Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ZAMKI FEUDALNE

   

  Większość jednakże siedzib feudalnych znajdowała się zazwyczaj poza obrębem miast.

  Każdy, nawet najdrobniejszy pan feudalny, starał się posiadać podówczas swój własny zamek. A że nie brakło wśród nich ludzi trudniących się rozbojem i grabieżą, te warowne gniazda przekształcały się często...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - RYCERSTWO FEUDALNE

   

  Feudałowie zamieszkujący te zamki przedstawiali się równie pierwotnie, jak ich surowe siedziby. Najdawniejszy epos rycerski (chansons de gęste) przedstawiał z reguły swoich bohaterów jako dzikich i okrutnych wojowników.

  W miarę jednak postępującej pacyfikacji kraju, obyczaje rycerstwa ulegały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /2 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - EWOLUCJA ŚWIATOPOGLĄDOWA

   

  Ówczesny człowiek odczuwał przemożne pragnienie odmiany dotychczasowego stylu życia. Pragnął poznać świat, zakryty dotąd przed większością jego współczesnych.

  Ta ciekawość nieznanego stawała się impulsem, który jednych skłaniał do uczestniczenia w awanturniczych przedsięwzięciach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - SZKOLNICTWO

   

  Pewne ożywienie za czasów Karola Wielkiego miało ograniczony zasięg wpływów. Dopiero więc przełom XI i XII w. przyniósł istotne zmiany. Były one wynikiem rozwoju ówczesnego szkolnictwa.

  Ludziom tych czasów nie wystarczały już elementarne wiadomości wynoszone ze szkół dawnego typu. Rozbudzona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - RUCH KOLONIZACYJNY

   

  Wzrost zaludnienia krajów Zachodu powodował opuszczanie przez nadmiar ludności obszarów, które nie były w stanie jej wyżywić. Odchodzili zarówno wolni, jak poddani, którzy w tych warunkach stawali się niejednokrotnie ciężarem dla panów feudalnych.

  Poszukiwali oni obszarów osiedleńczych dla siebie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - KIERUNKI FILOZOFICZNE

   

  Zagadnieniem, które budziło od dawna ożywione spory wśród filozofów, była sprawa tzw. uniwersaliów (powszechniki). Nauka platońska przyjmowała mianowicie, że obok konkretnych przedmiotów poznania, posiadających byt jednostkowy, istnieją idee o bycie ogólnym, łączące w sobie istotne cechy jednorodnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /3 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - GOSPODARKA CZYNSZOWA

   

  Umowy czynszownicze zawierane przez feudałów, dążących do zmeliorowania swych ziem, były naśladowane przez innych właścicieli ziemskich. Przy wzrastającej stopie życiowej klasy feudalnej, dawny system świadczeń ludności poddańczej nie wystarczał, ppłacało się więc niejednokrotnie dopuścić do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ROZWÓJ HANDLU

   

  W warunkach wywołanych rozdziałem produkcji rzemieślniczej i rolnej oraz wyodrębnieniem się miasta od wsi powstawał rynek lokalny i rozwijała się gospodarka towarowo-pieniężna.

  Stosunki włości feudalnej z rynkiem lokalnym mogły układać się w sposób dwojaki: albo fihłop sam sprzedawał posiadane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - POŁOŻENIE LUDNOŚCI PODDAŃCZEJ

   

  Proces przekształcania się warunków życia ludności chłopskiej odbywał się powoli i przed wiekiem XII nie miał szerszego zasięgu. Do tego czasu sytuacja tej klasy była wyjątkowo ciężka. Utraciwszy własność ziemi i zeszedłszy do roli jej użytkownika, stała się ona zależna od pana feudalnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /5 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - HOSPITES CZYLI GOŚCIE

   

  Mimo wielkiego rozpowszechnienia poddaństwa nie należy przypuszczać, aby cała ludność wiejska w nim pozostawała. Przeciwnie, obok poddanych spotykało się, w zależności od warunków lokalnych, bardziej lub mniej licznych wolnych chłopów, a także tzw. gości.

  Na mocy stanu faktycznego, przenosili się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt

Do góry