Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - ARNOLD Z BRESCH

   

  W zrewoltowanym Rzymie zyskał duże wpływy Arnold, kanonik regularny z Brescii.

  Jako gorący wyznawca dobrowolnego ubóstwa, popadł on w konflikt z duchowieństwem swego rodzinnego miasta i został z tej racji pozbawiony przez Innocentego II możności uprawiania pracy kaznodziejskiej oraz skazany na banicję...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - ZATARG FRYDERYKA II Z PAPIESTWEM

   

  Taki stan rzeczy, tolerowany przez Honoriusza III, uległ zmianie z chwilą, gdy po jego zgonie został papieżem niechętnie nastrojony dla Sztaufów Grzegorz IX (1227). Kiedy więc ostateczny termin podjęcia krucjaty nie był przez Fryderyka dotrzymany, papież rzucił nań klątwą.

  W czasie gdy wyklęty...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - TRUDNOŚCI SPADKOWE HENRYKA VI

   

  Projektowana wyprawa do Włoch mogła więc dojść do skutku dopiero z początkiem r. 1191, a koronacja cesarska w Rzymie nastąpić wiosną tegoż roku.

  Ta zwłoka sprawiła, że po spadek sycylijski sięgnął kuzyn zmarłego króla, Tankred i wobec ogólnej niechęci tamtejszego społeczeństwa do obcych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYWALIZACJA FRANCUSKO - ANGIELSKA DO SCHYŁKU XIII WIEKU - MOCARSTWOWE PLANY HENRYKA II

   

  Ambicje Henryka II nie ograniczały się do obszaru Francji. Nosił się on z myślą wykorzystania trudności, z jakimi walczyli Sztaufowie, i sięgnięcia po koronę cesarską.

  W tym celu subsydiował poczynania Ligi Lombardzkiej oraz zawierał sojusze z Królestwami Sycylii i Kastylii. Akcja zakrojona na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - PIĄTA KRUCJATA

   

  Niesłabnąca propaganda krucjatowa Innocentego III nie doprowadziła wprawdzie za jego życia do powszechnej wyprawy, ale rychło po jego śmierci doszło do skutku kilka izolowanych ekspedycji na Bliski Wschód, zorganizowanych przez feudałów europejskich. Zwykło się je nazywać piątą krucjatą.

  Tak więc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYWALIZACJA FRANCUSKO - ANGIELSKA DO SCHYŁKU XIII WIEKU - WIELKA KARTA SWOBÓD

   

  Bitwa ta miała doniosłe znaczenie dla losów całej zachodniej Europy. We Francji pogrzebała ostatecznie nadzieje Jana bez Ziemi, który zrezygnował z dalszej walki na kontynencie i wycofał się do Anglii. Tam zaś miejscowi baronowie i prałaci, którzy coraz energiczniej przeciwstawiali się uciskowi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYWALIZACJA FRANCUSKO - ANGIELSKA DO SCHYŁKU XIII WIEKU - FILIP AUGUST W WALCE O JEDNOŚĆ FRANCJI

   

  Młody następca Ludwika VII Filip August (1180), wykazał bowiem nieoczekiwane talenty polityczne i potrafił w krótkim czasie nie tylko poskromić antykrólewską opozycję feudalną w swym państwie, ale podjąć również akcją zaczepną w stosunku do tak potężnego sąsiada, jakim był Henryk II.

  Zręczne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /3 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - KRUCJATA FRYDERYKA II

   

  Niespotykany dotąd charakter miała wyprawa cesarza Fryderyka II. Zamiast jednak walczyć z Śaracenami, drogą układów uzyskał od sułtana egipskiego zwrot pewnej części dawnego terytorium Królestwa Jerozolimskiego z trzema świętymi miastami — Jerozolimą, Betleem i Nazaretem.

  Jako małżonek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYWALIZACJA FRANCUSKO - ANGIELSKA DO SCHYŁKU XIII WIEKU - ANGLIA — LENNEM PAPIESKIM

   

  Zręczne wykorzystanie skarg wasalów Jana bez Ziemi, którzy odwołali się do Filipa Augusta, jako do zwierzchniego seniora, pozwoliło postawić całokształt pretensji kapetyńskich do króla angielskiego przed feudalnym sądem parów.

  Sąd poszedł po linii wskazanej przez Filipa Augusta i, uznając Jana bez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - SZÓSTA KRUCJATA

   

  Mimo pewnego rozszerzenia terytorium państwowego, sytuacja Królestwa Jerozolimskiego przedstawiała się nadal krytycznie i była przedmiotem głębokiej troski tych wszystkich środowisk w Europie, którym utrzymanie jego niezależności leżało na sercu.

  Ponowna utrata Jerozolimy w r. 1244 stała się przeto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 784

  praca w formacie txt

Do góry