Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nauka, literatura, sztuka i muzyka w drugiej połowie XIX wieku

   

  W nauce miejsce romantyzmu, wskutek jego porażki w latach 1848-1849, zajął pozytywizm i materializm, wierzący w siłę nauki. Już od 1830 pozytywizm głosił August Comte. Omawiany okres charakteryzował się ogromnym postępem w dziedzinie organizacji świata nauki.

  Najgłośniejszym odkryciem było...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa zjednoczenia Niemiec w latach 1859 - 1866. Klęska Austrii

   

  Powody dla których zjednoczenie Niemiec było nieuniknione: + przynależność prawie wszystkich państw niemieckich do Związku Celnego + rozwój sieci kolejowej przyczynił się do silniejszego związania księstw niemieckich + zjednoczenia pragnęli demokraci i socjaliści niemieccy + szczególnie po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /4 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Brytania w latach 1848 - 1870

   

  Na czoło konserwatystów, czyli torysów zaczął wysuwać się Beniamin Disraeli.

  Sprawa Irlandii: + 1849 – Izba Gmin uchwaliła, że zadłużone majątki mają być przymusowo sprzedawane, co sprawiło masowe eksmisje chłopów irlandzkich + w latach sześćdziesiątych zaczęli do Irlandii wracać emigranci...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwa i narody Półwyspu Iberyjskiego w latach 1848 - 1870

   

  Sytuacja w Hiszpanii: + 1851 – ustępuje dyktator Ramon Narvaez + 1854 – pucz wojskowy wynosi do władzy generała O’Donnella, zaczęły się rządy burżuazyjne, nie zostały jednak przeprowadzone żadne reformy

  + 1868 – kolejna rewolucja, daje ona władzę generałowi Serrano i Prim, rok później dokonano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna krymska i jej następstwa

   

  Przyczyny dla których car Mikołaj I sądził, że czas na interwencję w Turcji jest najlepszy: + Austria z tytułu wdzięczności za pomoc rosyjską przeciw Węgrom powinna być neutralna + Wielka Brytania nie powinna dojść do porozumienia z Francją ze względu na swą nieufność do Napoleona III.

  Na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włochy w latach 1849 - 1865

   

  Północne Włochy weszły po 1849 na drogę rozwoju kapitalistycznego. Zaczęto stosować maszyny na dużą skalę, co spowodowało rozwój przemysłu jedwabniczego, bawełnianego i metalurgicznego. Środkowe i południowe Włochy nadal jednak pozostały krajami przeważnie rolniczymi.

  Liberalna burżuazja po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /3 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja międzynarodowa w latach 1856 - 1863. Powstanie styczniowe

   

  Sytuacja w Wielkiej Brytanii: + w owych latach ministrami spraw zagranicznych był Palmerston i Russell+ w latach 1857 – 1859 była zajęta tłumieniem wielkiego powstania w Indiach + w 1861 interweniowała z Francją i Hiszpanią w Meksyku + musiała też zwrócić uwagę na wojnę secesyjną, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /2 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa robotnicza. Socjalizm

   

  W drugiej połowie XIX wieku poprawia się sytuacja ekonomiczna robotników.

  Sytuacja sprawy robotniczej w Wielkiej Brytanii: + 1848 – ruch czartystów załamał się + związki zaczęły grupować tylko robotników wykwalifikowanych + 1858 – zaczynają powstawać rady między-związkowe, miały one ogromną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /4 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ameryka Północna w latach 1850 - 1869

   

  Sytuacja w Kanadzie: + rząd brytyjski nie chciał tam zaostrzać sytuacji z powodu sąsiedztwa Stanów Zjednoczonych i groźby ewentualnego przejścia na stronę tego kraju + 29 marca 1867 – rząd brytyjski przyjął akt o brytyjskiej Ameryce Północnej, Kanada stała się federacją, w celu odróżnienia jej od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /2 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój przemysłu i rolnictwa po 1848 roku

   

  Wiosna Ludów na terenie Europy Środkowej była wystąpieniami przeciwko maszynom i przemysłowi, który odbierał rynek zbytu rzemieślnikom i rękodzielnikom. Liberałowie, którzy obejmowali podczas rewolucji rządy mieli zupełne odmienne poglądy, głosili bowiem wolność ekonomiczną.

  Po Wiośnie Ludów na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /2 506

  praca w formacie txt

Do góry