Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sarmatyzm w Rzeczypospolitej w XVII w.

   

  W Rzeczypospolitej XVII wieku mamy do czynienia z daleko posuniętą integracją stanu szlacheckiego, stanowiącą przede wszystkim następstwo korzystania z tych samych przywilejów, udział w jednolitych formach życia politycznego, od sejmików poczynając a na wojskowych konfederacjach kończąc co rodziło...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsza wolna elekcja w Polsce

   

  Śmierć, bezpotomna Zygmunta Augusta w 1572 roku doprowadziła do istotnych zmian wewnętrznych w Polsce. Tron w Polsce był nominalnie elekcyjny od XIV wieku, formalnie jednak elekcje były tylko szansą do politycznych przetargów pomiędzy szlachtą a następcą tronu.

  Kwestia formy przyszłej wolnej elekcji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /3 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Panowanie Jana Kazimierza

   

  Jan II Kazimierz, ur. 1609, zm. 1672, król Polski 1648-68, tytularny król Szwecji, z dynastii Wazów, syn Zygmunta III Wazy i Konstancji z Habsburgów. W okresie bez­królewia po śmierci Zygmunta Wazy po­parł kandydaturę przyrodniego brata, Wła­dysława IV. W 1632 wraz z nim wyruszył na pomoc polskiej załodze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /7 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna z Moskwą o Inflanty

   

  Po opuszczeniu kraju przez Henryka Walezego, zapanowało w Polsce drugie bezkrólewie. Na kolejnej wolnej elekcji znowu doszło do starcia dwóch głównych postaw politycznych prohabsburskiej i antyhabsburskiej. Gdy na elekcji w Warszawie magnateria obrała królem Maksymiliana II Habsburga i prymas oficjalnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /7 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia brzeska

   

  Kościół prawosławny w okresie reformacji przechodził kryzys wewnętrzny. jego rozwiązania dopatrywano się bądź w odwołaniu się do tradycji bądź w podejmowanych już wcześniej prób unii z katolicyzmem. Postulaty reformatorskie w jakiejś mierze były w prawosławiu zrealizowane, małżeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /3 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elekcja Zygmunta III Wazy i jego polityka do 1609 roku

   

  Po śmierci Stefana Batorego do walki o tron polski przystąpiło czterech kandydatów. Zwolennicy obozu Jana Zamoyskiego opowiadali się za kandydaturą Piasta, gdy jednak kanclerz nie wyraził zgody brakowało osoby mogącej zdobyć wystarczającą popularność. Pewną popularnością cieszyła się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /6 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrreformacja w Polsce

   

  Już u początku pojawiania się nowinek reformacyjnych w Polsce próbowano osłabić jej zasięg. W 1520 roku ukazał się pierwszy edykt Zygmunta Starego zakazujący głoszenia nauki Marcina Lutra, i wyjazdu za granice na tereny objęte przez jego zwolenników. Kościół uzyskał prawo do cenzury prewencyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /6 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - krzyżackie (pruskie) w 1. poł. XVI w.

   

  Ostatni wielcy mistrzowie odmawiali składania hołdu królom pol., co stało się powodem kolejnej wojny w latach 1519-21. Wielki mistrz Albrecht Hohenzol­lern (mając poparcie cesarza i Brandenbur­gii) wystąpił z żądaniem zwrotu wszystkich należących kiedyś do zakonu ziem pol. i przygotowywał się do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - krzyżackie (pruskie) w XVII w.

   

  W 1563 Zygmunt II August, uwi­kłany w północną wojnę siedmioletnią zgodził się (w za­mian za udzielenie pomocy przez księcia Prus), aby po wygaśnięciu linii Hohenzol­lernów pruskich tron w Prusach Książęcych objęli Hohen­zollernowie brandenburscy. Taką samą zgodę wyraził również w 1605 r...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - krzyżackie (pruskie) w XVIII w.

   

  Sytuacją Rzeczypospolitej stała się poważna gdy w 1701 r. książę elektor Brandenburgii i książę pruski Fryderyk Hohenzollern koronował się na „króla w Prusach”, gdyż w tej części swojego państwa był niezależny od cesarza Rzeszy.

  Podstawę państwa pruskiego od połowy XVII w. stanowiła silna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /7 080

  praca w formacie txt

Do góry