniejszościową" katolicyzmu w Azji.W perspektywie zarazem religijnej i historycznej, duchowej i konkretnej, charakterystycznejdla tego papieża, pielęgnował on unitarną wizję tego kontynentu, pomimo różnickulturowych i wydarzeń dziejowych, od Bliskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /11 365

  praca w formacie txt

Do góry