Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - KORONACJA CESARSKA KAROLA

   

  Podejmowane przez Karola akcje zbrojne, chociaż nie brakło wśród nich takich, które zakończyły się niepowodzeniem, w ogólnym bilansie doprowadziły do wzrostu znaczenia tego monarchy i niebywałego w dziejach Franków rozszerzenia granic ich państwa.

  A chociaż było ono zamieszkałe przez ludność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - SYSTEM RZĄDÓW KAROLA WIELKIEGO

   

  W swoim olbrzymim państwie Karol sprawował rządy osobiście, władzą z nikim się nie dzielił, a wolę swą narzucał nawet dorosłym synom. Nic nie wskazuje na to, by miał jakichkolwiek faworytów i ulegał czyimś wpływom. Przy zarządzaniu państwem korzystał oczywiście z pomocy zaufanych jednostek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY PAŃSTWA KAROLIŃSKIEGO

   

  Merowiński podział administracyjny państwa na „ziemie" przetrwał bez zmiany do czasów Karola. Obok dawnej nazwy ziemia (pagus) zjawiła się jednak nowa — hrabstwo (ćómifatus), pochodząca od tytułu urzędnika (comes — hrabia), zarządzającego tym okręgiem.

  Funkcje hrabiego nie uległy zmianie. W ich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - PONOWNA INTERWENCJA WE WŁOSZECH

   

  Sprawy północno-wschodnie skierowały zresztą jego uwagę w innym kierunku. Oto ostatnio na tym pograniczu uaktywnili się Sasi. Ich najazdy stały się prawdziwym utrapieniem dla wschodnich prowincji państwa i wymagały energicznej kontrakcji. Rozpoczął ją Karol w r.772, podejmując wielką wyprawę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - NIEBEZPIECZEŃSTWO PONOWNEGO ROZDROBNIENIA

   

  Umocnionemu przez Pepina państwu zagroziło poważne niebezpieczeństwo z powodu godziału, jakiego na łożu śmierci (768) dokonał między swych synów. Przedwczesna śmierć młodszego z nich pozwoliła jednak starszemu, Karolowi, zjednoczyć podzielone terytorium bez uciekania się do wojny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - KAROLINGOWIE POZBAWIAJĄ MEROWINGÓW KORONY

   

  Sukcesy Karola Młota utrwaliły na tyle jego pozycją, że mógł się ważyć nie tylko na przekazanie swym synom stanowiska majordoma, ale nawet na podział między nich terytorium państwowego. Podział, w którym kryło się wielkie niebezpieczeństwo dla dynastii karolińskiej (tzn. pochodzącej od Karola...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /3 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - POWSTANIE PAŃSTWA KOŚCIELNEGO

   

  Nowy król Franków, zwracając się do Rzymu, nie przypuszczał zapewne, że tak szybko mu przyjdzie spłacić -zaciągnięty dług wdzięczności. Przesądziła o tym jednakże sytuacja na Półwyspie Apenińskim. Oto bowiem papież Stefan II, zagrożony w swej siedzibie przez Longobardów, po wstępnej wymianie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - KONSOLIDACJA PAŃSTWA KAROLIŃSKIEGO

   

  Jeśli wojna z Longobardami nie była wśród Franków popularna, to natomiast wyprawy kierowane przeciwko Saracenom przyjmowano powszechnie życzliwie. Zresztą i tu nie opuszczało Pepina powodzenie. Po paroletnich zmaganiach udało mu się bowiem wyprzeć Arabów za Pireneje, a zajmowane przez nich w Galii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - KRYZYS MONARCHII MEROWINGÓW

   

  Po śmierci Chlodwiga (511) jego państwo ulegało ciągłym podziałom między członków dynastii merowińskiej. Ten stan rzeczy, jak również opisany wyżej proces oddolnego rozkładania się jedności terytorium państwowego, powodował coraz większe osłabienie władzy królewskiej. Potęgowało je...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - WIELKA WŁASNOŚĆ

   

  Zwycięstwo Franków nie usunęło istniejącej w Galii przewagi ży-wiołu obszarniczego. Przeciwnie, wzmocniony dopływem frankijskiego możnowładztwa, począł on odgrywać poważną rolę w monarchii Mero-wingów. Przyczyniły się do tego również krwawe waśnie dynastyczne pośród potomków Chlodwiga, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 589

  praca w formacie txt

Do góry