Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - UPRAWNIENIA PANA FEUDALNEGO

   

  Pan feudalny nie administrował osobiście posiadanymi przez siebie włościami. Rolę tę spełniał w jego imieniu wyznaczony przezeń oficjalista — włodarz, czyli tzw, mer_ (waior).

  Mógł nim być zarówno wolny, jak poddany. W każdym razie już samo sprawowanie tych funkcji, jeśli nie był człowiekiem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - PRZEMIANY W RZEMIOŚLE

   

  Równolegle z postępem zarysowującym się w rolnictwie, podnosiła się również metoda produkcji rzemieślniczej. Udoskonalano proces wydobywania i obróbki rud metali, technikę przędzalniczą i tkacką, nawet obróbkę skóry, drzewa i kamienia.

  Nowe zdobycze techniczne, wymagające umiejętności w ich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ODRADZANIE SIĘ ŻYCIA MIEJSKIEGO

   

  Pod wpływem takiego podziału pracy, osady, które w czasach antycznych były miastami, a później nie różniły się niczym od osiedli wiejskich, zaczęły przekształcać się ponownie w ośrodki życia rzemieślniczego i handlowego.

  Odradzały się więc zamarłe miasta rzymskie; obok nich powstawały też...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - PRZEMIANY W ROLNICTWIE

   

  Ustrój feudalny, który kształtował się w Europie zachodniej od czasu upadku niewolniczego Imperium Rzymskiego, uległ w ciągu X i XI w. poważnym przeobrażeniom. Były one wywołane powolnym, ale stałym wzrostem sił wytwórczych. Oto bowiem w rolnictwie, podstawowej podówczas dziedzinie produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - STOSUNKI ROLNE

   

  Ziemia, stanowiąca główne źródło bogactwa Bizancjum, była w znacznym stopniu skoncentrowana w rękach wielkich właścicieli ziemskich, do których zaliczało się zarówno możnowładztwo, jak instytucje kościelne.

  Możnowładztwo, chociaż nie uległo feudalizacji w tym stopniu co na Zachodzie, zdołało...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - MIASTA

   

  W przeciwieństwie do krajów Zachodu, życie miejskie w Bizancjum nie tylko nie uległo osłabieniu, ale nadal rozwijało się pomyślnie. Przyczyny tego zjawiska należy dopatrywać się w stanie przemysłu, który mimo istnienia rzemiosła domowego we włościach możnowładczych i kościelnych, rozwijał się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - TEMY

   

  Począwszy od VII w. Cesarstwo dzieliło sią pod wzglądem administracyjnym na temy. Nazwa ta oznaczała pierwotnie pospolite ruszenie, potem została przeniesiona na prowincję, z której dany oddział pospolitego ruszenia pochodził. Wiązało się to z uposażeniem żołnierzy w ziemię, zastępującą im...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - CHRYSTIANIZACJA BUŁGARÓW

   

  W tym samym czasie Ludwik Niemiecki w poszukiwaniu sojuszników, mogących go wspomóc w walce z Państwem Wielkomorawskim, sprzymierzył się z Bułgarami. Miało to doniosłe znaczenie dla dalszych losów Bułgarii, znalazła się ona bowiem między wrogo nastrojonym dla siebie Bizancjum i Wielkimi Morawami.

  Pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA BIZANCJUM

   

  W ciągu wszesnego średniowiecza Bizancjum stało się prawdziwym azylem cywilizacji. Mimo trudności politycznych i niepowodzeń militarnych, kultura materialna Bizancjum potrafiła nie tylko oprzeć się wzmagającemu naciskowi barbarzyństwa, ale osiągnęła nawet momenty prawdziwego rozkwitu. Najdłuższy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - WZMOCNIENIE BIZANCJUM PRZEZ BAZYLEGO I

   

  Mając w ten sposób rozwiązane race na północy i zachodzie, mógł Bazyli skierować wszystkie wysiłki ku wschodowi. Kryzys przeżywany w tym czasie przez kalifat Abbasydów umożliwił mu podjęcie zwycięskiej ofensywy, która doprowadziła do opanowania dróg wypadowych w górach Tauru i Antytauru oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt

Do góry