Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HELLENISTYCZNA DIASPORA

  Uniwersalistyczne dążenia judaizmu najwyraźniej przejawiają się w diasporze. Jednak stosunki pomiędzy Żydami a poganami nie układały się tam zawsze przyjaźnie i sielankowo. Sam fakt stosowania się do nakazów Prawa Mojżeszowego sprawiał, że pierwsi nie mogli zżywać się z otoczeniem i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /16 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTY PAWEŁ

  O Pawle mamy więcej informacji niż o którejkolwiek innej postaci pierwszego pokolenia chrześcijaństwa, a to dzięki jego własnym listom zaliczonym do kanonu Nowego Testamentu, a także dzięki Dziejom apostolskim, które poświęcają mu piętnaście rozdziałów na dwadzieścia osiem, jakie liczy całość...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /8 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNAGOGA

  Propaganda judaizmu, jaką podejmuje Filon w przededniu ery chrześcijańskiej, nie wiąże się jednak wyłącznie z nim i tradycją myśli aleksandryjskiej.

  Złożyły się na to również inne czynniki, których wpływ był mniej ograniczony w przestrzeni i w czasie niż oddziaływanie Filona. Mowa tutaj...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /8 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT XVI - Książki poświęcone chrystologii i liturgii

  Kolejne zagadnienie, jakie stale pojawia się w publikacjach Ratzingera z tych lat, tochrystocentryzm. Poświęcił mu co najmniej 4 książki54. W zrozumieniu chrystologii papieżaBenedykta XVI szczególnie pomocny jest podtytuł książki Patrzeć na Chrystusa:„Teologiczny fundament chrystologii duchowej". Jak sam...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /4 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT XVI

  Dnia 30 listopada 2002 r. Joseph Ratzinger zostaje mianowany dziekanem kolegiumkardynalskiego. W tym czasie nominacja przeszła niemal niezauważenie, jakkolwiek wzwiązku z chorobą, która doprowadziła do śmierci Jana Pawła II, właśnie ta funkcja wpewnym sensie uczyniła z przyszłego papieża postać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /6 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT XVI - Dzieciństwo pod rządami nazizmu

  Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn, jako najmłodszyspośród trójki rodzeństwa. Córka pierworodna, Maria, studiowała u franciszkanek z Au amInn ekonomię domową, stenografię, daktylografię i język angielski. Chciała zostaćnauczycielką, ale później postarała się o pracę u...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /8 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Paweł II i Chiny

  Kwestia kontaktów pomiędzy Rzymem a Kościołami lokalnymi, pomiędzy papieżem abiskupami autochtonicznymi, zaistniała w sposób bardzo szczególny w odniesieniu do Chin,do których Jan Paweł II starał się wielokrotnie zbliżyć podczas swych podróży. Tutajobecność chrześcijańska, o bardzo dawnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /15 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT XVI - Katechizm Kościoła Katolickiego

  Wracając teraz do lat spędzonych na czele Kongregacji Nauki Wiary, możemywspomnieć to, co może być uważane za najbardziej znaczące w perspektywie historycznej:publikację Katechizmu Kościoła Katolickiego. W 1985 r. w Rzymie odbył się nadzwyczajnysynod biskupów, w 20 lat po zakończeniu Soboru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /2 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT XVI - Powrót do seminarium

  Po dramatycznym zakończeniu wojny Ratzinger, podobnie zresztą jak Kościół niemieckii całe Niemcy, bardzo pragnął na nowo podjąć drogę, która została gwałtownie przerwana. Uschyłku 1945 r. ponownie zostaje otwarte seminarium we Fryzyndze. Po świętach BożegoNarodzenia również Joseph wraz z bratem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /6 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azja u papieża: Dzień Modlitw w Asyżu w 1986 roku

  W latach 80. Jan Paweł II podjął oryginalną próbę stawienia czoła pozycjom ideologiczno-politycznym oraz ich niebezpiecznym konsekwencjom, odwołując się religii oraz ichsiły oddziaływania podczas Dnia Modlitw o Pokój, zwołanego przez niego w Asyżu 27października 1986 r.Papież skierował apel o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /12 848

  praca w formacie txt

Do góry