Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - RUCH REFORMY KOŚCIELNEJ

   

  Myśl o naprawie ówczesnego Kościoła była realizowana w odrębny sposób w różnych środowiskach. Najwcześniej podjęto ją w takich domach zakonnych, jak burgundzkie Cluny (założone w r. 910) oraz lotaryńskie Brogne i Górze, nieco zaś później — we frankońskim Hirsau. Rozpocząwszy od reformy życia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - ROZWARSTWIENIE RUCHU UBOGICH

   

  Qbóz reformy kościelnej posiadał wiernego sojusznika wśród zwolenników dobrowolnego ubóstwa. Klasycznym tego przykładem była Pataria mediolańska, która stała się ostoją stronnictwa gregoriańskiego w Lombardii i odegrała wybitną rolę w zwalczaniu tamtejszego episkopatu nastawionego procesarsko.

  Nic...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - KRUCJATA RYCERSKA

   

  Jej rekrutacja przekroczyła również najśmielsze przewidywania organizatorów. Sam Urban II obliczał zgłoszonych krzyżowców na 300 000 głów. Ponieważ tak olbrzymiej armii nie dałoby się w marszu wykarmić, organizatorzy zgodzili się na to, że do Konstantynopola ruszy ona w paru kolumnach, skupiających...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - SKUTKI FEUDALIZACJI KOŚCIOŁA

   

  Spór o prymat w świecie chrześcijańskim, toczący się między władzą duchowną i świecką, przechodził w ciągu stuleci różne fazy, aby osiągnąć w XI w punkt szczytowy.

  Feudalizacja Kościoła w IX i X w. pociągnęła bowiem za sobą nie tylko jego zeświecczenie i rozkład moralny, ale...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - HENRYK III — CEZAROPAPIZM

   

  Wzajemne stosunki między koroną a światem feudalnym uległy dalszemu zaostrzeniu za następców Konrada II. Jego syn, Henryk III (od 1049), w walce tej uzyskał zdecydowaną przewagę, podnosząc prestiż Cesarstwa do nieznanego dotąd poziomu.

  Spacyfikowanie Rzeszy, uporządkowanie wewnętrznych stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - POCZĄTKI RZĄDÓW OTTONA I

   

  Wzrost prestiżu Henryka na skutek odnoszonych sukcesów był tak wielki, że elektorzy, którzy po jego śmierci zebrali się w r. 936 dla obioru następcy, ofiarowali koronę Ottonowi — jego synowi z drugiego małżeństwa.

  Już koronacja odbyta w Akwizgranie, ulubionej siedzibie Karola Wielkiego, zdawała się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /2 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - POEZJA

   

  Potrzeby kultu sprzyjały od dawna rozwojowi hymnodii, która od czasów Ambrożego z Mediolanu (337—397) zyskała sobie w liturgii kościelnej prawa obywatelskie. Jeśli jednak hymny z IV i V w. operowały całym bogactwem metrycznym liryki starożytnej, to interesujące nas hymny XII-wieczne zastąpiły dawny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /4 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - RZĄDY KONRADA II

   

  Zaognione stosunki w Rzeszy i budząca niepokój sytuacja na granicy wschodniej skróciły jego pobyt we Włoszech do minimum. Opanowanie opozycji, koncentrującej się wprawdzie na zachodzie i południu Rzeszy, ale posiadającej na wschodzie powiązania ze Słowianami, wypełniło mu parę następnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - PROBLEM WŁOCH

   

  Południowe księstwa Rzeszy były w tym czasie w wysokim stopniu zainteresowane tym, co działo się na południe od Alp. Panujący tam chaos i walka o koronę włoską, o którą zabiegali sąsiedzi Rzeszy — królowie Burgundii, otwierały książętom Szwabii i Bawarii widoki rozszerzenia swych posiadłości...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ARCHITEKTURA ROMAŃSKA

   

  Powiększenie potencjału gospodarczego krajów Europy zachodniej, które zaważyło pośrednio na przemianach kulturalnych omawianych krajów, odbiło się w sposób bezpośredni na ich budownictwie. Umożliwiło ono podjęcie na przełomie X i XI w. wielkich inwestycji budowlanych których zachowanym śladem do dni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /4 341

  praca w formacie txt

Do góry