Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  August II Mocny

   

  - urodził się: 1670, zmarł: 1733

  - na tronie w latach 1697-1733 (z przerwą w latach 1706-1709)

  - pierwszy władca dynastii Wettinów

  - poprzednik: Jan III Sobieski

  - następca: August III

  - syn Jana Jerzego III Wettina, elektora saskiego i Anny Zofii, córki Fryderyka III, króla Danii

  - żona: Krystyna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wrocislaw Dodano /11.05.2012 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  August III Wettin - Bilans panowania

   

  Mimo licznych wad August III należał do najbardziej popularnych w Polsce królów. Na okres panowania Augusta III przypada okres maksymalnej anarchii i największego zastoju w życiu kulturalnym, politycznym i ekonomicznym Rzeczypospolitej.

  Upadło wtedy zupełnie znaczenie Polski na zewnątrz. Wzrosła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wrocislaw Dodano /11.05.2012 Znaków /2 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  August II Mocny - Władca prywatnie

   

  Fryderyk August urodził się w roku 1670. Był synem Jana Jerzego III Wettina, elektora saskiego oraz Anny Zofii, królewny duńskiej. Jego starszy brat i następca tronu Saksonii był chorowitym intelektualistą i niezbyt lubił tryskającego życiem brata.

  Ten brak serdeczności przerodził się we wrogość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wrocislaw Dodano /11.05.2012 Znaków /4 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander

   

  - urodził się: 1461, zmarł: 1506

  - na tronie w latach 1501 - 1506

  - piąty władca z dynastii Jagiellonów

  - poprzednik: Jan I Olbracht

  - następca: Zygmunt I Stary

  - syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki

  - żona Helena, córka wielkiego księcia moskiewskiego Iwana III Srogiego i Zofii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wrocislaw Dodano /11.05.2012 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Skarga Piotr

   

  Właśc. P. Powęski, ur. 1536, zm. 1612, teolog, pisarz, działacz kontrre­formacji, jezuita. Pochodził z osiadłej na Mazowszu drobnej szlachty, studiował w Akademii Krakowskiej. Był pierwszym rek­torem Akademii Wileńskiej (od 1579), zało­życielem kolegiów w Połocku, Rydze, Do­rpacie, kaznodzieją...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Staszic Stanisław

   

  Ur. 1755, zm. 1826, uczony, filozof, wybitny działacz i pisarz polityczny, ksiądz; czołowy przedstawiciel obozu reform w okresie Sejmu Czterolet­niego, rzecznik interesów mieszczaństwa i chłopów. W okresie przedrozbiorowym ja­ko mieszczanin nie miał możliwości szerszej działalności...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Hozjusz Stanisław

   

  Ur. 1504, zm. 1579, biskup chełmiński, warmiński, od 1561 kar­dynał, jeden z czołowych przywódców kontrreformacji w Polsce. Zwalczając refor­mację i krytykując ją, wydał wiele prac po­lemicznych, m.in. przeciw A. Fryczowi Modrzewskiemu.

  Na synodzie prowincjo­nalnym w Piotrkowie w 1551 przyjęto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Panowanie Augusta II w Rzeczypospolitej

   

  Długotrwałe starania Jana III Sobieskiego o koronę dla syna Jakuba spełzły na niczym. Syn koronowanego hetmana nie był już w niczym lepszy od innych polsko-litewskich królewiąt, z których niejednemu marzył się tron. Magnackie zawiści zarzuciły idee kandydatury narodowej. W czasie burzliwego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /8 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej w 2 poł. XVIII w.

   

  Od lat czterdziestych XVIII w. w życiu gospodarczym Polski i Litwy zachodziły korzystne przemiany, które w drugiej połowie stulecia nabrały tempa. W pojedynczych majątkach zamieniano pańszczyznę na czynsze.

  Odbudowywano zakłady wytwórcze, magnaci zakładali manufaktury wytwarzające szkło i fajanse...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /3 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Leszczyński jako pisarz i reformator

   

  Na ziemiach okupowanych przez Szwedów, przeciwko Augustowi II Mocnemu powstała konfederacja w Środzie w 1703 roku, a potem generalna konfederacja Warszawska w 1704 roku, która ogłosiła bezkrólewie. W obozie otoczonym przez wojska szwedzkie, w lipcu 1704 roku ośmiuset elektorów szlacheckich obwołało królem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /8 384

  praca w formacie txt

Do góry