Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - PAŃSTWO SAMONA

   

  Usadowienie się w r. 568 turskich Awarów na obszarze Panonii pociągnęło za sobą narzucenie przez nich zwierzchnictwa Słowianom, znajdującym się w rozdrobnieniu. Uległy temu jarzmu plemiona zamieszkujące na południe od Karpat, choć mamy wiadomości o sporadycznym pojawianiu się Awarów również i na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO

   

  Najpóźniej spośród Słowian na widownię Europy feudalnej wysunęły się plemiona polskie. Zalicza się do nich Polan w dolinie Warty, Kuja-wian nad Gopłem, piąć plemion śląskich (Dziadoszanie, Bobrzanie, Slę-zanie, Opolanie, Gołęszyce) w dorzeczu górnej i środkowej Odry, Wiślan nad górną i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /5 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - PAŃSTWO WIELKOMORAWSKIE

   

  Około r. 830 jeden z plemiennych władców morawskich, Mojmir, zjednoczył plemiona zamieszkałe w dorzeczu Dyi i Morawy. Nowe państwo uznawało jednakże nadal zwierzchność królów frankijskich.

  Po zgonie Mojmira (846), sprawą sukcesji po nim zajął się z tytułu sprawowanej zwierzchności Ludwik...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - MISJA CYRYLA I METODEGO

   

  W wytworzonej sytuacji Rościsław nie mógł kontynuować chrystianizacji swego kraju w oparciu o duchowieństwo zachodnie. Zdawał sobie bowiem doskonale sprawę z jego powiązania z feudałami niemieckimi.

  Uznając jednak mimo to chrystianizację, jako nieodłączny element państwa powstającego na Morawach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - LOSY LITURGII SŁOWIAŃSKIEJ

   

  Podczas gdy bracia przebywali w Rzymie, Państwo Wielkomorawskie przeżywało głęboki kryzys. Został on wywołany zatargiem z monarchią karolińską i przybrał niepomyślny dla Moraw obrót.

  Na domiar złego Rościsław popadł w tym czasie w konflikt ze swym siostrzeńcem Świętopełkiem i został...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - NAJAZD WĘGRÓW I UPADEK PAŃSTWA WIELKOMORAWSKIEGO

   

  Państwo Wielkomorawskie nie poprzestało na poddaniu swej zwierzchności krajów wchodzących ongiś w skład monarchii Samona. Opanowało bowiem również cały Śląsk i uzależniło od siebie kraj Wiślan. Nie jest więc wykluczone, że jego granica na północo-wschodzie sięgała po Bug. Na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - PAŃSTWA SUKCESYJNE WIELKICH MORAW

   

  Najeźdźcy, usadowiwszy się na brzegach środkowego Dunaju, przerwali bezpośrednią łączność między zachodnimi a południowymi Słowianami. Nie udało się natomiast Madziarom opanować wszystkich ziem wchodzących w skład Państwa Wielkomorawskiego.

  Odzyskały więc niezależność plemiona czeskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - CHARAKTER OSADNICTWA SŁOWIAŃSKIEGO

   

  Osadnictwo słowiańskie trzymało się początkowo rzek i strumieni, które odgrywały, zwłaszcza na terenach mniej dostępnych, rolę szlaków komunikacyjnych.

  Najstarszą formą osiedli jest tzw. „ulicówka", tj. osada, której domy były zgrupowane po obu stronach drogi. Jednakże na terenach zagrożonych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - WIERZENIA RELIGIJNE SŁOWIAN

   

  Mało jest dziedzin w nauce, które nasuwają tyle wątpliwości i dają pole do tak wielkiej fantazji, co wierzenia religijne dawnych Słowian. Przyczynili się do tego W znacznym stopniu autorzy średniowieczni, którży zasiedlali dowolnie Olimp słowiański, opierając się na analogiach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - USTRÓJ SPOŁECZNY SŁOWIAN

   

  Stosunki społeczne ówczesnych Słowian możemy poznać dzięki skąpym wzmiankom cudzoziemskich pisarzy, reprezentujących przede wszystkim krąg bizantyński. Ten fragmentaryczny materiał rozszerzają znakomicie przeżytki prawne i obyczajowe, występujące w czasach o wiele późniejszych oraz analogie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 188

  praca w formacie txt

Do góry