Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Francuski okres wojny trzydziestoletniej

   

  W sojuszu antyhabsburskim wystąpiły: Francja, Szwecja, Niderlandy, Siedmiogród i Sabudia. W 1636 r. wojska cesarskie zagroziły Paryżowi. W latach 1637-1640 nastąpiła zmiana na korzyść obozu protestanckiego. W 1638 r. Szwedzi wkroczyli do Czech, flota hiszpańska w 1639 r. została rozbita przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys społeczno - gospodarczy Hiszpanii w I połowie XVII wieku

   

  Zarysowujący się wyraźnie już od drugiej połowy XVI w. kryzys gospodarczy nie tylko nie został zahamowany w pierwszej połowie XVII w., lecz przeciwnie, stale wzrastał, pociągając za sobą fatalne konsekwencje polityczne.

  Powodem upadku Hiszpanii był poważny kryzys agrarny i konsumpcyjny charakter...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja przemysłowo - techniczna w Anglii

   

  Rozwój gospodarki angielskiej począwszy od piątego dziesięciolecia XVI w., przede wszystkim zaś w epoce elżbietańskiej, charakteryzuje się olbrzymim, dynamicznym rozwojem przemysłu. W kraju tym zbudowano najwięcej wielkich pieców, dalej pieców do oddzielania srebra od rudy miedzi, do produkcji szkła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka wewnętrzna cara Iwana IV Groźnego

   

  Proces centralizacji państwa zapoczątkował już Iwan III w końcu XV w. Rozwinął go, osłabiając władzę bojarów, w połowie XVI w. Iwan IV Groźny. Zlikwidowane zostały wówczas księstwa udzielne, z Dumy bojarskiej wyodrębniono podporządkowany carowi rząd, powstał organ przedstawicielski stanów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bironowszczyzna w Rosji

   

  Za panowania Anny Iwanowej (1730-1740) nastąpiła częściowa restauracja reżimu Piotra I. Najwyższa Tajna Rada została zniesiona, a jej członkowie zesłani lub straceni. Bojarska arystokracja już nigdy nie miała odzyskać politycznego znaczenia.

  Stolicę przeniesiono z powrotem do Petersburga...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl ekonomiczna Adama Smitha

   

  Procesy ekonomiczne zachodzące w Europie Zachodniej w XVI i XVII w. charakteryzuje między innymi zjawisko akumulacji pierwotnej.

  Terminu tego (previous accumulation) pierwszy użył wybitny ekonomista angielski Adam Smith (XVII-XVIII w.). według niego akumulacja pierwotna „nie jest wynikiem kapitalistycznego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświecenie europejskie – charakterystyka

   

  Wiek XVIII określany jest zazwyczaj jako wiek Oświecenia, wiek „świateł”. Oświecenie nie stanowiło jednak jednej konkretnej ideologii czy systemu. Było raczej ruchem intelektualnym, zawierającym wiele (nieraz sprzecznych ze sobą) elementów. Ruch ten polegał na negacji tradycyjnej umysłowości, krytyce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /3 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Trydencki i jego reformy

   

  Przeciwko reformacji ostro wystąpił papież Paweł III. Za pontyfikatu tego papieża doszło do zwołania w Trydencie, który obradował z przerwami w latach 1545-1563. Czas jego trwania objął pontyfikat kolejnych kilku papieży, czyli Pawła III, Juliusza III, Pawła IV i Piusa IV.

  Sobór trydencki dokonał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja w Niderlandach w II połowie XVI wieku

   

  Niderlandy w XVI w. dostały się w posiadanie Habsburgów, a po abdykacji Karola V przeszły na hiszpańską linię tej dynastii w osobie króla Filipa II. Władca Niderlandów, cesarz Karol, z całą surowością przystąpił do zwalczania nowych prądów religijnych, wydając – począwszy od 1520 r. – tzw. krwawe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /5 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki gospodarcze w państwie moskiewskim w XVI wieku

   

  Ten ogromny o kraj był rzadko zaludniony, bardzo słabo rozwinięty gospodarczo i w niewielkim stopniu powiązany z Europą. Podstawą gospodarki stanowiło rolnictwo, zacofane i niewydajne. Lata nieurodzaju wywoływały często fale głodu. W XVI w. żywiej zaczęły rozwijać się miasta, z których kilka –...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 561

  praca w formacie txt

Do góry