Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Księstwa Rzeszy i Prusy na początku panowania Fryderyka Wilhelma II

   

  Saksonia za czasów księcia Ksawerego i elektora Fryderyka Augusta III była dobrze administrowanym i bogacącym się państwem. Ustanowili Radę Rolniczą i założyli we Freiburgu pierwszą wyższą uczelnie górnictwa.

  Margrabia badeński Karol Fryderyk połączył Dolną i Górną Badenię. Zniósł...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monarchia habsburska Marii Teresy

   

  Maria Teresa przy pomocy Węgrów doprowadziła do stłumienia powstania Czechów. Przez co Węgrzy utrzymali swą odrębność i przywileje. Cesarzowa próbowała scentralizować państwo. Zostały zniesione Kancelarie Narodowe. Utworzono w zamian urzędy centralne. Przeprowadzono reformę administracyjną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja angielska (do 1649 roku)

   

  Rewolucja angielska z XVII w. była pierwszą rewolucją burżuazyjną w Europie. Wśród przyczyn rewolucji możemy wyróżnić:

  konflikt między parlamentem a królem z dynastii Stuartów: Jakubem I i Karolem I, którzy dążyli do budowy monarchii absolutnej,

  konflikt religijny: anglikanie –...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obyczajowość oświecenia

   

  Osiemnastowieczna szkoła – tak niższego, jak i wyższego szczebla – pozostawała na ogół w cieniu tradycji i Kościoła. Jeszcze w poprzednim stuleciu życie umysłowe zaczęło się rozwijać w niezależnych od Kościoła, świeckich strukturach organizacyjnych: akademiach nauk oraz stowarzyszeniach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /3 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja wewnętrzna w Szwecji w I połowie XVII wieku

   

  W 1611 roku na tron szwedzki wstąpił siedemnastoletni syn Karola IX Sudermańskiego, Gustaw II Adolf, słusznie uznawany przez historyków za twórcę potęgi szwedzkiej. Jeszcze przed objęciem tronu Gustaw Adolf zgodził się potwierdzić dotychczasowe przywileje szlacheckie, co znalazło wyraz w rocie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /4 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka wewnętrzna Katarzyny II

   

  W 1762 r. władzę objęła cesarzowa Katarzyna II. Wykorzystując niezadowolenie armii, dokonała ona przewrotu pałacowego, zabijając swego męża, cesarza Piotra III. Katarzyna II była cesarzową w latach 1762-1796. Odniosła szereg sukcesów w polityce międzynarodowej.

  Chodzi tu o zwycięskie wojny z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska sztuka i kultura odrodzenia – ogólna charakterystyka

   

  Poza Włochami, gdzie gotyk nigdy nie rozwinął się w pełni, często łączono nowe rozwiązania stylistyczne z tradycjami gotyckimi, jak we Francji, Anglii czy Niemczech.

  Oryginalny wyraz miała architektura hiszpańska, którą kształtowały oddziaływania mauretańskie. Duży wpływ miał także surowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspansja kolonialna w Ameryce Północnej XVII - XVIII wiek

   

  Kilka lat po odkryciu Ameryki przez Kolumba (1492) do wybrzeży północnoamerykańskich dotarła ekspedycja Giovanniego (Johna) Caboto, włoskiego żeglarza w służbie króla Anglii. Kontrolę nad pd. I zach. Wybrzeżami Ameryki Pn. rozciągnęli jednak Hiszpanie, w XV i XVI w. przodujący w dziedzinie ekspansji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /3 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolonializm europejski w Azji – XVI - XVII wiek

   

  Inny jeszcze charakter miała kolonizacja europejska w Indiach i na Oceanie Indyjskim. W tym rejonie Azji aż do połowy XVII w. dominowały wpływy Portugalczyków, którzy utworzyli faktorie na wyspie Goa przy zachodnim wybrzeżu Indii, w Cochin (Koczin) na Wybrzeżu Malaberskim, na Cejlonie, a wreszcie na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rządy osobiste Józefa II w Austrii

   

  Następca Marii Teresy, jej syn Józef II, także zapisał się jako wielki reformator i władca oświecony. Nowy cesarz doprowadził do:

  zniesienia poddaństwa osobistego chłopów w 1781 r. w Austrii, Czechach i Galicji oraz na Węgrzech w 1785 r.,

  objęcia obowiązkową szkołą podstawową...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt

Do góry