Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wojna pierwszej koalicji z Francją. Sprawa polska w latach 1793 - 1795

   

  23 sierpnia 1793 – powołano do wojska wszystkich mężczyzn pomiędzy 18 a 25 rokiem życia

  Organizacja armii francuskiej: + stosowanie amalgamatu, czyli przemieszania doświadczonych żołnierzy z nowymi + usuwano nieudolnych dowódców + brak sztabu generalnego, rekompensowane to było działalnością...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felicysym Dodano /09.05.2012 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Brytania pod koniec XVIII wieku

   

  Z żywym zainteresowaniem przyjęto w Wielkiej Brytanii wieści z rewolucyjnej Francji.

  Sama Anglia pierwszą fazę rewolucji burżuazyjnej przeszła już w XVII wieku, wiek XVIII to już faza rewolucji przemysłowej.

  Organizacja państwa Wielkiej Brytanii: + władza królewska ograniczona przez parlament + o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felicysym Dodano /09.05.2012 Znaków /2 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja municypalna i chłopska we Francji. Zniesienie przywilejów feudalnych

   

  Bracia królewscy i wielu arystokratów opuściło Francję z obawy przed wzburzeniem ludu. Zaczęły się pogłoski o spisku arystokratycznym. W wielu miastach naśladowano przykład Paryża.

  Tymczasem na wsi przestano płacić powinności feudalne. Przeszedł nastrój „wielkiego strachu”, czyli obawa przed...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felicysym Dodano /09.05.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela. Stronnictwa polityczne we Francji 1789 - 1791

   

  26 sierpnia 1789 – uchwalono Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, niektóre ustępy przypominały Deklarację praw z 1776 przyjętą przez Wirginię i Massachusetts.

  Treść Deklaracji: + głosiła prawa naturalne i niezbywalne (wolność, własność, braterstwo) + suwerenność ludu + równość wobec prawa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felicysym Dodano /09.05.2012 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja francuska 1791 roku

   

  10 października 1789 – Talleyrand składa wniosek o uznanie dóbr kościelnych za własność narodową, w zamian miano płacić pensje duchowieństwu, chciano aby Kościół uratował w ten sposób budżet państwa, ostatecznie 2 listopada 1789 przegłosowano ten wniosek

  Wypuszczono asygnaty, które wymieniano na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felicysym Dodano /09.05.2012 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgromadzenie Prawodawcze. Początek wojny Francji z Austrią

   

  Nikt z członków Konstytuanty, na wniosek Robespierre, nie mógł zasiadać w Zgromadzeniu Prawodawczym.

  1 października 1791 – pierwsze zebranie Zgromadzenia Prawodawczego, zwanego Legislatywą.

  Skład Legislatywy: + 264 feuillantów, zwolenników konstytucji + mniej liczna była lewica, głównie jakobini...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felicysym Dodano /09.05.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolta uprzywilejowanych

   

  Już w II połowie XVIII wieku mało ludzi wierzyło w ustrój Francji. Ludwik XIV miał hegemonię w Europie, ale doprowadził kraj do ruiny finansowej, głównie przez toczone wojny. Po nim (Ludwik XV) następuje dyskredytacja monarchii.

  Rządy Ludwika XVI (1774-1792): + żona jego to Maria Antonina, córka...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felicysym Dodano /09.05.2012 Znaków /1 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ Rewolucji Francuskiej na kontynentalną Europę (1789 - 1791)

   

  Zainteresowanie Rewolucją spowodowane było popularnością mody francuskiej na świecie.

  Wkrótce też podejmowano, przy pomocy mas ludowych, próby zmian ustroju feudalnego, jak chociażby w Kolonii i na terenie Wielkiego Księstwa Toskanii.

  W Brukseli 10 stycznia 1790 proklamowano utworzenie Zjednoczonych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felicysym Dodano /09.05.2012 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany Generalne. Utworzenie Konstytuanty

   

  Wybory do Stanów Generalnych: + dwa pierwsze stany wybierały bezpośrednio + stan trzeci głosował pośrednio (dwustopniowo na wsi, trzystopniowo w mieście) + wyborcy dawali deputowanym listę skarg.

  Skład Stanów Generalnych: + 291 – stan pierwszy + 270 – stan drugi + 578 – stan trzeci + brak chłopów i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felicysym Dodano /09.05.2012 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja ludowa w Paryżu

   

  12 lipca 1789 – wiadomość o usunięciu przez króla ministra Neckera powoduje wzburzenie ludu, dzień później zorganizowano komitet w stolicy i gwardię mieszczańską

  14 lipca 1789 – wtargnięcie ludu do Bastylii (kierował nią Launay) w celu zdobycia broni dla gwardii, uwolniono przy tym siedmiu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felicysym Dodano /09.05.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt

Do góry