Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - UPOWSZECHNIENIE PRZEZ ARABÓW ZDOBYCZY CYWILIZACYJNYCH

   

  Terytorialny rozrost kalifatu sprawił, że w obrębie państwa stworzonego przez Arabów znalazły się kraje o bardzo rozwiniętej kulturze i wielkich tradycjach cywilizacyjnych.

  Arabowie okazali się tym rzadkim rodzajem zdobywców, który stojąc pod względem kulturalnym o wiele niżej od ludów przez siebie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /2 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - HANDEL

   

  Największą jednak aktywność przejawili Arabowie w dziedzinie handlu. Ich zdolności kupieckie zabłysły tu w całej pełni. Państwo kalifów, będące geograficznym pomostem między bogatymi krajami wschodu i południa, a zacofanymi — zachodu i północy, — predestynowało Arabów do roli pośredników w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - SZYICI I CHARYDŻYCI

   

  Przeobrażenia powodowały żywe niezadowolenie wśród rygorystycznie nastrojonych wyznawców islamu. Dzielili się oni na dwa obozy. Jeden stanowili tzw. szyici, t j. dawni stronnicy Alego.

  Po śmierci uznali go za męczennika, a swoje uczucia przenieśli na jego potomków. Głosili, że tylko jednostki z rodu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - ORGANIZACJA PAŃSTWA ARABSKIEGO

   

  Opanowanie przez Arabów krajów o wysokim poziomie cywilizacji i unormowanym przez wielowiekową tradycją ustroju państwowym, zmuszało zwyciązców do przeprowadzenia reform w rządzonym dotąd pa-triarchalnie państwie teokratycznym. Zwykło sią je przypisywać Omaro-wi. W rzeczywistości jednak tylko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /3 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - KRYZYS WEWNĘTRZNY PAŃSTWA KALIFÓW

   

  Reformy podejmowane przez Omara wywoływały żywe niezadowolenie wśród zachowawczo nastrojonych kół arabskich. Nie cofnęły się one przed zamachem na życie kalifa, który w r. 644 zginął zamordowany przez nasłanego skrytobójcę.

  Śmierć Omara stworzyła warunki umożliwiające sięgnięcie po władzę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /3 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - RZĄDY OMAJADÓW

   

  Przejście kalifatu w ręce Omajadów spowodowało doniosłe zmiany w strukturze państwa arabskiego. Podczas bowiem, gdy pierwsi kalifowie byli przede wszystkim przywódcami religijnymi i odznaczali się prostotą życia, graniczącą niekiedy z ascezą, ich omajadzcy następcy upodobnili się całkowicie do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - WYSTĄPIENIE MAHOMETA

   

  Wzrosła poważnie grupa jego wyznawców i można było utworzyć z nich gminę religijną, na której czele stanął sam prorok. Nic dziwneg. że w tych warunkach Jatreb uzyskał nową nazwę „miasta proroka" — Medinat-an-nabi, czyli Medyny. Wyparła ona rychło z użycia dawniejszą.

  Zdolności organizacyjne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - POCZĄTKI KALIFATU

   

  Rozwój teokratycznego państwa arabskiego uległ jednak chwilowemu zahamowaniu z chwilą śmierci Mahometa. Osierocona gmina muzułmańska dokonała wyboru przywódcy religijnego i szefa państwa, który otrzymał tytuł „zastępcy zesłanego przez Allaha" — Kalif rasul Allah. Został nim jeden z najdawniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /2 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - REWOLTA FOKASA

   

  Dłuższe przebywanie armii na północy stało się jednak przyczyną fermentu w jej szeregach. Wojska, którym wyznaczono leża zimowe na lewym brzegu Dunaju, porzuciły samowolnie obozy warowne i ruszyły na Konstantynopol. Marsz ten przybrał formę buntu wojskowego, na którego czele stanął jeden z niższych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - NAJAZD PERSKI

   

  Tragiczna śmierć Maurycjusza stała się dla Persji pretekstem do zerwania zawartego przed paru laty pokoju. Jej władca, Chozroes II, występując rzekomo w obronie Maurycjusza, przekroczył granicę Cesarstwa.

  A że dokonany w Konstantynopolu przewrót nie wszędzie cieszył się poparciem, wojska perskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /524

  praca w formacie txt

Do góry