Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Szwecja w okresie rządów Gustawa III

   

  Dokonawszy w 1772 r. monarchicznego zamachu stanu Gustaw III zapewnił Riksdag, iż uszanuje dawne „prawa i wolności”. Gustaw III dokonał zamachu stanu opierając się na szlacheckim korpusie oficerskim. Wywdzięczył się swoim poplecznikom nadaniami i nominacjami. Ku szlachcie skłaniały się rycerskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /5 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – charakterystyka

   

  Stany Zjednoczone jest jednym państwem o silnej władzy wykonawczej, wspólnym skarbie i armii oraz strukturze stanowej. Jeżeli chodzi o organizację władzy, to zdecydowano się na wprowadzenie koncepcji Monteskiusza, czyli trójpodziału władz na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Uznano, że te trzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanada wobec powstania USA

   

  W obawie, aby przykład Stanów Zjednoczonych nie był zaraźliwy oraz żeby nie doszło do konfliktów między francuską a anglosaską ludnością Kanady, rząd Pitta, przeprowadził w 1792 r. Canada Act.

   Prowincja Quebec została podzielona na Dolną Kanadę ( o ludności przeważnie francuskiej, dla której...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rządy cara Piotra III w Rosji

   

  Piotr III nowy car kontynuował wprawdzie politykę ustępstw na rzecz szlachty, wydając „Manifest o wolności szlacheckiej”, z drugiej jednak strony zanosił się na powrót „bironwszczyzny”.

  W czasie nieobecności Piotra w stolicy opanowali pałac i ogłosili Katarzynę II imperatorową Wszechrosji. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka i kultura baroku – ogólna charakterystyka

   

  Zmierzch sztuki renesansowej, widoczny u schyłku XVI w., wiązał się nie tyle z nowymi teoriami estetycznymi, ile z nowym rozumieniem społecznej roli sztuki. Dotyczyło to zarówno sztuk plastycznych – architektury, malarstwa i rzeźby – jak i muzyki, literatury, teatru.

  W krajach katolickich zreformowany i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rządy ambasadorskie w Polsce w XVIII wieku

   

  Okres pomiędzy sejmem rozbiorowym (1773-1775) a Sejmem Czteroletnim (1788-1792) nazywany jest często okresem współrządów królewsko-ambasadorskich. Podkreśla się w ten sposób rolę, jaką odgrywał rosyjski ambasador w Warszawie, Otto von Stackelberg ( poprzedni Nikołaj Replin).

  Wszystkie ważniejsze, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZESZA NIEMIECKA W XVIII WIEKU

   

  Ludwik XIV kwestionując pierwszeństwo cesarza w Europie mawiał, że nie jest on suwerenem, lecz jedynie "kapitanem" republiki niemieckiej. Fryderyk II nazwał Rzeszę "republiką książąt". W istocie rzeczy niemiecki konglomerat pojmowany jako całość miał ustrój republikański, tak jak w wypadku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /15 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szwajcaria w połowie XVIII wieku

   

  W połowie XVIII w. Szwajcaria weszła w okres pomyślnego rozwoju gospodarczego. Kraj ten stał się bardzo aktywnym ośrodkiem przemysłu tekstylnego, gdzie obok jedwabnictwa rozwinął się na wielką skalę przemysł bawełniany. Rządy kantonalne i elita intelektualna Szwajcarii najwięcej uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglia wobec wojny 13 kolonii o niepodległość

   

  Pierwsza faza konfliktu polegała na silnych restrykcjach jakie nałożyła Anglia na 13 kolonii. Była to tzw. ustawa stemplowa. Polegała ona na restrykcyjnej polityce celnej i skarbowej. W koloniach zawrzało. Rząd Angielski musiał wycofać się z tej ustawy, jednak zostawił podatek herbaciany co wzmogło...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura i publicystyka XVII i XVIII w.

   

  Nazwa epoki, zapożyczona z terminologii sztuki (prawdopodobnie pochodzi od określenia perły nieregularnego kształtu “barocco”) pojawiła się we Francji w XVIII wieku jako termin estetyczny o intencji pejoratywnej (J. Burckhardt mianem tym określił tendencje w sztuce włoskiej końca wieku XVI, traktując...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /39 917

  praca w formacie txt

Do góry