Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kierunki rozwoju gospodarczego i społecznego Europy XVI - XVII wieku

   

  Postęp w dziedzinie produkcji ściśle związany z rozwojem techniki obserwujemy już w drugiej połowie XV w. Następuje znaczne udoskonalenie narzędzi produkcji we wszystkich dziedzinach ówczesnej wytwórczości a przede w jednej z najważniejszych – w sukiennictwie, poza tym zaś w hutnictwie, górnictwie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rządy Marii Teresy w Austrii

   

  Monarchia austriacka, jako państwo absolutyzmy oświeceniowego łączy się z panowaniem cesarzowej Marii Teresy. W 1740 r. wstąpiła na tron i w tym samym roku doszło do wojny o sukcesje austriacką (1740-1748).

  Maria Teresa w 1745 r. została cesarzową dzięki poparciu Węgrów, którzy jako jedyni poddani...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka wewnętrzna Richelieu

   

  Podwaliny pod monarchie absolutną we Francji zostały utworzone za rządów Ludwika XIII. Wiąże się to z rządami kardynała Armanda de Richelieu, który sprawował funkcję pierwszego ministra w latach 1624-1642.

  W tym celu ograniczył prawa i przywileje arystokracji poprzez wprowadzenie zakazu pojedynków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna trzydziestoletnia

   

  Mianem wojny trzydziestoletniej określamy konflikt, jaki toczył się w latach 1618-1648, a w którym była zaangażowana duża grupa europejskich krajów katolickich, jak i protestanckich. Do przyczyn wojny możemy zaliczyć:

  sytuację w Rzeszy Niemieckiej, w której książęta rywalizowali o władzę z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /5 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prusy w okresie rządów Fryderyka Wilhelma I

   

  Sukcesy Wielkiego Elektora w tworzeniu nowej organizacji państwowej nie zmieniły faktu, iż Brandenburgia-Prusy pozostawały nadal drugorzędnym, tak co do obszaru jak i ludności, krajem Rzeszy Niemieckiej.

  Znaczenia państwa Hohenzollernów nie podniósł zbytnio fakt, że następca Wielkiego Elektora...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja wewnętrzna Wielkiej Brytanii w I połowie XVIII wieku

   

  W czasie wojny sukcesyjnej dokonała się unia realna Anglii i Szkocji. Aktem z 6 III 1707 r. Szkocja zrzekła się odrębnego rządu i parlamentu. W parlamencie westministerskim zasiadło 45 szkockich posłów 18 parów. Tak powstało Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii.

  W dojściu do zjednoczenia państw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrreformacja w Europie – ogólna charakterystyka

   

  Olbrzymie straty jakie zadała reformacja katolicyzmowi i autorytetowi papiestwa, postawiły Kościół katolicki przed koniecznością podjęcia kontrofensywy. Pierwszym papieżem, który pojął ogrom niebezpieczeństwa był Hadrian VI.

  Lecz jego pontyfikat był zbyt krótki (1522-1523). Jego następca Klemens...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papiestwo wobec zagadnień politycznych XVIII wieku

   

  Zagrożeniem dla papiestwa był konflikt monarchistyczny. Monarchie sprzeciwiały się tak szerokiej jurysdykcji papiestwa nad Kościołem w państwach. Monarchowie chcieli podporządkować sobie kościoły, nominacje duchowne opodatkowanie duchownych, ograniczenie jurysdykcji nuncjuszy papieskich.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost znaczenia Brandenburgii XVII / XVIII wieku

   

  W 1637 r. Brandenburgia otrzymała po wygasłej dynastii książąt szczecińskich otrzymała część Pomorza. Absolutyzm jaki wzmacniał się w Brandenburgii pozwolił umocnić się jej politycznie.

  Jako jeden z najważniejszych krajów Rzeszy Niemieckiej. Posiadłości elektorów brandenburskich w Prusach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat westfaldzki i jego skutki

   

  Wojnę trzydziestoletnią zakończył tzw. pokój westfaldzki z 1648 r. podpisany został wtedy dwa traktaty pokojowe w:

  Munster – między Francją a cesarstwem,

  Osnabruck – między Szwecją a Rzeszą Niemiecką.

  Niderlandy w styczniu 1648 r. podpisały w Hadze traktat, w którym Hiszpania uznała ich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt

Do góry