Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - BUDOWNICTWO SAKRALNE

   

  W zubożałych i wyludnionych miastach, które zaniechały zbędnego w tych warunkach budownictwa mieszkaniowego, zwycięska religia podjęła budownictwo dla celów sakralnych.

  Ze względu na masowy udział wiernych w obrzędach religijnych, nowemu kultowi nie wystarczyły szczupłe pod względem przestrzennym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - ŚWIATOPOGLĄD CHRZEŚCIJAŃSKI

   

  Chrystianizm podkreślał z naciskiem istnienie w człowieku dwóch różnych pierwiastków — duchowego i materialnego. Ich współistnienie sprawiało, że całe życie ludzkie było stałym zmaganiem się wewnętrznym duszy i ciała. Religia, przez wysunięcie na czoło pierwiastka duchowego i pognębienie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - POCZĄTKI LITERATURY I SZTUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

   

  Założenia ideologiczne nowej religii zaciążyły na życiu kulturalnym społeczeństwa schyłkowego Cesarstwa Rzymskiego. Chrystianizm miał przecież w głębokiej pogardzie wiedzę świecką, widząc w niej źródło tradycji pogańskich. Nie stać go było jednak na przeprowadzenie reformy szkolnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /3 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - PATROCINIA VICORUM

   

  Uprzywilejowany latyfundysta, niezależny od administracji lokalnej i dysponujący poważnymi środkami gospodarczymi oraz znaczeniem politycznym, oddziaływał przyciągające nagrobnych wolnych rolników w swoim sąsiedztwie.

  Często też dla wyzwolenia się od nadużyć urzędniczych i zapewnienia sobie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKRES HISTORII ŚREDNIOWIECZA POWSZECHNEGO

   

  Pojęcie historii powszechnej wyrosło w Europie z historii państw sukcesyjnych Cesarstwa Rzymskiego. Chociaż więc każdy z tych krajów posiadał własną specyfikę, która wyróżniała go znacznie od sąsiednich, łączyła je wszystkie w jedną całość wspólna tradycja rzymska. Poza nią występowały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - UPADEK MIAST

   

  Uprzywilejowanie latyfundłów, powodujące kurczenie się drobnej własności ziemskiej, było prawdziwą klęską dla miast. W ustroju Cesarstwa, wzorowanym na dawnym ustroju Rzymu, rola miast była olbrzymia. Wokół nich skupiały się okręgi wiejskie, którymi zarządzał funkcjonujący w mieście samorząd...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - GRANICE

   

  Cesarstwo Rzymskie u schyłku IV w. n. e. obejmowało ziemie okalające Morze Śródziemne. Znalazło się ono wskutek tego całkowicie we władaniu Imperium (Marę Nostrum) i odgrywało rolę głównego szlaku komunikacyjnego, łączącego poszczególne prowincje tego państwa. Na kontynencie europejskim w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - DZIEDZICZENIE ZAWODÓW

   

  Czynnikiem przyspieszającym zarówno upadek życia miejskiego, jak kurczenie się drobnej własności chłopskiej, była polityka fiskalna państwa, które nie liczyło się z możliwościami płatniczymi podatników i rujnowało ich ściąganymi bezwzględnie nadmiernymi podatkami.

  Uchodząc przed uciskiem i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - LUDNOŚĆ

   

  Wysokość zaludnienia tego olbrzymiego obszaru jest w nauce przedmiotem dyskusji. Zarysowała się też duża rozbieżność poglądów w tej sprawie. Ostrożni badacze szacują liczbę mieszkańców ziem wchodzących w skład Cesarstwa Rzymskiego na schyłku III w. na co najmniej 50 mln, stwierdzając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /2 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - USTRÓJ PAŃSTWOWY

   

  Na czele państwa stał cesarz (imperator), w którego rękach, jako monarchy absolutnego (dominus), spoczywała najwyższa władza. Był on uosobieniem i źródłem prawa. Wprawdzie jako chrześcijanin nie wymagał oddawania sobie czci boskiej, ale uważał się w dalszym ciągu za istotę nadziemską i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 577

  praca w formacie txt

Do góry