Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Francja pod rządami kardynała Mazariniego

   

  Politykę Richelieu kontynuował godny następca na stanowisku pierwszego ministra, Włoch z pochodzenia, kardynał Jules Mazarin (Julius Mazarini). Zręczny dyplomata, który doprowadził do zwycięskiego końca wojny z Hiszpanią (1658), stanął wobec najgroźniejszego w XVII w. wewnętrznego kryzysu we...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Holandii w latach 1748 - 1780

   

  W 1747 r. w Holandii restytułowano Stadhouderatu. W 1751 po śmierci Wilhelma IV Stadhouderem został jego syn Wilhelm V (trzyletni), regencje sprawowała jego matka Anna, księżniczka angielska. Po śmierci Anny regentem został Ludwik książę Brunszwicki.

  W 1744 r. Holandia odmówiła sojuszu Anglii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo Europy wobec amerykańskiej wojny o niepodległość

   

  Francja początkowo była dość nieufna wobec amerykanów. Przecież byli to Anglicy. Francja i Hiszpania rywalizowała przecież z Anglią. Potem jednak zaczęli pomagać Amerykanom. Francja dużym wysiłkiem odbudowała flotę i szachowanie ewentualnych sojuszników Anglii. W ramach tej polityki było...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój nauki w okresie oświecenia – encyklopedyści

   

  Idea opracowania tzw. summy wiedzy nurtowała ludzi jeszcze w epoce Średniowiecza, ale dopiero w czasach nowożytnych podjęto próby stworzenia kompediów naukowych o czysto praktycznym przeznaczeniu. Konkretnych wzorców dostarczył i w tej sprawie „Wielki Wiek” – wiek XVII. W ostatnich latach tego stulecia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /4 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój nauk ścisłych w II połowie XVIII w.

   

  W XVIII w. położono podwaliny pod nowożytne nauki ścisłe, ale dopiero w połowie XVIII w. nauki te szeroko przeniknęły kulturą europejską. Ważny jest aspekt ilościowy, wyjście nauki z wąskiego grona wtajemniczonych, wyciągnięcie wniosków z odkryć poprzedników, koordynacja badań, upowszechnienie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /10 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Anglii wobec Irlandii w XVII wieku

   

  Polityka Anglii wobec Irlandii charakteryzowała się dwoma słowami gwałt i przemoc.

  W 1632 r. Stafford wyjeżdża do Irlandii, gdzie zostaje lordem – namiestnikiem. Jego celem było uspokojenie Irlandczyków i ściślejsze zespolenie ich z Anglią. Był jeszcze jeden cel Stafforda – umocnił i powiększał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem irlandzki w polityce brytyjskiej w II połowie XVIII w.

   

  Panujący w Irlandii ucisk ekonomiczny i religijny zawsze powodował nasilenie buntowniczych poruszeń, kiedy Anglia znajdowała się w stanie wojny. Tak też było w czasie wojny o sukcesję austriacką i wojny siedmioletniej, kiedy to bandy biedaków terroryzowały angielskich lanlordów.

  Wystąpienia te nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans polityki rosyjskiej wobec Polski w II połowie XVIII wieku

   

  Piotr III dążył do zawarcia rosyjsko-pruskiego przymierza, w którym planowano m.in. uzgodnić politykę obu państw w sprawie kandydata na polski tron i poparcia udzielonego różnowiercom w Rzeczpospolitej. Ściśle z polskimi sprawami łączyła się ingerencja Piotra III w Kurlandii, na której tron...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /3 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi trzej prezydenci USA – sylwetki i działalność

   

  Jerzy Waszyngton 1732-1799

  Wódz naczelny w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych współtwórca i pierwszy prezydent tego państwa. W 1774-1775 delegat do Kongresu Kontynentalnego, który mianował go na na naczelnego wodza w wojnie kolonialnej z Wielką Brytanią.

  Stworzył Armie kontynentalną i na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Restauracja Stuartów w Anglii

   

  Restauracja Stuartów nie odbyła się bez krwawych represji na przywódcach rewolucji, ale rządy Karola II utrwaliły główne zdobycze poprzedniego okresu. Ugruntowano uprawnienia parlamentu i ograniczono prerogatywy królewskie.

  Monarcha musiał liczyć się z interesami gentry i burżuazji, klas, które...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /3 945

  praca w formacie txt

Do góry