Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - USTRÓJ I ADMINISTRACJA KALIFATU ABBASYDÓW

   

  Za Abbasydów zarysowały się bardzo istotne zmiany w ustroju państwa. Tak więc wobec zaprowadzenia na dworze kalifów orientalnego ceremoniału, który uniemożliwiał władcom bagdadzkim bezpośrednie komunikowanie się z ludnością, doszedł do wielkiego znaczenia urząd weżyra. Dostojnik ten stał się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /5 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - ZARODKI ROZKŁADU PAŃSTWA KALIFÓW

   

  Rozległe i bogate państwo kalifów posiadało w samej swojej organizacji zarodki rozkładu. Wspaniały dwór bagdadzki, który przy zdolnych kalifach wpływał na podniesienie powagi ich państwa, za rządów jednostek słabych i bez charakteru stawał się ośrodkiem rozpusty i siedzibą intryg oraz bezmyślnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - RUCHY ODŚRODKOWE

   

  Pierwsza zerwała swój związek z Bagdadem Hiszpania. Od chwili pojawienia się na tym terenie Abd-ar-Ramana, Abbasydzi utracili tam dotychczasowe wpływy. Po blisko 150 latach ten stan rzeczy został usankcjonowany formalnie. Było to dziełem Abd-ar-Ramana III, który podkreślił swą niezależność od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /2 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - NAUKI ŚCISŁE I DOŚWIADCZALNE

   

  Mecenatowi pierwszych kalifów abbasydzkich przypisać należy sprowadzenie do Bagdadu obcych uczonych, reprezentujących różne dziedziny nauk ścisłych i doświadczalnych. Sprzyjało to rozwojowi badań wśród miejscowych adeptów wiedzy.

  Tak więc dawna perska szkoła lekarska, wykorzystując osiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - SZTUKI PLASTYCZNE

   

  W okresie poprzedzającym wystąpienie Mahometa, nie wytworzyli oni jeszcze własnej sztuki. Wznoszone przez nich budowle, o charakterze przeważnie militarnym, były wzorowane na architekturze hellenistycznej i perskiej. Pierwotna religia Arabów nie stwarzała podniety natury artystycznej.

  Nie sprzyjał temu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - OPOZYCJA PRZECIWKO OMAJADOM I ICH UPADEK

   

  Dyskryminacja obcoplemiennych wyznawców islamu, stosowana konsekwentnie przez Omajadów, zwiększała istniejące w państwie kalifów niezadowolenie. Opozycja znajdowała oparcie wśród obcoplemieńców, którzy coraz ostrzej występowali przeciwko panującemu stanowi rzeczy.

  Te nastroje udało się wykorzystać...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - SKUTKI ZWYCIĘSTWA ABBASYDÓW

   

  Upadek Omajadów spowodował doniosłe zmiany. Do nich zaliczyć wypadnie przede wszystkim zrównanie w prawach wszystkich wyznawców islamu, a co za tym idzie — pozbawienie Arabów ich uprzywilejowanego stanowiska w państwie. Przestało ono być odtąd państwem arabskim, a stało się państwem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - ROZKWIT LITERATURY

   

  Epokę przed wystąpieniem Mahometa nazywali Arabowie „wiekiem ciemnoty". Rozpoczynając zwycięskie podboje, nie mieli oni własnej nauki i sztuki.

  Jako zdobywcy potrafili jednak narzucić swój język ludom stojącym niejednokrotnie na bardzo wysokim stopniu kultury. W krótkim czasie język proroka, tzn...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /2 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - FILOZOFIA

   

  Zagadnienia religijne, tak żywo dyskutowane wśród wyznawców islamu, wywołały zainteresowanie filozofią. Nowe horyzonty w tej dziedzinie otworzyły się dla nich z chwilą zapoznania się z filozofią grecką, kwitnącą w Syrii.

  Zaczęto przekładać w wielkiej ilości na język arabski dzieła myślicieli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - ROZROST TERYTORIALNY PAŃSTWA ARABSKIEGO ZA OMAJADÓW

   

  Walka z opozycją, jaką prowadził kalifat Omajadów, nie zahamowała dalszego rozrostu terytorialnego ich państwa. Po opanowaniu w końcu VII w. całej bizantyńskiej Afryki północnej, Arabowie wzięli udział w r. 711 w walkach dynastycznych hiszpańskich Wizygotów.

  Przekonawszy się zaś o słabości swych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt

Do góry