Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - SŁUŻBA WOJSKOWA

   

  Jednym z najpoważniejszych ciężarów, jaki spoczywał na barkach mieszkańców Cesarstwa Karolińskiego, był obowiązek służby wojskowej.

  Wprawdzie już Karol Młot, przeprowadzając w obliczu niebezpieczeństwa saraceńskiego reformę armii frankijskiej, uzależnił obowiązek służby w stworzonej przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - DEGRESJA GOSPODARCZA ZACHODU

   

  Gwałtowny wzrost podbojów arabskich w ciągu VII i VIII w. doprowadził do przerwania ożywionych stosunków wymiennych ze Wschodem i do upadku handlu śródziemnomorskiego. Toteż w okresie rządów Karola Europa zachodnia stała się krajem wyłącznie rolniczym.

  Ziemia była tam traktowana jako jedyna podstawa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - GOSPODARKA DOMANIALNA

   

  Mała własność została w tym okresie w znacznym stopniu pochłonięta przez wielką tak, że ta ostatnia nadawała właściwy charakter ówczesnym stosunkom rolnym. Każda włość prowadziła samowystarczalną gospodarkę zamknigtą. Wszystkie potrzeby starano się zaspokajać własnymi siłami, a wszelkie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - REFORMA MONETARNA KAROLA WIELKIEGO

   

  Upadek handlu powodował odpływ złota z krajów, które go przeżywały. Panujący dotychczas wszechwładnie na Zachodzie złoty_ solid począł wobec tego znikać z obiegu, ustępując miejsca srebru.

  Dokonywaną przez samo życie i zapoczątkowaną przez Pepina Krótkiego reformę monetarną ujął w ramy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - RENESANS KAROLIŃSKI

   

  Rządy Karola Wielkiego zaznaczyły się w dziejach kultury tak znacznym podniesieniem jej poziomu, że historiografia zachodnia nie zawahała się okresowi temu nadać nazwę „Renesansu Karolińskiego".

  Badania nad genezą omawianego zjawiska wykazały jego ścisły związek z przeprowadzaną przez Karola...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - SZKOLNICTWO KAROLIŃSKIE

   

  Kształceniem kandydatów do stanu duchownego zajmowały się dotychczas klasztory. Poziom nauczania był tam bardzo niski. Toteż Karol Wielki nakazał przede wszystkim przeprowadzić reformę szkół klasztornych, a niezależnie od nich, polecił zakładać w lilolicach diecezji nowe szkoły katedralne. Starano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - SĄDOWNICTWO

   

  Organizacja sądownictwa nie uległa od czasów merowińskich poważniejszym zmianom. Sąd hrabiego utrzymał się w dalszym ciągu. Ponieważ jednak na zgromadzenia sądowe (mallum), odbywające sią co miesiąc, trudno było ściągać wszystkich ludzi wolnych danego okręgu, Karol zgodził się, aby obecność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - WOJNY Z SASAMI I SŁOWIANAMI

   

  Mimo militarnych sukcesów na froncie saskim i longobardzkim, podjęte przez Karola akcje wciągnęły Franków w długotrwałe wojny na wschodzie i południu. A ponieważ nie dało się uniknąć niebezpieczeństwa ze strony Sasów, drogą wypraw odwetowych, Karol rozpoczął od r. 775 systematyczny podbój ich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - INTRYGI BIZANTYJSKIE

   

  Niemniej kłopotu przysparzały Karolowi Włochy. Aneksja królestwa Longobardow oraz kuratela sprawowana nad Państwem Kościelnym poddały w praktyce zwierzchnictwu Franków większą część Półwyspu Apenińskiego. Ten stan rzeczy napawał jednak niepokojem Bizancjum, które podsycało opór przeciwko Frankpm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - WOJNY Z SARACENAMI W HISZPANII

   

  Prośba o pomoc, z jaką zwrócili się do Karola w r. 777 przeciwnicy Omajadów hiszpańskich, stworzyła dla Franków możliwość ingerowania w sprawy Półwyspu Pirenejskiego. Wiosną przeto następnego roku (778) wojska Karola wtargnęły do Hiszpanii. Nie spotkały sią jednak ze strony opozycjonistów z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 512

  praca w formacie txt

Do góry