Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Reformacja w Niemczech

   

  Od wystąpienia M. Lutra z 95 tezami w 1517 r. w szybkim tempie zaczął on zyskiwać zwolenników. Zaczęło się od wojny chłopskiej z lat 1524-1526, toczonej pod wodzą T. Munzera.

  W 1529 r. na sejmie Rzeszy w Spirze na żądanie cesarza Karola V, aby nie wprowadzać zmian w sprawach wiary, mniejszość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humanizm i odrodzenie we Włoszech

   

  Słowo „humanizm” podkreśla wizję świata ówczesnych uczonych, pisarzy, artystów, którzy całą uwagę skupili na człowieku.

  Słowem „odrodzenie” posłużył się po raz pierwszy w połowie XVI w. malarz i architekt, flamandzki, Giorgio Vasari. Miał on świadomość, że dzieła „najwspanialszych malarzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /5 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokój religijny w Augsburgu (1555)

   

  Koniec religijnej wojnie domowej położył pokój augsburski, który został ustalony przez sejm Rzeszy w Augsburgu w 1555 r.

  Najważniejsze jego postanowienia to:

  • prawne uznanie wyznania protestanckiego,

  • zlikwidowanie sądownictwa biskupów katolickich wobec protestantów,

  • przyznanie książętom...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunek rozwoju gospodarczego Europy w wieku XVI - XVII

   

  Postęp w dziedzinie produkcji ściśle związany z rozwojem techniki obserwujemy już w drugiej połowie XV w. Następuje znaczne udoskonalenie narzędzi produkcji we wszystkich dziedzinach ówczesnej wytwórczości, a przede wszystkim w jednej z najważniejszych – sukiennictwie, poza tym zaś w hutnictwie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giordano Bruno wobec inkwizycji

   

  Włoska renesansowa filozofia przyrody najwybitniejszych przedstawicieli znalazła w Bernardine Telesio (1509-1588), Tomasso Campanelli (1568-1639), a przede wszystkim w Giordano Bruno (1548-1600).

  Głównym celem tego kierunku filozofii było poznanie przyrody za podstawę naukową swego poglądu na świat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemcy w II połowie XVI wieku

   

  Poważnym ciosem dla rozwoju ekonomicznego całych Niemiec był upadek Hanzy, jaki nastąpił w ciągu XVI w. produkcja przemysłowa w Niemczech znalazła się również w stanie upadku. Ogólny upadek gospodarczy kraju pociągnął również za sobą zatrzymanie rozwoju rynku wewnętrznego, co znowu niekorzystnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ferdynand Magellan i jego podróż dookoła świata

   

  Urodził się w 1480 r. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. W młodości zaciągnął się do wojska i brał udział w portugalskich wyprawach wojennych do Indii (1505-1511) oraz do Maroka (1513), podczas których dosłużył się stopnia oficera.

  Relacje żeglarzy z wcześniejszych wypraw nasunął...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cywilizacja i kultura Majów

   

  Pierwszą wielką cywilizację stworzyli Majowie, którzy osiedlili się na obszarach dzisiejszego Hondurasu i Gwatemali, a następnie na półwyspie Jukatan. Nazywano ich „Grekami Nowego Świata”, swoją bowiem kulturę przekazali innym ludom. Jej szczytowy rozwój przypada na X i XI w. Strukturami politycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza geograficzna w średniowiecznej Europie

   

  Wiedza ta nie wyszła poza poziom jaki osiągnęła w starożytności. Wiele osiągnięć zostało zapomniane. Mapy średniowieczne były prymitywne.

  Świat wg. Pojęć średniowiecznych to prostokąt lub jeszcze koło, którego środkiem była ziemia święta z Jerozolimą. Znacznie lepsze były mapy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza pierwszych trzech, nowożytnych konstytucji na świecie

   

  Konstytucja amerykańska z 17 września 1787 r.

  Konstytucja mówiła, że Stany Zjednoczone jest jednym państwem, o silnej władzy wykonawczej, wspólnym skarbie i armii oraz strukturze stanowej. Wprowadzono zasadę trójpodziału władzy: wykonawczą, ustawodawczą, sądowniczą. Uznano, że te trzy władze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /3 068

  praca w formacie txt

Do góry