Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka głównych problemów polityki zagranicznej w 2. połowie XVIII w.

   

  Po śmierci Augusta III Wettina Katarzyna II była zdecydowana uczynić z Polski uległego i użytecznego sojusznika Rosji. W tym celu zaplanowała wyniesienie na tron polski człowieka, który by wszystko Rosji zawdzięczał.

  Za jego pomocą chciała skończyć w Polsce z anarchią i wpływami innych niż Rosja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /7 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny polsko - moskiewskie w 1. poł. XVI w.

   

  Wojny polsko-moskiewskie, wojny toczo­ne w XVI-XVII w. przez Polskę i Litwę z Moskwą; były kontynuacją prowadzo­nych w XV w. wojen litewsko-moskiewskich. Przyczyną ciągłych zbrojnych konfliktów Litwy z Moskwą było dążenie Moskwy „do zbierania ziem ruskich” (z których Biało­ruś i Ukraina znajdowały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka głównych problemów polityki zagranicznej na przełomie XV i XVI w.

   

  Na ten okres (panowanie Jana Olbrachta, Aleksandra, Zygmunta I) na czoło problemów polityki zagranicznej wysunęły się konflikty z potęgą moskiewską oraz z Turcją i jej poddanymi, Tatarami, wobec których państwo polsko-litewskie często było bezradne oraz sprawa nie rozwiązanego do końca konfliktów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /4 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka głównych problemów polityki zagranicznej w 2. połowie XVI w.

   

  W związku z kryzysem jaki przeżywało państwo zakonne w Inflantach, Zygmunt August zwrócił swoje zainteresowania w tym kierunku. Król przywiązywał dużą wagę do polityki morskiej. Jednak inne państwa także dostrzegały szansę poszerzenia swoich wpływów. Doszło do rywalizacji, a potem wojny między...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /3 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka głównych problemów polityki zagranicznej w XVII w.

   

  Po śmierci Stefana Batorego Habsburgowie po raz trzeci wysunęli swą kandydaturę do korony polskiej. Część magnaterii wybrała władcą arcyksięcia austriackiego Maksymiliana. Drugą kandydaturą, popieraną mocno przez Annę Jagiellonkę i Jana Zamoyskiego był Zygmunt. Maksymilian wkroczył do Polski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /13 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka głównych problemów polityki zagranicznej w 1. połowie XVIII w.

   

  Po śmierci Jana III Sobieskiego w Polsce nastał czas burzliwego bezkrólewia (lata 1696-1697). Szlachta podjęła wtedy decyzję, aby odrzucić kandydatury rodzimych pretendentów do tronu. Spośród obcych kandydatów największe szansę miał książę Conti, popierany przez Ludwika XIV. Jednak solidarna postawa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /6 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korona i Litwa przed Unią Lubelską

   

  Związek Polski i Litwy utrzymywany był na zasadzie unii personalnej, kiedy to władcy Polski byli jednocześnie wielkimi książętami, bądź na zasadzie luźnych umów międzynarodowych.

  W ciągu pierwszej połowy XVI wieku Litwa zachowała daleko posunięte odrębności ustrojowe i społeczne, częstokroć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna siedmioletnia

   

  Na początku 1756 r. Prusy zawarły z Anglią traktat wymierzony w Austrię i Francję. 1 maja 1756 r. został podpisany w Paryżu sojusz francusko-austriacki (tzw. I traktat wersalski).

  Rok 1756 jest kojarzony z „przewrotem przymierzy” w Europie. Powstały dwa bloki: pierwszy stanowiła Anglia i Prusy, drugi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz More

   

  Był on przedstawicielem angielskiej myśli renesansowej. W 1516 r. opublikował „Złotą książeczkę o najlepszym ustroju państwa i o nowej wyspie Utopii”. Przedstawił on w niej idealny wzorzec ustroju. Była to wizja utopijnego komunizmu. Wszyscy pracowali na wyspie po 6 godzin dla dobra powszechnego. Ze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpania pod panowaniem Burbonów I połowa XVIII wieku

   

  Mocarstwo jakim była Hiszpania jeszcze w XVII w. zaczęło upadać. Wielkie kwoty uzyskiwane z kolonii nie były inwestowane w gospodarkę lecz przejadane, lub wydawane na mocarstwowe wojny. Hiszpania płaciła swym sojusznikom ogromne sumy pieniędzy. Tego molocha na glinianych nogach integrowała święta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /764

  praca w formacie txt

Do góry