Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - GRUPA LENNA

   

  Każdy senior mógł posiadać kilku lub nawet kilkunastu wasali. Ich liczba zależała jedynie od jego potęgi i zamożności. Tworzył tzw. grupę lenną, tzn. jednostkę, która zazwyczaj posiadała charakter polityczny i stanowiła jak gdyby swoiste państewko. Członkowie jednej i tej samej grupy lennej zwali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - WOJNY PRYWATNE

   

  Przepisy prawne przewidywały postępowanie w razie naruszenia przez wasala zobowiązań lennych. Cóż z tego, kiedy obok drogi pokojowej, wolno mu było zawsze dochodzić swego prawa orężnie. Nic więc dziwnego, że zalegalizowana w ten sposób wojna prywatna stała się zjawiskiem endemicznym i że w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - CHARAKTERYSTYKA FIZJOGRAFICZNA BRYTANII

   

  Brytania pod względem fizjograficznym dzieli się na dwie różne strefy: nizin na południo-wschodzie oraz wyżyn na północo-zachodzie. Te warunki fizjograficzne uniemożliwiły w swoim czasie Rzymowi opanowanie najwyższej, północnej części kraju.

  One też potem przyczyniły się do pogłębienia różnic...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - TRIUMF PARTYKULARYZMU

   

  Tak więc w praktyce już w połowie IX w. nastąpił rozkład jednolitego państwa karolińskiego, które, pomijając rozdrobnienie wywołane przez podziały dynastyczne, zmieniło się w konglomerat ziem znajdujących się w rękach możnowładców.

  W praktyce też każda włość przekształciła się w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - SZTUKI PLASTYCZNE

   

  Dzięki inicjatywie Karola i jego otoczenia, powstały liczne ośrodki działalności artystycznej. Architekci, malarze i rzeźbiarze, wspierani opieką możnych, stworzyli okazałą sztukę dworską, opierając się na wzorach późnorzymskich i bizantyńsko-raweńskich.

  Obok twórczości o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /3 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - KRYZYS MONARCHII KAROLIŃSKIEJ

   

  Olbrzymie państwo Karola Wielkiego kryło w sobie zarodki przyszłego rozkładu. Złożone z krajów połączonych w jedną całość siłą oręża, nie posiadało poza osobą władcy zaHnej wspólnej więzi. Brak jednolitej bazy gospodarczej przesądzał zresztą o nietrwałości tego tworu. Jeśli więc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - TRAKTAT W VERDUN

   

  W myśl zawartej ugody, Lotarowi wraz z tytułem cesarskim i nie uznawanym w praktyce przez braci priorytetem, przypadły Włochy oraz szeroki pas teryjtoriów łączących Alpy z Morzem Północnym. Jego granice od zachodu stanowiły w przybliżeniu: Sewenny, dalej bieg górnej Sekwany, górnej Mozy i Skaldy; od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - ROZDROBNIENIE FEUDALNE PAŃSTWA KAROLIŃSKIEGO

   

  Kiedy po śmierci Karola Wielkiego Cesarstwo stało się terenem zaciętych walk dynastycznych jego potomków, zaczęły pomału ożywać dawne separatyzmy lokalne.

  Urzędnicy prowincjonalni, przerzucani za czasów Karola Wielkiego z jednego krańca państwa na drugi, potrafili wskutek słabości jego następców...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - FEUDALIZACJA URZĘDÓW

   

  Ciekawą ewolucję przechodził stosunek do króla urzędników administracji prowincjonalnej (hrabiów). Za czasów Karola Wielkiego odwoływani ze swych stanowisk i przenoszeni z miejsca na miejsce wedle uznania monarchy, stali się za jego wnuków de facto dożywotni i nieusuwalni, przy czym niejednokrotnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - DZIEJOPISARSTWO KAROLIŃSKIE

   

  Wielkie osiągnięcia dynastii karolińskiej budziły już przed Karolem Wielkim zainteresowanie dziejopisów. Poczynając od daty zgonu Karola Młota istnieje też oficjalna historiografia dworska w formie Roczników Królewskich, doprowadzonych do r. 829.

  Analogiczną rolę do tej, jaką na dworze władców...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /994

  praca w formacie txt

Do góry