Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zasada pomiaru densytometrem refleksyjnym

  Podczas pomiaru densytometrem refleksyjnym mierzona warstwa farby drukowej oświetlana jest danym źródłem światła. Strumień światła, przenikając przezroczystą warstwę farby, zostaje przez nią częściowo absorbowany. Pozostała część światła jest mocno rozpraszana przez podłoże drukowe. Część z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równowaga barw / budowa obrazu

  Jak już wspomniano, odcienie barw w czterobarwnym drukowaniu tworzone są przez określone ilości farb: cyjanowej, purpurowej, żółtej i czarnej. Zmiany ich ilości powodują odchylenie barwy odbitek. Aby zapobiec zmianom, proporcje farb muszą być zachowane w odpowiedniej równowadze. Zmiana wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa charakterystyczna drukowania

  Różnice między rastrowymi wartościami tonalnymi na drukach Fd i wartościami na formie kopiowej Ff są przedstawione za pomocą krzywej charakterystycznej drukowania.

  W celu ustalenia tej krzywej należy wydrukować rastrowaną stopniowaną skalę (szarości) z minimum trzema polami rastrowanymi o różnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Względna kontrastowość drukowania

  Ustalanie względnej kontrastowości drukowania Krel (%) jest w pewnym sensie alternatywą wobec pomiaru przyrostu wartości tonalnych, szczególnie w zakresie 3/4 tonu.

  Druk powinien mieć możliwie dużą kontrastowość, a zatem dużą gęstość optyczną w tonie pełnym przy otwartych polach rastrowanych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deformacja punktów rastrowych

  Pojęcie wydłużanie określa deformację punktów rastrowych, występującą podczas drukowania w wyniku poślizgu w strefie nacisku obciągu offsetowego względem formy drukowej i/luli zadrukowywanego arkusza. W rezultacie okrągły punkt przybiera kształt owalny. Wydłużanie w kierunku drukowania nazywa się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda addytywna

  W metodzie addytywnej barwa wypadkowa powstaje w wyniku nałożenia na siebie promieniowa o zróżnicowanej barwie. W wypadku zestawienia wszystkich barw widma powstaje barwa biała.

  Podstawowymi barwami w addytywnym tworzeniu barw wypadkowych są: czerwona, zielona i niebieska.

  Są to tak zwane 1/3 barwy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydłużanie

  W drukowaniu offsetowym pojęcie dublowanie określa odbitkę, na której obok punktów rastrowych o pełnym nasileniu farby znajdują się punkty rastrowe o mniejszym nasileniu farby i najczęściej o mniejszych wymiarach. Dublowanie powstaje wskutek nieidealnego przenoszenia farby z obciągu offsetowego na odbitki...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda subtraktywna

  W metodzie subtraktywnej odejmowane są ze światła białego różne części składowe. W wypadku odjęcia wszystkich składowych powstaje czerń.

  Podstawowymi barwami w metodzie subtraktywnej są: cyjan, purpura i żółta. Są to tak zwane 2/3 barwy, gdyż reprezentują one dwie trzecie zakresu widzialnego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na co drukarz musi zwracać uwagę

  Wielkość poszerzania może być określona wizualnie i mierzona za pomocą pasemek kontrolnych. Do oceny wyłącznie wizualnej stosuje się specjalne pasemka sygnalizacyjne. Zasklepianie kontroluje się elementami pomiarowymi o wysokich rastrowych wartościach tonalnych.

  Częstą przyczyną poszerzania i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /5 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy opisu barw

  Każdy człowiek inaczej postrzega barwę. Toteż opisy odcieni barw w ocenie wielu osób różnią się znacznie między sobą, co prowadzi do różnych wyników. Drukarz potrzebuje jednak jednoznacznej skali ocen. W tym celu stworzone zostały różnorodne systemy oceny barw. Wielu producentów farb drukowych dołącza...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /4 617

  praca w formacie txt

Do góry