Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Japoński izolacjonizm XVI - XVIII wieku

   

  Japonia epoki izolacji przyciąga uwagę głównie ze względu na swą przyszłość jedynego pozaeuropejskiego kraju, który miał uniknąć kolonialnego podboju czy półkolonialnego uzależnienia.

  W momencie wejścia Europy w Japonię kraj ten znajdował się w epoce zarówno bujnego rozwoju, jak i ciągłych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja wewnętrzna Francji za Ludwika XVI

   

  Okres panowania króla Ludwika XVI (1774-1792) to lata chude dla gospodarki całej Francji. Królestwo nawiedziły klęski żywiołowe. Nieurodzaj w 1788 r., wreszcie surowa zima przełomu lat 1788-1789. Narastanie problemów gospodarczych przyspieszyła podatkowa polityka państwa. Potrzebowało ono coraz więcej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /12 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Piotra I

   

  Car Piotr I czas spędzał w towarzystwie cudzoziemców z Niemieckiej Słobody: szkockiego generała Patrika Gordona i Szwajcara Francois Leforta, od których uczył się rzemiosła wojskowego i sztuki nawigacji wodnej. W otoczeniu Piotra przebywali również młodzi Rosjanie „niskiego” pochodzenia; wśród nich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /5 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny i skutki rozwiązania zakonu jezuitów

   

  Przyczynami rozwiązania zakonu jezuitów był zbyt duży wpływ na monarchów i próby ich zabójstw. Zaczęło się wszystko w Portugalii, gdzie w Paragwaju wybuchło powstanie Indian, o co Pombola obwiniał jezuitów. Podobnie było we Francji, Hiszpanii.

  Papież Klemens XIV 1773 r. ogłosił kasację...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolnomularstwo XVIII wieku

   

  Kolebka nowoczesnej masenerii była Anglia, gdzie w 1717 r. powstała Wielka Loża. Odtąd cechować będzie masonerie swoisty aliaz intelektualistów, wielkich panów, wysokich urzędników, oficerów, przedstawicieli wolnych zawodów i ludzi interesów.

  Wolnomularstwo podważyło zinstytucjonalizowane Kościoły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Encyklopedia i encyklopedyści

   

  Idea opracowania tzw. summy wiedzy nurtowała ludzi jeszcze w epoce Średniowiecza, ale dopiero w czasach nowożytnych podjęto próby stworzenia kompendiów naukowych o czysto praktycznym przeznaczeniu. Konkretnych wzorców dostarczył i w tej sprawie „Wielki Wiek” – wiek XVII. W ostatnich latach tego stulecia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /4 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspansja kolonialna Wielkiej Brytanii 1747 - 1762

   

  Brytyjska ekspansja kolonialna była wynikiem starań jakie poczynił ówczesny premier Jego Królewskiej Mości, William Pitt, który przystąpił do rozbudowy potęgi morskiej. Głównym jego celem było zupełne zniszczenie francuskiego imperium kolonialnego.

  Pitt, był przeciwnikiem bezpośredniego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /4 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prusy w okresie rządów Fryderyka II

   

  Fryderyk II zwany Wielkim władał on Prusami od 1740 r. do 1786 r. Zaliczany był do grona oświeconych władców absolutnych. Postawił sobie dwa cele do zrealizowania:

  Uczynienia z Prus potęgi europejskiej.

  Zreformowania państwa w duchu oświeceniowym.

  Przejawem realizowania polityki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /3 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azja na przełomie XVI / XVII w. - podstawowe problemy polityczne i gospodarcze

   

  Rozwój cywilizacji Azji był znacznie mniej równomierny niż Europy. Obok prastarych ludów mających wysoko rozwiniętą feudalną organizację społeczną, bezkresne obszary środkowej i północnej Azji zajmowały prymitywne, nierzadko koczownicze ludy, znajdujące się jeszcze w okresie wspólnoty pierwotnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /17 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absolutyzm oświecony – charakterystyka

   

  Absolutyzm oświecony, czyli silna, scentralizowana i sprawowana przez wykształconego monarchę władza, stanowił ideał dla większości intelektualnych i politycznych elit drugiej połowy „wieku świateł”. Zgodnie z tym ideałem jedynie oświeceni, równocześnie zaś wyposażeni we w pełni suwerenną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 767

  praca w formacie txt

Do góry