Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    Ruchy narodowe 1789 - 1870

     

    Pionierem ruchów narodowych była burżuazja. Jednym z pierwszych teoretyków narodowości był Jan Herder. Ekspansja napoleońska przyczyniła się do obudzenia świadomości narodowej.

    Ruch narodowy w Niemczech: + wojna 1812-1813 zawiodła nadzieje burżuazji + kryzys gospodarczy pogłębił świadomość...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /4 259

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zwycięstwo szóstej koalicji. Pierwszy pokój paryski 1814 roku

     

    28 luty 1813 – podpisanie w Kaliszu układu Prus z Rosją, tym samym Fryderyk Wilhelm III przeszedł na stronę rosyjską

    Działania wojenne po klęsce w Rosji: + mimo rozbicia Napoleona w Rosji, w 1813 pojawił się on nad Łabą z nową armią + wygrane Francji pod Lutzen i pod Budziszynem + następnie...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /3 207

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Romantyzm

     

    Ideologia Oświecenia: + dominował klasycyzm, który szukał uzasadniania norm estetycznych w wymaganiach rozumu + nawiązywanie do tradycji antycznych.

    W końcu XVIII wieku pojawia się romantyzm.

    Pojęcie romantyzmu: + sięgał do średniowiecznej poezji + był postawą opozycyjną wobec świata + kładzenie...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /954

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Tajne organizacje polityczne 1789 - 1870

     

    Typy towarzystw tajnych: + muzułmański + chiński + europejsko-amerykański.

    Tajne towarzystwa muzułmańskie: + głosiły nawrót do nauk Mahometa + gdy istnienia grupy nie dało się ukryć podejmowano walkę z władcą + przykłady takich towarzystw to wahhabici w Arabii, babici w Persji.

    Tajne towarzystwa...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /2 008

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Księstwo Warszawskie i Rosja w latach 1807 - 1812. Klęska Napoleona w Rosji 1812 roku

     

    W 1810 Bernadotte rządzący już w Szwecji nawiązał poufną korespondencję z Rosją, co zaowocowało w 1812 tajnym układem szwedzko-rosyjskim.

    Od 1809 toczyła się wojna Rosji z Turcją. Zakończyła się ona 28 maja 1812 pokojem w Bukareszcie. Na jego mocy Rosja otrzymała Besarabię, a walcząca Serbia...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 645

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Stany Zjednoczone w latach 1789 - 1814

     

    1789 – wchodzi w życie konstytucja uchwalona w 1787

    Wcześniej, bo 6 kwietnia 1788 na prezydenta został wybrany Jerzy Waszyngton.

    1791 – uzupełnienie konstytucji poprawkami, zwanymi Kartą Praw

    Stany Zjednoczone obejmowały pas ziemi nad Atlantykiem od rzeki Missisipi po linię Wielkich Jezior. Miały 4...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Felicysym Dodano /09.05.2012 Znaków /2 016

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Prusy w latach 1806 - 1812

     

    Po klęsce zwolennikiem reform w Prusach był Karol von Hardenberg, chciał on zlikwidować dwutorowość władzy centralnej, to jest istnienia i gabinetu i rady ministrów. Jednakże w Tylży Napoleon kazał odsunąć od władzy Hardenberga, na jego miejsce król przyjął Karola Steina.

    Reformy Steina w...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Felicysym Dodano /09.05.2012 Znaków /1 809

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wielka Brytania w latach 1806 - 1813

     

    Sytuacja w Wielkiej Brytanii: + zanotowano wzrost cen na zboże co przynosiło zyski właścicielom ziemskim + główną przyczynę nędzę robotnicy widzieli w zastosowaniu maszyn + pojawił się luddyzm (od Neda Ludda, który pierwszy zniszczył maszynę), czyli ruch niszczenia maszyn + 1812 – formalne powstanie...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Felicysym Dodano /09.05.2012 Znaków /1 011

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Układ sił politycznych w Europie w latach 1801 - 1805

     

    Wojna z Austrią: + Napoleon przechodzi przez przełęcz św. Bernarda + 14 czerwca 1800 bitwa pod Marengo, Bonaparte zmuszony do odwrotu, ale z pomocą przyszła mu dywizja Desaix i Francuzi bitwę wygrali + 3 grudnia 1800 Moreau wygrywa bitwę pod Hohenlinden i otwiera drogę do Wiednia + 9 luty 1801 pokój z...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Felicysym Dodano /09.05.2012 Znaków /2 234

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Dzieje wewnętrzne Francji w latach 1799 - 1813

     

    1802 – plebiscyt w którym wyborcy opowiedzieli się za dożywotnim konsulatem Napoleona

    Reformy Napoleona: + uporządkowanie podatków i zorganizowanie urzędników podatkowych + uzyskanie równowagi budżetowej + w 1800 utworzenie Banku Francji + nowe pieniądze papierowe + przywrócenie bezpieczeństwa na drogach...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Felicysym Dodano /09.05.2012 Znaków /2 216

    praca w formacie txt

Do góry