Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Dzieje polityczne Chin w XVI - XVII wieku

   

  Na przełomie XV i XVI stulecia państwu chińskiemu podporządkowane były poza ziemiami etnicznymi chińskimi także kraje lenne – Korea, Wietnam i Tybet. Sfera wpływów chińskich nie ograniczała się jednak do tych krajów, lecz obejmowała także Mongolię, a emigranci chińscy osiedlili się w wielu innych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /7 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój państwowy i gospodarczy Turcji w XVI wieku

   

  W imperium tureckim wprowadzono jednolitą administrację. Terytoria podzielono na wielkie prowincje, kraje lenne i okręgi autonomiczne. Władze absolutną w państwie sprawował sułtan, sprawami państwowymi sprawował wielki wezyr, a wraz z rozrostem terytorialnym imperium zaczęto powoływać także innych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podbój Indii przez Babera i państwo Wielkiego Mogoła

   

  Rozbicie polityczne Indii stało się przyczyną upadku niezależnych państw.W1517 r. zmarł sułtan Lodii. W czasie walk o tron jeden z możnych feudałów zwrócił się o pomoc do władcy sąsiedniego Kabulu Babera. Baber 24 kwietnia wkroczył do Delhi.

  Wkrótce podbił całe Indie. Po śmierci Bebera w 1530...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Japonia w II połowie XVI i w I połowie XVII wieku

   

  Mniej więcej od połowy XVI w. do Japonii zaczęli docierać portugalscy i hiszpańscy misjonarze oraz kupcy. Początkowo władze japońskie dość liberalnie traktowały te handlowe wizyty w swoich portach.

  Wśród ludności miejscowej przeważała ciekawość, zwłaszcza że zamorscy przybysze przywozili...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja w Szwajcarii

   

  Początek reformacji w Szwajcarii związany jest z działalnością Ulricha Zwingliego (1484-1531). Równocześnie, na wiadomość o działalności Lutra, przystąpił Zwingli do radykalnej reformy Kościoła, w czym poparła go całkowicie Rada Miejska Zurychu. Pierwszym większym manifestem reformatora...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka o hegemonię w Europie w I połowie XVI wieku

   

  Walka ta była podyktowana rywalizacją habsbursko-francuską. Karol VIII, podejmując wyprawę do Włoch dążył do osiągnięcia dwóch celów. Głównie chodziło mu o aneksję Królestwa Neapolitańskiego, do którego rościł sobie pretensje jako do dziedzictwa domu Andegaweńskiego, a jednocześnie chciał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /7 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja w dobie edyktu nantejskiego

   

  Po wojnie „trzech Henryków” od 1589 r. objął tron królewski we Francji, jako Henryk IV. W 1593 r. zdecydował się na przejście na katolicyzm; słynne jest jego powiedzenie „Paryż wart jest mszy”. Wojny religijne zakończyło wydanie w 1598 r. przez króla Edyktu nantejskiego, który gwarantował wolność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polityczne w państwie moskiewskim w I połowie XVI wieku

   

  Z procesem powstawania jedności ekonomicznej państwa ściśle był związany proces unifikacji politycznej i administracyjnej. Mimo zjednoczenia ziem wielkoruskich w jedno scentralizowane państwo pod egidą Moskwy, centralizacja ta na początku XVI w. nie była jeszcze bynajmniej zakończona, a siły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna chłopska w Niemczech 1524 - 1526

   

  Pod wpływem haseł Tomasza Munzera w 1524 r. zaczęły wybuchać powstania chłopskie, które ogarnęły całe południowe Niemcy. Program powstańców został sformowany w tzw. 12 artykułach.

  Chłopi domagali się w nim zwrotu zagarniętych przez panów wspólnych użytków gminnych, jak lasy, pastwiska, prawo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspansja terytorialna państwa moskiewskiego w XVI wieku

   

  Upadek Złotej Ordy (1502) umożliwił władcom moskiewskim w XVI w. stopniowe opanowanie chanatów nadwołżańskich. W końcu XVI w. ekspansja Moskwy na wschód doprowadziła do podporządkowania jej zachodniej Syberii.

  Znacznie trudniejsze było kontynuowanie przez Moskwę podbojów na zachodzie. Zdobycie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt

Do góry