Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - KONFLIKT BIZANTYŃSKO - BUŁGARSKI

   

  Współistnienie na Bałkanach Cesarstwa i państwa bułgarskiego, które przejawiało tendencję do wyparcia Greków z Półwyspu i zawładnięcia Konstantynopolem, kryło w sobie zarodki przyszłych konfliktów. Nic więc dziwnego, że w tych warunkach zatarg w sprawie pokrzywdzonych kupców bułgarskich przerodził...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - UPADEK PIERWSZEGO PAŃSTWA BUŁGARSKIEGO

   

  Osłabienie Bułgarii na skutek tych trudności wewnętrznych zachęciło Bizancjum do podjęcia próby zlikwidowania jej niezależności. W oparciu więc o pomoc księcia kijowskiego Swiatosława, rozgromiono Bułgarów (968}.

  Prawda, że pomoc ruska zagroziła Konstantynopolowi usadowieniem się na ich miejscu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - SCHIZMA WSCHODNIA

   

  Patriarchat konstantynopolitański, odgrywający w walce z Bułgarami rolifnarzędzia polityki cesarskiej, znalazł się w połowie XI w. pod rządami ambitnego Michała Cerulariusza. Dążąc do podniesienia swego autorytetu, podjął on "w stolicy represje wobec duchownych łacińskich pod pretekstem nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - PRZEKSZTAŁCENIA USTROJOWE BIZANCJUM

   

  Ustrój Cesarstwa Bizantyńskiego osiągnął w X w. ostateczną formę, która w dalszym rozwoju uległa stosunkowo nieznacznym zmianom. Tak więc naczelne stanowisko w państwie zajmował cesarz, noszący — poczynając od w. VI — tytuł basileusa.

  Jako bezpośredni dziedzic imperatorów rzymskich, był —...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /3 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - NIEBEZPIECZEŃSTWO BUŁGARSKIE

   

  Poza niebezpieczeństwem arabskim, w VIII w. wystąpiło zagrożenie ze strony Bułgarów. Ci ruchliwi sąsiedzi Cesarstwa nie myśleli poprzestać na pozostawionych do ich dyspozycji ziemiach na północ od pasma gór Bałkańskich, lecz sięgali po dalsze prowincje. Walki prowadzono ze zmiennym szczęściem.

  Dla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - POCZĄTKI RUSI

   

  Latopis kijowski z początków XII w.,  opisując dzieje Słowiańszczyzny wschodniej, zaliczył do niej następujące plemiona: Słowenów nad jeziorem Ilmeń, Krywiczów nad górnym Dnieprem, Połoczan nad Górną Dźwiną, Dregowiczów nad górnym Niemnem, Drewlan nad Prypecią, Polan nad środkowym Dnieprem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /3 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - RUŚ A BIZANCJUM

   

  Chęć nawiązania stosunków z Konstantynopolem istniała i po drugiej stronie. Wyprawy ruskie podejmowane morzem ku brzegom bizantyńskim miały na celu nie tylko doraźną grabież; chodziło również o wymuszenie ustępstw handlowych.

  Świadczy o tym układ z r. 907 uzyskany w wyniku takiego najazdu, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - BIZANCJUM WOBEC NAPORU ARABSKIEGO

   

  Gwałtowna ekspansja Arabów, która w przeciągu kilkunastu lat pozbawiła Bizancjum znacznej części prowincji azjatyckich i afry-kańskirb, zagrnziła. 7, kolei samemu istnieniu Cesarstwa, Celem ataków wroga stał się bowiem Konstantynopol, blokowany systematycznie .. od strony morza w latach 673 do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - POŁOŻENIE KOŚCIOŁA WSCHODNIEGO

   

  Utrata Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy podniosła znaczenie patriarchatu konstantynopolitańskiego, który począł się uważać za ekumeniczny. Stało się to przyczyną ostrych nieporozumień z Papiestwem, roszczącym sobie pretensje do prymatu w świecie chrześcijańskim i spowodowało pogłębienie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - SŁOWIANIE PÓŁNOCNO - ZACHODNI

   

  Podczas gdy Słowianie zamieszkali na południe od Karpat i Sudetów przeżywali okres tworzenia się i rozpadania państw kilkoplemiennych, ich pobratymcy zajmujący ziemie na północ od tego pasma gór znajdowali się na wcześniejszym etapie rozwojowym.

  Pod względem językowym dzielili się na trzy zespoły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 140

  praca w formacie txt

Do góry