Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Francja w latach 1815 - 1830

   

  Po drugim powrocie Ludwika XVIII rozpoczął się biały terror, czyli ściganie wszystkich ludzi będących po stronie Napoleona. Stworzyło to konsolidację ruchu bonapartystów, rewolucjonistów i liberałów. Wybrana w 1815 Izba Deputowanych była w większości monarchiczna, zwana była izbą niezrównaną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwa włoskie w latach 1815 - 1830

   

  W Piemoncie król Wiktor Emanuel I w 1814 przywrócił prawodawstwo z 1770. W całych Włoszech zniesiono Kodeks Napoleona. Włochy ponownie pogrążyły się rozbiciu politycznym i ekonomicznym. Jednakże Włochy północne stały wyżej pod względem ekonomicznym i gospodarczym, aniżeli ich południowa część...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpania i powstanie w Ameryce Południowej i Środkowej

   

  Ziemie amerykańskie należące do Hiszpanii podzielone były na cztery wicekrólestwa: + Nowa Hiszpania (Meksyk) + Nowa Grenada (Santa Fe de Bogota) + Peru (Lima) + La Plata (Buenos Aires).

  Podział społeczny w koloniach hiszpańskich: + Hiszpanie przysłani z metropolii + Hiszpanie urodzeni w Ameryce, tzw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /3 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kongres Wiedeński

   

  Organizacja Kongresu: + miał odbyć się w ciągu dwóch miesięcy od 30 maja, ale główni władcy przybyli we wrześniu + o sprawach najważniejszych miało decydować sześć mocarstw (Austria, Rosja, Prusy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania) + do niektórych narad powoływano także Szwecję i Portugalię +...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /2 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwa Świętego Przymierza w latach 1815 - 1830

   

  Projekt Świętego Przymierza był pomysłem cara Aleksandra I. Od 1815 był on pod wpływem mistyczki Barbary von Krudener, jednakże pomysł federacji państw car przejął od Franciszla Baadera. Tekst przymierza został poprawiony przez Metternicha i podpisany 26 września 1815.

  Treść Świętego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesarstwo „100 - dniowe”

   

  Ludwik XVIII, nowy król Francji nadał Kartę Konstytucyjną.

  Postanowienia Karty Konstytucyjnej: + równość obywateli wobec prawa + równość podatków + swoboda sumienia + parlament złożony z dwóch izb (Izba Deputowanych i Izba Parów).

  1 marca 1815 – Napoleon widząc niezadowolenie z rządów Ludwika XVIII...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój nauk przyrodniczych, techniki i przemysłu w pierwszej połowie XIX wieku

   

  Odkrycia z dziedziny astronomii: + 1845 – Urban Le Verrier i John Adams podają na podstawie obliczeń pozycję Neptuna, rok później zauważa go Johann Galle + inny znany astronom tego okresu to John Herschel.

  Odkrycia z dziedziny chemii: + John Dalton w 1808 przedstawia teorię atomu i wzoru chemicznego +...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia konserwatywna w Europie 1815 - 1849

   

  Ideolodzy konserwatyzmu i ich poglądy: + w 1816 Karol von Haller ogłasza pierwszy tom „Restauration...” w którym daje uzasadnienie ideologii konserwatywnej, od tej książki lata 1815-1848 zwane są okresem restauracji + Haller głosił, że państwo jest jak rodzina, a panujący jest jego głową + Józef de...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa chłopska w Europie w latach 1815 - 1848

   

  Na 200 mln mieszkańców Europy w 1815 przeszło 90% mieszkało na wsi.

  Sytuacja chłopów w Wielkiej Brytanii: + zanikła drobna własność + brak świadomości społecznej chłopstwa i tym samym ruchu zorganizowanego tej klasy + sytuację robotnika trochę poprawiała działalność gmin wypłacających...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm

   

  Nazwa „liberalizm” pochodzi od łacińskiego przymiotnika „wolny” (liber). W znaczeniu politycznym został użyty po raz pierwszy w 1812 przez Kortezy hiszpańskie. Początkowo oznaczało reakcję przeciw absolutyzmowi monarchów i nierówności społecznej. Punktem wyjścia tej ideologii była wolność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 266

  praca w formacie txt

Do góry