Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - UTRATA JEROZOLIMY

   

  W obozie chrześcijańskim zdano sobie poniewczasie sprawę z grożącego niebezpieczeństwa. Próba jednak wyparcia Saladyna z Egiptu przy pomocy bizantyńskiej zawiodła.

  Rychłe zaś potem wstrząsy dynastyczne w Jerozolimie (1174) utrwaliły w Egipcie istniejący stan rzeczy. Odtąd można było uważać los...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - TEMPLARIUSZE

   

  Pierwszą, choć skromną początkowo próbą stworzenia takiej organizacji, było skupienie około r. 1118 przez Hugona z Payens, rycerza przybyłego z Szampanii, jego towarzyszy, którzy zdecydowali się poświęcić obronie pielgrzymów, udających się z portów śródziemnomorskich do. Jerozolimy.

  Nową...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - KAMPANIA SYRYJSKA

   

  Część krzyżowców wkroczyła na teren Syrii i 20 października 1097 r. znalazła się pod murami Antiochii. Obszar Syrii i Palestyny był podówczas podzielony między cztery skłócone ze sobą emiraty: antiocheński, alepski, damasceński i jerozolimski. Obok tych większych terytorialnie państw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /2 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - KAMPANIA PALESTYŃSKA

   

  Nacisk drobnego rycerstwa skłonił wielkich feudałów, nie zainteresowanych osobiście opanowanymi obszarami Syrii, do podjęcia w styczniu 1099 r. dalszego marszu do Palestyny. Armia krzyżowców opuszczająca Syrię stopniała jednak na skutek wielkich strat, dezercji i pozostawienia garnizonów na zajętych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /2 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - POWSTANIE KRÓLESTWA JEROZOLIMSKIEGO

   

  Sytuacja powyższa, po rychłym zgonie Godfryda (18 VII 1100), uległa radykalnej zmianie wobec powierzenia przez feudałów jerozolimskich wjadzy hrabiemu Edessy, bratu zmarłego władcy, Baldwinowi.

  Lotaryńczyk, znany ze swych ambitnych poczynań, nie odczuwał wobec Kościoła podobnych skrupułów, co...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - ZAKONY RYCERSKIE

   

  Przybywający do krajów Lewantu feudałowie zachodni natrafiali tam nie tylko na opór miejscowego chłopstwa, płynący z istniejących przeciwieństw klasowych, ale również na jego wrogość, znajdującą swe źródło w obcości etnicznej, a niejednokrotnie również — i religijnej. Ta wrogość występowała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - STOSUNEK BIZANCJUM DO KRZYŻOWCÓW

   

  Wieść o nadciąganiu tak licznych zastępów rycerstwa zachodniego napawała niepokojem cesarza Aleksego. Sytuacja polityczna Bizancjum w tym czasie nie wymagała bowiem obcej pomocy. Zachodziła więc obawa, że przybysze zechcą podporządkować sobie osłabione Cesarstwo, a w najlepszym razie — zmusić je do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - UTWORZENIE HRABSTWA EDESSY

   

  Tymczasem Baldwin, który opuścił Cylicję, lecz nie zrezygnował z nadziei utworzenia własnego państwa feudalnego na wschodzie, pod pretekstem udzielenia pomocy armeńskiemu władcy Edessy pospieszył za Eufrat, Zakończyło się to niebawem przejęciem rządów nad tym terytorium przez przedsiębiorczego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - KRUCJATA LUDOWA

   

  Obok feudalnego rycerstwa, zaprawionego w boju, zgłaszali się masowo słabo wyekwipowani chłopi, będący w takiej wyprawie jedynie ciężarem. Liczne zgłoszenia napływały zwłaszcza z .

  Francji i Cesarstwa. Na tym bowiem obszarze, dotkniętym klęską urodzaju, spodziewano się głodu na przednówku r...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - ZATARG O INWESTYTURĘ

   

  Procesowi emancypacyjnemu Papiestwa nie przeciwstawiała się ani słaba regencja, ani też Henryk IV, zajęty w pierwszych latach swych samodzielnych rządów sprawami wewnętrznymi Rzeszy.

  Ponieważ zaś sytuacja wewnętrzna Rzeszy uległa w tym czasie znacznej poprawie, młody władca mógł poświęcić...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /4 042

  praca w formacie txt

Do góry