Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Polityka Rzeczypospolitej wobec Habsburgów w XVI w.

   

  Moskwę do wojny zagrzewali Habsburgowie z cesarzem, montując antypolskie koalicje. W tej sytuacji Zygmunt I Stary postanowił zmienić linię polityki. Zdecydował się dojść do porozumienia z Habsburgami i rozbić antypolską koalicję.

  W 1515 roku w Wiedniu doszło do spotkania cesarza Maksymiliana I...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzeczypospolitej wobec Habsburgów w XVII w.

   

  Po śmierci Stefana Batorego Habsburgowie po raz trzeci wysunęli swą kandydaturę do korony polskiej. Część magnaterii wybrała władcą arcyksięcia austriackiego Maksymiliana. Drugą kandydaturą, popieraną mocno przez Annę Jagiellonkę i Jana Zamoyskiego był Zygmunt, siostrzeniec Anny Jagiellonki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /7 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej (1772)

   

  Trwające kilka lat walki barzan z wojskami rosyjskimi udowodniły, że Rosja nie jest w stanie podporządkować sobie całkowicie Polski i Litwy. Jednocześnie skierowały na Rzeczpospolitą uwagę innych jej sąsiadów, gotowych zaspokoić wzajemne pretensje terytorialne ziemiami polskimi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /5 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drugi rozbiór Rzeczypospolitej (1793)

   

  Między Petersburgiem a Berlinem dojrzewał plan drugiego rozbioru. Zimą 1793 r. wojska pruskie zajęły Gdańsk, Toruń, Wielkopolskę, Kujawy, część Mazowsza z Płockiem, Łowicz, Piotrków i Częstochowę — w sumie 58 tys. km2, będących kolebką państwowości polskiej. Rosja opanowała natomiast ziemie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie kościuszkowskie (1794)

   

  Po sejmie grodzieńskim wśród patriotycznie nastawionego społeczeństwa zrodziło się poczucie niezawinionej krzywdy. O zdradę obwiniano targowiczan i Stanisława Augusta od chwili jego przystąpienia do przeciwników konstytucji. Wśród szlachty i czynnych politycznie od czasu Sejmu Wielkiego mieszczan...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /4 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny polsko - moskiewskie w 2. poł. XVI w.

   

  Wojna, która wybuchła za panowania Zygmunta II Augusta, wiązała się już z wal­kami o dominium Maris Baltici i dąże­niem Iwana IV Groźnego do opanowania ­Inflant. W wojnach o Inflanty państwo pol.­-lit. występowało początkowo w sojuszu z Danią przeciw Moskwie i Szwecji.

  Po kilku latach nastąpiło...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzeci rozbiór Rzeczypospolitej i utrata niepodległości (1795)

   

  Jeszcze w trakcie walk Austria, Prusy i Rosja starały się zająć jak największe terytoria. Zawarte w 1795r. porozumienie rozbiorowe przyznawało Prusom większą część Mazowsza, z Warszawą, i tereny litewskie po Niemen. Austria zdobyła resztę Małopolski i Lubelszczyznę po Pilicę i Bug. Tereny na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny polsko - moskiewskie w XVII w.

   

  Przyczyną następnej wojny polsko-moskiewskiej, która to­czyła się za panowania Zygmunta III Wazy w 1609-19, była „dymitriada”. Wojska Zygmunta Wazy obległy Smoleńsk, a idącą na odsiecz armię ros. hetman S. Żółkiewski pokonał w bitwie pod Kłuszynem (1610). Przy pomocy propolskiej grupy bojarów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /4 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny polsko - moskiewskie w 1. poł. XVIII w.

   

  Wybuch wojny północnej otworzył nowy etap stosunków polsko-rosyjskich. Wprawdzie Rzeczpospolita (za panowania Augusta II) w sojuszu z Rosją (za panowania Piotra I) walczyła z Szwecją, ale jej przegrana w bitwie połtawskiej (1709) doprowadziła do uzależnienia całej Rzeczypospolitej od cara Piotra...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny polsko - moskiewskie w 2. poł. XVIII w.

   

  Konfederacja radomska, konfederacja za­wiązana w 1767 w Radomiu z inspiracji Rosji przez grupę szlachty i magnatów dą­żących do detronizacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przyczyną zawią­zania konfederacji było rzekome zagrożenie "zło­tej wolności". Na czele konfederacji stanął K. S...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 946

  praca w formacie txt

Do góry