Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój ruchu egzekucyjnego

   

  Głównym organizmem łączącym przedstawicieli ugrupowania szlacheckiego było nastawienie antymagnackie, którego konsekwencją stała się walka o zasadę równości stanu szlacheckiego. Część działaczy szlacheckich konsekwentnie broniła równości szlachty różnych wyznań oraz prowadziła walkę przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja w Polsce

   

  Ruch reformacyjny w Polsce, był przede wszystkim ruchem politycznym i ekonomicznym. Główną bazą społeczną polskiej reformacji była szlachta. Zanim poprzez masowe przystąpienie szlachty do reformacji, ruch ten stał się wielką mobilizującą siłą społeczno polityczna" oraz intelektualna, reformacja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /9 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzeczypospolitej wobec państw bałtyckich w 2. połowie XVI w.

   

  Na północ od Żmudzi, nad Bałtykiem, leżały Inflanty. W XIII w. utworzył tam swoje państwo rycerski Zakon Kawalerów Mieczowych, który następnie połączył się z Zakonem krzyżackim w Prusach. Przez Inflanty przechodził szlak handlowy, wiążący Europę Wschodnią z Zachodem, silne zaś miasta portowe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /4 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzeczypospolitej wobec państw bałtyckich w XVII w.

   

  Na narastanie antagonizmów między królem a narodem szlacheckim ogromny wpływ miała międzynarodowa polityka króla, której osią były stosunki ze Szwecją. Zygmunt III tron polski przejął niechętnie, bliższa mu była ojczysta Szwecja.

  Po śmierci ojca (rok 1592) formalnie przejął tam władzę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /7 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzeczypospolitej wobec państw bałtyckich w XVIII w.

   

  Wettinowie mieli dziedzicznie objąć we władanie Inflanty bądź Kurlandię. Wzmocniłoby to ich pozycję w Rzeczypospolitej i Wettinowie mogliby sięgnąć nawet po koronę cesarską.

  Tym sposobem Polska została wplątana w drugą wojnę północną (lata 1700-1721). Rzeczpospolita stała się terenem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - tureckie w XVI w.

   

  Wojny polsko-tureckie, wojny prowadzo­ne w XV-XVII w. przez Rzeczpospolitą z Turcją. Powodem konfliktów pol.-tur. były zatargi o Mołdawię (w której oba państwa starały się umocnić swe wpływy), najazdy podległych Polsce Kozaków zaporoskich na czarnomorskie wybrzeża Turcji oraz na­jazdy podległych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - tureckie w 1. poł. XVII w.

   

  Do następnego zbrojnego starcia pol.­-tur. doszło podczas wojny trzydziesto­letniej. Jednym z powodów, które dopro­wadziły do napiętej sytuacji z Turcją, było udzielenie przez Polskę pomocy Habsbur­gom w walce z lennikiem tur., księciem Siedmiogrodu, taborem Bethlenem (wysła­no przeciw niemu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzeczypospolitej wobec państw bałtyckich w 1. połowie XVI w.

   

  Wielki mistrz Zakonu Albrecht Hohenzollern nie zastosował się do ustaleń zjazdu wiedeńskiego i rozpoczął przygotowania do rozprawy z Polską, szukając posiłków zbrojnych w Rzeszy.

  W 1519 r. wybuchła wojna Królestwa Polskiego z Zakonem. Armia polska, pod wodzą hetmana Mikołaja Firleja, po raz pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /4 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - tureckie w 2. poł. XVII w.

   

  W drugiej połowie XVII w. Turcja zna­lazła się pod rządami wielkich wezyrów z rodu Koprulu; dążyli oni do podniesienia międzynarodowego znaczenia Turcji, a tak­że zapełnienia skarbu przez wznowienie za­borczych wojen. Pretekstem do nowej wojny polsko-tureckiej stał się konflikt o Ukrainę.

  Rozejm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /4 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzeczypospolitej wobec Habsburgów w XVIII w.

   

  August II nie zamierzał się wyrzec osobistych rządów w ojczystej Saksonii — kraju rozwiniętym gospodarczo, bogatym i dobrze administrowanym. Jako dziedziczny książę miał tam większe uprawnienia wobec poddanych niż elekcyjny król w Rzeczypospolitej.

  Jednakże władcy Saksonii byli tylko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt

Do góry