Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wielka Brytania w latach 1815 - 1846

   

  Wielka Brytania starała się utrzymać na kontynencie równowagę sił pomiędzy mocarstwami.

  Kolonie brytyjskie: + wszystkie kolonie, poza Indiami, podlegały ministrowi wojny + dopiero w latach 30. XIX wieku zaczęło się wielkie zainteresowanie koloniami + w Wielkiej Brytanii zaczął się ogromny wyż...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /6 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa „wschodnia” w latach 1829 - 1844

   

  Przez „sprawę wschodnią” rozumiano w XIX wieku problem Turcji i jej krajów wasalnych.

  Wpływy państw europejskich na Półwyspie Bałkańskim: + Rosja dążyła do panowania cieśnin czarnomorskich i Stambułu + Austria uważała te tereny za ziemie własnej ekspansji + Wielka Brytania obawiała się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azja Zachodnia i Południowa w pierwszej połowie XIX wieku

   

  Największe kraje Azji pierwszej połowy XIX wieku to Chiny i Turcja.

  System polityczny Turcji: + w teorii władza sułtana rozciągała się na całe państwo, ale poszczególni paszowie i bejowie zdobyli na początku XIX wieku niezależność + pewną grupę ludów nazywano Arabami, oni to penetrowali Afrykę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany Zjednoczone w latach 1814 - 1850

   

  Okres po 1815 nazywany jest erą optymizmu.

  Główne problemy w życiu amerykańskim: + ekspansja terytorialna + rozwój przemysłu krajowego + ustalenie ustroju politycznego + stosunek do Kanady i innych państw amerykańskich.

  Rozwój terytorialny: + 1803 – nabycie od Francji Luizjany + 1819 – Hiszpania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /2 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspansja światowa państw europejskich w pierwszej połowie XIX wieku

   

  Spośród państw kolonialnych tylko dwa nie brały udziału żywszego udziału w ruchu kolonialnym, była to Hiszpania i Holandia. Hiszpania nie zmieniła swego systemu kolonialnego, natomiast w Holandii generalny gubernator Indii Wschodnich, Jan Van den Bosch zaczął w 1830 stosować, głównie na Jawie i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /7 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje Dalekiego Wschodu w pierwszej połowie XIX wieku

   

  Największym państwem Azji Wschodniej były Chiny.

  Sytuacja Chin: + należała do nich Mandżuria, Mongolia, część Turkiestanu i państwa wasalne, Korea i Tybet + rządziła tam od XVII wieku dynastia mandżurska + całe państwo miało ustrój feudalny, na czele drabiny stał cesarz + władza centralna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpania i Portugalia w latach 1833 - 1846

   

  Sytuacja w Hiszpanii: + w 1833 umarł Ferdynand VII, który prowadził bardzo represyjną politykę + zostawił on mianowaną przez siebie trzyletnią córkę Izabellę, za którą jako regentka miała rządzić Maria Krystyna + na mocy prawa salickiego z 1713 Don Karlos, brat Ferdynanda VII ogłosił się królem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turcja i powstanie Grecji

   

  Przyczyny słabości Turcji: + rozkład ustroju feudalnego + wzrost uświadomienia narodów uciskanych + niepomyślne wojny z Rosją.

  Organizacja państwa tureckiego: + na szczycie drabiny feudalnej stali wyłącznie wyznawcy islamu + chrześcijanom zostawiono prawo własności i swobodę wyznania + rzemiosło i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /3 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy rewolucyjne w latach 1830 - 1832, ich geneza i następstwa

   

  Ruch rewolucyjny we Francji: + marzec 1830 – Karol X po złożeniu adresu przez Izbę Deputowanych o odpowiedzialności ministrów, rozwiązuje parlament + 26 lipca 1830 – jako że po raz drugi została wybrana opozycja do parlamentu, Karol X ogłasza rozporządzenia: o rozwiązaniu parlamentu, o wprowadzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /4 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monarchia burżuazyjna we Francji w latach 1830 - 1848

   

  Przedstawicielami bogatej burżuazji we Francji byli Rothschild, Eichtal i Hottinguer. Premier Guizot rzucił hasło: „Bogaćcie się”.

  Przeciwnicy monarchii Ludwika Orleańskiego: + średnia burżuazja z powodu zaistnienia nowej arystokracji pieniądza + mieszczaństwo, która reprezentowała odłam...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /2 046

  praca w formacie txt

Do góry