Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - UKŁAD SPOŁECZNY

   

  Edykt Karakalli z r. 212 zrównał w zasadzie w prawach wszystkich mieszkańców Cesarstwa. Dotyczył jednak tylko ludzi wolnych, a i wśród nich utrzymał w praktyce nierówność wynikającą ze stanu majątkowego. Obok wolnych istnieli jednak w państwie nadal liczni niewolnicy i wyzwoleńcy.

  Niewolnik...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /2 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

   

  Od czasów Dioklecjana i Konstantyna Wielkiego ustalił się trzystopniowy podział administracyjny na prefektury, diecezje i prowincje. Liczba ich ulegała zmianom.

  Spis wyższych urzędników Cesarstwa (Notitia dignitatum), zachowany w prywatnej zapisce z początów V w., stwierdza, że państwo dzieliło się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - SYTUACJA GOSPODARCZA

   

  Kryzys gospodarczy, który w III w. n. e. wstrząsnął Cesarstwem Rzymskim, pozostawił po sobie głębokie ślady w różnych dziedzinach życia. Zachwiana ekonomika państwa o ustroju niewolniczym, mimo wysiłków ze strony kół rządzących, nie powróciła całkowicie do równowagi.

  Częściowy nawrót do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /4 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERIODYZACJA DZIEJÓW

   

  Próby podziału dziejów na okresy czyli ich periodyzacja są równie dawne, jak sama historia. Wszyscy ci, którzy ją od zamierzchłych czasów uprawiali, usiłowali długi ciąg bytu ludzkości podzielić na ograniczone w czasie odcinki. Postępowali w ten sposób przede wszystkim ze wzglądów praktycznych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /3 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - SAMORZĄD MUNICYPALNY

   

  W skład poszczególnych prowincji wchodziły gminy miejskie (civitates, municipia), obejmujące poza terenem właściwego miasta duży niejednokrotnie okręg wiejski. Gminy te były ośrodkami lokalnego samorządu. Władzę sprawowała w nim rada miejska (curia), będąca odpowiednikiem rzymskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - STOSUNKI W LATYFUNDIACH

   

  W myśl zasad gospodarki naturalnej, latyfundyści dążyli do pełnej samowystarczalności. Ich czeladź (familia) wolna i niewolna składała się nie tylko ze służby domowej i robotników rolnych, ale również z rzemieślników, mających zaspokajać wszelkie potrzeby przemysłowe mieszkańców włości...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE ŚREDNIOWIECZA

   

  Ten trójdział historii świata w czasach Odrodzenia ze wzglądu na odmienną podstawą podziału uzyskał inny charakter. Oto bowiem humaniści, wyznaczając jako kryterium periodyzacji zjawiska z dziedziny kultury, przede wszystkim zaś twórczości literackiej, wyodrębnili obok okresu starożytności...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /6 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - ARMIA

   

  Siły zbrojne Cesarstwa liczyły na schyłku IV w. ok. 500 000 ludzi i były -podzielone na wojska kresowe (limitanei), osadzone w garnizonach pogranicznych, oraz rezerwowe (palatini i comitatenses), stacjonujące w ważniejszych punktach strategicznych wewnątrz kraju.

  Poważną trudność sprawiała kwestia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieś w Polsce — rozwój folwarku (XVI w.)

   

  Charakterystyczną cechą przemian w rol­nictwie europejskim XVI i pierwszej połowy XVII w. był fakt, że te same w zasadzie czynniki sprawcze, a więc wzrost cen i uprzywilejo­wanie w istniejącej sytuacji rynkowej produk­cji wiejskiej, szczególnie zbożowej, przy zwiększonym. zapotrzebowaniu na żywność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /5 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieś włoska i hiszpańska w XVI w.

   

  Znaczenie przechodzenia kapitałów miej­skich na wieś i skutki tegoż najwyraźniej może wystąpiły we Włoszech, szczególnie północ­nych. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nie mo­żna tego procesu utożsamiać z wypieraniem i zastępowaniem szlachty przez mieszczan, gdyż z kapitałami miejskimi częstokroć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /4 416

  praca w formacie txt

Do góry