Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AMBROŻY I TEODOZJUSZ

  Jednakże wprowadzona w ten sposób przez Gracjana i Walentyniana II równowaga pomiędzy dwiema religiami nie trwała długo. Neutralność państwa nie odpowiadała ideom i aspiracjom tej epoki.

  Nawet poganie, mimo że byli w gorszej sytuacji, nie chcieli się z tym pogodzić: zaciekłość, z jaką...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /8 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ A WYKSZTAŁCENIE W ZAKRESIE LITERATURY KLASYCZNEJ

  Zwycięstwo Kościoła nie wpłynęło w sposób zasadniczy na problem stosunków między chrześcijaństwem a kulturą klasyczną: ich przesłanki pozostają w IV wieku takie same, jak w okresie przed Konstantynem. Chrystianizm jest bardzo blisko związany z cywilizacją, która go wykarmiła i z której głównie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /14 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓR Z ARIANAMI

  Ariusz, kapłan z Aleksandrii, ale wykształcony w szkole antiocheńskiej, prowadził ze swoim biskupem około 318-320 roku spór o naturę Syna. Wygnany z Aleksandrii, energicznie rozpowszechniał swoje idee wśród chrześcijaństwa azjatyckiego i zdobył sobie wielu zwolenników, zwłaszcza wśród biskupów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /11 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIEC POGAŃSTWA

  Teodozjusz, jeszcze przed ostatecznym poddaniem się moralnym zasadom Kościoła i pomimo starć z Ambrożym, rozpoczął — równolegle z walką przeciwko heretykom — restryktywną, jeśli jeszcze nie represyjną politykę w stosunku do pogaństwa. Czynił to za życia Gracjana, za jego zgodą. Z początku...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /13 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMMACH I AMBROŻY

  W konflikcie, jaki wywołała sprawa ołtarza bogini Zwycięstwa, protago-nistami byli z jednej strony Symmach, a z drugiej Ambroży. Zachowały się listy, w których każdy z nich stara się przekonać cesarza o słuszności swego stanowiska. Warto zatrzymać się chwilę przy tej sprawie, aby dokładniej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /14 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWRÓCENIE KONSTANTYNA

  Akt powszechnie nazywany edyktem mediolańskim rozpoczyna nowy okres w historii stosunków pomiędzy Kościołem a cesarstwem rzymskim. Odtąd chrześcijaństwo z woli rządzących znajduje się naprawdę na równej stopie z religią pogańską. Równowaga ta niedługo zresztą zostanie zachwiana z uszczerbkiem dla...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /9 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPOZYCJA LITERACKA PRZECIW CHRZEŚCIJAŃSTWU

  Czytając Makrobiusza dziwimy Się, że nie czyni on żadnej wzmianki o chrześcijanach. Na pewno jest to zamierzone. W ten sposób wyraża się jego wyniosła pogarda dla wrogiej religii: udaje, że jej nie dostrzega. Panegiryki, oficjalne przemówienia ku czci różnych cesarzy, również milczą na temat...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /9 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA RELIGIJNA KONSTANTYNA

  Chrystianizm Konstantyna stawał się coraz bardziej widoczny w czasie kryzysu poprzedzającego konflikt, w miarę jak umacniała sięantychrześcija-ńska postawa jego rywala. Odtąd nie potrzebował już go oszczędzać. W tym wypadku zarówno polityka, jak wewnętrzne przekonanie skłaniały go, aby...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /15 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA RELIGIJNA ANTONINÓW

  Wydaje się, że ta sytuacja prawie nie zmieniła się za rządów późniejszych cesarzy z rodu Antoninów. Los wiernych zależny był od donosów, byle złożonych zgodnie z przepisami, od tego, w jaki sposób zarządca prowincji potraktował oskarżenie. Historyk Kościoła Euzebiusz z Cezarei przytacza tekst...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /11 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UGODOWCY

  Jak wiemy, Walentynian I, chociaż bardzo żarliwy chrześcijanin, stosował politykę umiarkowaną i tolerancyjną, pozostawiając każdemu, jak powiada jeden z ówczesnych tekstów prawniczych, „całkowitą swobodę wyznawania religii, jaką sobie wybrał". Ammian Marcellin oddaje hołd temu liberalizmowi:...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /14 011

  praca w formacie txt

Do góry