Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Cywilizacja i kultura Azteków

   

  Dziedzicami tradycji i kultury Majów byli Aztekowie, którzy w początkach XIV w. osiedlili się w dolinie meksykańskiej. W drugiej połowie XV w. rozpoczęli ekspansję na sąsiednie tereny, obejmując ziemie od Pacyfiku po Zatokę Meksykańską. Na czele utworzonej przez Azteków konfederacji stał ich wódz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja w Anglii

   

  Bezpośrednio do zerwania z Watykanem doszło w momencie, kiedy papież Klemens VII nie wyraził zgody na rozwód króla Henryka VIII z Katarzyną Aragońską. Henryk VIII zerwał z Kościołem katolickim, sekularyzował majątki klasztorne i wydał Akt supremacji w 1534 r., ogłaszając się głową Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja w krajach skandynawskich

   

  Po śmierci króla Fryderyka I Dania przeżyła okres walk wewnętrznych, m.in. powstanie chłopów i mieszczan, feudałowie zaś nie chcieli uznać nowego króla w osobie Chrystiana III, syna Fryderyka. Chrystian III (1534-1559) wprowadził do kraju luteranizm (1536).

  Reformacja w Danii miała to samo podłoże...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspansja gospodarcza Anglii w XVI wieku

   

  W XVI w. Europa przestała być wystarczającym rynkiem zbytu dla produkcji angielskiego przemysłu, ściśle mówiąc – przemysłu sukienniczego.

  Bazą organizacyjną, na której opierała się ekspansja angielska, były kompanie kupiecko-handlowe. W 1555 r. powstała Kompania Moskiewska do handlu z Rosją przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monarchia absolutna Henryka IV

   

  Rok 1598 oznaczał wprawdzie dla Francji wyjście z chaosu wewnętrznego i ciężar położenia międzynarodowego i ciężkiego położenia międzynarodowego, jednak jeszcze przez kilka lat Henryk IV kończył ostatecznie dzieło pacyfikacji kraju.

  Wciąż jeszcze silne były we Francji tendencje odśrodkowe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /3 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt hiszpańsko - angielski w II połowie XVI wieku

   

  Niderlandy w XVI w. dostały się w posiadanie Habsburgów, a po abdykacji Karola V przeszły na hiszpańską linii tej dynastii w osobie króla Filipa II. Niderlandy XVI-wieczne składały się z szesnastu prowincji m.in.: Holandię, Zelandię, Flandrię i Brabancję, Namur, Artois, Luksemburg.

  Dominującą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /6 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cywilizacja i kultura Inków

   

  Największe państwo stworzyli w XV w. Inkowie w wyniku podbojów. Rozciągało się ono od dzisiejszej Kolumbii po Chile. Silnie scentralizowane królestwo, którego stolicą było Cuzco (kusko), zamieszkiwało ok. 8-10 mln ludzi. Władzę absolutną sprawował Inka, a na czele hierarchii urzędniczej stali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny wielkich odkryć geograficznych w XVI wieku

   

  Wyprawy geograficzne podejmowane przede wszystkim przez Hiszpanów i Portugalczyków, które doprowadziły do odkrycia nowych lądów, miały swoją genezę w:

  zastosowaniu nowych technik żeglarskich,

  chęci sprowadzenia towarów luksusowych (pieprz, cynamon, wanilia, jedwab itp.),

  opowieściach o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpańskie imperium kolonialne

   

  Podboje hiszpańskie były dyktowane głownie żądzą złota. Podboje w Ameryce konkwistadorzy prowadzili często na własną rękę i w ostrej rywalizacji ze sobą.

  W 1519 r. pod wodzą Ferdynanda Corteza rozpoczął podbój Meksyku. W 1531 r. Franciszek Pizarro rozpoczął podbój Peru, Ekwadoru, Kolumbii i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspansja turecka w I połowie XVI wieku

   

  W XVI w. ekspansja turecka rozwinęła się zarówno w kierunku półwyspu Arabskiego i Egiptu, jak i przekroczyła w Europie Dunaj. Sułtani tureccy podporządkowali sobie Syrię, Palestynę, Egipt, dorzecze Eufratu i Tygrysu oraz część Iranu i Armenię.

  Turcja tym samym podbiła znaczną część ziem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /961

  praca w formacie txt

Do góry