Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - IBERIA

   

  W Azji, w przeciwieństwie do Europy, Cesarstwo Rzymskie sąsiadowało na ogół z ludami o dawnej i wysokiej kulturze. Tak więc rzymska Łazika, czyli antyczna Kolchida, graniczyła na wschodzie z Kartlią.

  Oba te kraje były w istocie rzeczy składowymi częściami Iberii (dzisiejszej Gruzji). Zamieszkiwali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - KALEDONIA

   

  Najbardziej na północ wysuniętą prowincję Cesarstwa, jaką była Brytania, oddzielał od ziem będących w posiadaniu Piktów oraz Goidelów zwanych również Szkotami, Wał Hadriana. Były to plemiona preceltyckie i celtyckie, które w różnym czasie przybyły do Kaledonii, tj. dzisiejszej Szkocji.

  Tak więc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - ERYN

   

  Przez Celtów zamieszkana była również sąsiadująca'z Brytanią Irlandia, znana podówczas pod nazwą Erynu (Erin) lub Hibernii. Celtowie przybywali tam z kontynentu falami. Pierwszą z nich stanowili w III w. przed n.e. Goidelowie, którzy zmieszali się z zamieszkującą Eryn ludnością pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - RUCHY SPOŁECZNE

   

  Kryzys gospodarczy, którego przejawy i skutki staraliśmy się przedstawić wyżej, wzmógł nasilenie walki klasowej. Przyjmowała ona rozmaite formy. Omówione wyżej ucieczki mieszkańców miast, czy też chłopów uchodzących przed uciskiem fiskalnym, były jedną z jej postaci.

  Obok jednak biernych przejawów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - PRZENIKANIE BARBARZYŃCÓW W GRANICE CESARSTWA

   

  Stan niepewności wywołany istniejącym w Cesarstwie fermentem powodował coraz większy brak rąk do pracy. Wiele prowincji, zwłaszcza położonych na pograniczu, znalazło się wobec tego w ciężkiej sytuacji, nie było bowiem komu uprawiać opuszczonej ziemi.

  Ponieważ radykalne rozwiązanie tych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - HEREZJE

   

  Chrystianizm, wyrosły na podłożu tęsknoty do zmiany panujących stosunków społecznych, łatwo stwarzał warunki do wystąpień buntowniczych. Były one jednak ostro zwalczane przez jego przywódców, którzy zajmowali zazwyczaj stanowisko oportunistyczne i za cenę uznania swej religii za panującą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /3 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - STOSUNKI RELIGIJNE

   

  Czynnikiem, który w swoim czasie odegrał dużą rolę w utrzymaniu jedności Cesarstwa, był pogański kult państwowy. Wprawdzie obok oficjalnych bóstw, tolerowano również inne o charakterze lokalnyin, ale czyniono to zawsze pod warunkiem oddawania czci również i opiekuńczym bóstwom Rzymu.

  Inaczej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /2 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - RUCHY PUSTELNICZE I MONASTYCZNE

   

  Ewolucja chrystianizmu, wywołana jego ugodą z Cesarstwem, potęgowała niezadowolenie gorliwych członków gmin kościelnych. Nabierali oni przekonania, że w nowych warunkach nie da się w ich obrębie pędzić życia zalecanego przez ewangelię.

  Ten przeto, kto nie chce z jej wskazań rezygnować, winien...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - ORGANIZACJA KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

   

  Zwycięska religia wytworzyła wzorowaną na państwowej organizację \/ kościelną. Najniższym jej ogniwem była opisana wyżej gmina, zarządzana przez biskupa. Teren jej działania pokrywał się z terytorium rzymskiej civitas.

  Kult skupiał się jednak początkowo w stolicy okręgu, w świątyni e...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - KRYZYS CESARSTWA

   

  Osłabione przez kryzys, wstrząsane przez walki wewnętrzne, nie po-gadało Cesarstwo konstytucji regulującej przekazywanie władzy cesar-skieji Na skutek tego dochodziło często do aktów samowoli ze strony gwardii, która siłą wynosiła na tron swoich ulubieńców, a detronizowała tych, którzy nie potrafili...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt

Do góry