Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Stefan Batory - Bilans panowania

   

  Król Stefan Batory, wybitny wódz, miał na swoim koncie szereg zwycięstw. Rozszerzył granice państwa i umocnił jego pozycję nad Bałtykiem.

  Nie przejawiał zainteresowania sprawami wewnętrznymi i dlatego dzieło reform nie zostało zakończone.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wrocislaw Dodano /11.05.2012 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Michał Korybut Wiśniowiecki - Bilans panowania

   

  Michał Korybut Wiśniowiecki panował tylko 4 lata. Okres ten okazał się jednak wystarczająco długi, aby wykazać niedołężność monarchy, który nie był w stanie rozwiązać trudności nękających Polskę, ani stawić czoła niebezpieczeństwom, jakie jej zagrażały.

  Wydaje się, że wybór...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wrocislaw Dodano /11.05.2012 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Leszczyński - Działalność publiczna

   

  Początek działalności politycznej Leszczyńskiego stanowiło objęcie funkcji poselskiej. Wykazał się wtedy zręcznością w łagodzeniu zaognionych spraw i sporów między magnatami.

  W czasie drugiej wojny północnej, w którą Rzeczpospolitą wplątał August II Sas, Szwedzi zajęli znaczne terytoria...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wrocislaw Dodano /11.05.2012 Znaków /7 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław August Poniatowski

   

  - urodził się w roku 1732

  - zmarł w roku 1798

  - poprzednik: August III Wettin

  - następca: nie miał, był ostatnim królem Rzeczpospolitej Obojga Narodów

  - syn Stanisława Poniatowskiego, kasztelana krakowskiego i Konstancji Czartoryskiej

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wrocislaw Dodano /11.05.2012 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Leszczyński - Bilans panowania

   

  Stanisław Leszczyński był nieodrodnym synem swojego wieku i typowym magnatem. Jego działalność polityczna i poglądy budzą kontrowersje i sprzeczne oceny.

  Jedni akceptują go z entuzjazmem, podkreślając jego wielką kulturę umysłową, jego walory jako męża stanu, zrozumienie dla sprawy reformy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wrocislaw Dodano /11.05.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław August Poniatowski - Władca prywatnie

   

  Stanisław Antoni Poniatowski urodził się w 1732 roku (imię August przyjął po elekcji). Jego matką była ambitna kobieta, Konstancja Czartoryska, a ojcem Stanisław, twórca wielkości rodu Poniatowskich, związany przez małżeństwo z Familią Czartoryskich. Ojciec był mądrym i zręcznym politykiem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wrocislaw Dodano /11.05.2012 Znaków /2 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stefan Batory

   

  - urodził się: 1533, zmarł: 1586

  - na tronie w latach: 1576 - 86

  - poprzednik Henryk Walezy

  - następca Zygmunt III Waza

  - syn Stefana, wojewody siedmiogrodzkiego.

  - żona Anna Jagiellonka, córka Zygmunta I Starego, króla Polski i królowej Bony Sforza

  - dzieci nie miał.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wrocislaw Dodano /11.05.2012 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław August Poniatowski - Działalność publiczna

   

  Stolnik litewski, Stanisław Poniatowski, pełnił funkcję sekretarza przy pośle angielskim w Petersburgu. Po kilku latach sam został posłem elektora saskiego Augusta III na dworze rosyjskim. Związany był z Familią, stronnictwem Czartoryskich.

  Po śmierci Augusta III Wettina Katarzyna II była...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wrocislaw Dodano /11.05.2012 Znaków /14 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stefan Batory - Władca prywatnie

   

  Stefan Batory był synem wojewody (księcia) Siedmiogrodu, Stefana. Urodził się w 1533 roku. Od 1571 roku panował w Siedmiogrodzie i walczył o władzę z rywalem popieranym przez Habsburgów.

  Batory był przeciwieństwem Walezego. Pretendując do korony polskiej był mężczyzną po czterdziestce, znanym z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wrocislaw Dodano /11.05.2012 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław August Poniatowski - Bilans panowania

   

  Panowanie żadnego chyba króla nie obfitowało w tak tragiczne i dramatyczne wydarzenia. Stanisław August skazany został przez los na rolę figuranta i biernego obserwatora tragicznych wypadków i likwidacji państwa. Jest on jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii.

  Jego przeciwnicy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wrocislaw Dodano /11.05.2012 Znaków /1 780

  praca w formacie txt

Do góry