Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ruchy rewolucyjne 1848 roku w Austrii

   

  Antagonizmy w monarchii habsburskiej: + antagonizm w stosunku do rządu cesarskiego + antagonizmy narodowe + antagonizmy społeczne.

  Działalność spiskowa i rewolucja na terenie Austrii: + 1846 – powstaje w Czechach tajna organizacja Repeal, która za cel postawiła sobie walkę z absolutyzmem, wyzwolenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /2 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włochy od czerwca 1846 do początku marca 1848 roku

   

  1 czerwca 1846 umarł, ogólnie nie lubiany, papież Grzegorz XVI, 16 czerwca tego roku został wybrany na papieża Pius IX. Papież ten zaczął robić pewne posunięcia liberalne i reformy, jednakże nie był liberałem, dokonywał przemian ponieważ uważał je za konieczne. Rezultatem tego było wprowadzanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna domowa w Szwajcarii

   

  Tarcia polityczne w Szwajcarii spowodowane były sporami na tle wyznaniowym, katolików z protestantami i liberałów, zwanych radykałami z klerem katolickim i protestanckim.

  Siedem kantonów katolickich utworzyło dla swej obrony, przed kantonami liberalnymi, związek zwany Sonderbund. Liczył on na pomoc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Widmo komunizmu” w latach 1846 - 1849. Początki socjalizmu naukowego

   

  Od 1839 działał w Londynie Związek Sprawiedliwych, miał on charakter międzynarodowy dzięki współpracy z czartystami i Komunistycznym Komitetem Korespondencyjnym działającym z Marksem i Engelsem w Brukseli.

  Karol Marks w 1842 został redaktorem gazety „Rheinische Zeitung”, jednak w rok później...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja lutowa we Francji

   

  Prawą ręką króla Ludwika Orleańskiego był minister Guizot.

  Przyczyny kryzysu rządu francuskiego: + nieurodzaj lat 1846-1847 + masowe bankructwa manufaktur i fabryk oraz wzrost bezrobocia + oskarżenia o defraudacje ludzi uczestniczących w rządach + porażki w polityce zagranicznej, jak nie poparcie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /2 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mazzini. Powstanie polskie w 1846 roku

   

  Po 1845 wzmógł się ruch rewolucyjny we Włoszech, choć jego hasła demokratyczne zrażały zamożniejszą burżuazję. W tym samym roku wybuchło nieudane powstanie w Rimini.

  W 1846 doszło także do skutku powstanie polskie, ale szybko upadło. Jego następstwem było wcielenie Krakowa do Austrii oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza ruchów rewolucyjnych z lat 1846 - 1849

   

  Całość dziejów ruchów rewolucyjnych z lat 1846 – 1849 można podzielić na dwa okresy: 1846-1847, który był niejako wstępem do ogólnej rewolucji, 1848-1849 to drugi etap, właściwa rewolucja. Ten drugi okres można podzielić na fazy: styczeń-maj 1848 to faza zwycięstw, czerwiec-październik 1848 to faza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwa włoskie w latach 1832 - 1846

   

  We Włoszech po 1832 wszystkie rządy odznaczały się konserwatyzmem, prym w tym wodzili: król Obojga Sycylii Ferdynand II (1830-1859) i papież Grzegorz XVI (1831-1846). Wszelki ruch rewolucyjny załamywał się na wskutek obojętności chłopów i braku poparcia ze strony większości burżuazyjnej.

  Kierunki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje niemieckie i Austria w latach 1833 - 1846

   

  Gospodarka krajów niemieckich: + lata 30 XIX wieku to początek w tym regionie rewolucji przemysłowej + 1827 – Alfred Krupp zakłada zakłady w Essen + rozwój żeglugi parowej i kolei żelaznych + industrializacji towarzyszył upadek rzemiosła + 1842 – powstanie w Pieszycach tkaczy płótna + 1839 – w Prusach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /2 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rosja w latach 1825 - 1853

   

  W latach 1825 – 1855 panował w Rosji car Mikołaj I. Założono w tym czasie III oddział kancelarii carskiej z Beckendorffem na czele, który tropił spiski i wszelkie działania przeciwko caratowi. W czasie panowania Mikołaja I zebrano wszystkie obowiązujące prawa od 1649. Aby rozważyć sprawę chłopską...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 356

  praca w formacie txt

Do góry