Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Geneza i rozkwit folwarku pańszczyźnianego

   

  Pod folwarczną uprawę brane były tereny dawnej rezerwy pańskiej z czasów jeszcze przedkolonizacyjnych. Najczęściej organizacja wielkiej majętności dokonywana była przez komasację gruntów należących do chłopów, rugowanie ich na gorsze i mniejsze kawałki ziemi i w ten sposób powiększanie terenów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekty reform oświeceniowych Rzeczypospolitej do Sejmu Wielkiego

   

  Do początków XVIII w. sprawne działanie państwa — parlamentu, sądów, urzędów, wymierzanie i ściąganie podatków, organizacja wojska — było przedmiotem troski króla, senatu i izby poselskiej. Powstające projekty usprawnień pochodziły z różnych środowisk. Za panowania Sasów słuszne postulaty „naprawy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /3 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe wyznaczniki kultury szlacheckiej w XVII - XVIII w. i jej przemiany

   

  Kultura polska w XVII w.

  Na rozległych obszarach Rzeczypospolitej krzyżowały się w XVII w. wpływy różnych cywilizacji. Na bogatą i zróżnicowaną kulturę mieszkających tu narodów oddziaływały przykłady budownictwa, malarstwa i rzemiosła, strojów i rozrywek z Zachodu i Wschodu. Wszystko to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /21 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrodzenie się parlamentaryzmu polskiego w 2. poł. XVIII w.

   

  Sejmik, zjazd szlachty z danej ziemi (s. ziemski) lub prowincji (s. generalny). S. szlacheckie były kontynuacją dawnych wie­ców dzielnicowych. U schyłku XIV w. stały się organem samorządu szlacheckiego okre­ślonego terytorium, działającym wspólnie z radą panów.

  Uchwały podejmowane na s...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /12 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Bohdana Chmielnickiego

   

  Kozakami nazywano ludność naddnieprzańską. Skład społeczny kozaczyzny był dosyć różnorodny podobnie jak jej skład narodowościowy, byli wśród nich chłopi ruscy, ukraińscy, zbiegli chłopi białoruscy, polscy lub wołoscy, przybywali na te tereny mieszczanie a nawet szlachta.

  Kozacy nie uznawali nad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /9 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa Inflant. Polityka morska Zygmunta Augusta

   

  Po sekularyzacji zakonu krzyżackiego w Prusach w 1525 roku, jego część inflancka pozostała jako oddzielne państwo zakonne na ziemiach Łotyszów i Estów. Narastające wpływy reformacji, spory pomiędzy władzami zakonnymi i arcybiskupem ryskim i nacisk ze strony państwa moskiewskiego powodowały stopniowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /3 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna polsko - szwedzka 1655 - 1660

   

  Po śmierci Batorego obóz Jana Zamoyskiego przeprowadził elekcję na tron polski Zygmunta III Wazy, aby oddalić ryzyko wyboru na tron polski Habsburgów. Zygmunt III wkrótce popadł w konflikt ze szlachtą polską kiedy na jaw wyszły jego plany abdykacji i oddania tronu Habsburgom w zamian za pomoc materialną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /9 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia lubelska

   

  Litwa w pierwszej połowie XVI wieku przechodziła głębokie przemiany wewnętrzne które zbliżały jej ustrój społeczny i ekonomiczny do stosunków panujących w Polsce. W miarę umacniania się pozycji ekonomicznej szlachty, a także w miarę upodabniania się do Polski pod względem ustrojowo politycznym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny z Turcją w II połowie XVII wieku. Pokój w Karłowicach

   

  Jedną z konsekwencji włączenia się Polski do wojny trzydziestoletniej było napięcie w stosunkach z Turcją.

  Źródło złych stosunków z Turkami należy upatrywać w powtarzających się już wcześniej wypraw łupieskich kozaków na tereny tureckie, oraz stale powtarzających się magnackich wypraw na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /7 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korona i Litwa w unii lubelskiej

   

  W wyniku unii powstał stosunkowo jednolity organizm państwowy, rozległością ustępujący tylko Rosji. Łącznie 800 tys. km.2, zaludnienie ok. 8 milionów mieszkańców (20% terenu zajęte przez Polaków stanowiących 40% ludności) W Rzeczypospolitej jak nazywano kraj po unii zamieszkiwało kilkadziesiąt...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 948

  praca w formacie txt

Do góry