Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - Początki ingerencji Rosji, Prus i Austrii w sprawy Rzeczypospolitej

   

  W 1724 r. w Toruniu wykonano wyroki śmierci na kilku osobach (protestantach) odpowiedzialnych za zamieszki, w których złupiono kolegium jezuickie. W 1733 r. sejm zabronił innowiercom dostępu do urzędów i godności oraz posłowania na sejm. Decyzje te, umiejętnie wykorzystane przez propagandę Rosji i Prus...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /4 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - Elekcja 1733 r.

   

  Po smutnych doświadczeniach panowania Augusta II szlachta postanowiła wybrać króla „Piasta”. Przytłaczającą większością głosów dokonano elekcji Stanisława Leszczyńskiego, konkurenta Augusta II z lat 1704-1709, teścia Ludwika XV, króla Francji. Rosja, Austria i Prusy obawiały się, że związki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - August II na tronie polskim (1697)

   

  W elekcji 1696 r. synowie Sobieskiego, mimo wielkich zasług ojca, nie mieli szans. Publiczne kłótnie z matką o spadek po Janie III zniechęciły do nich wyborców. Zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za księciem francuskim Contim, popieranym przez Ludwika XIV.

  Jego przeciwnicy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /3 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - Rządy Augusta III

   

  August III, w przeciwieństwie do ojca, przebywał częściej w Dreźnie niż w Warszawie.

  Polityką zagraniczną Rzeczypospolitej i Saksonii kierowali dyplomaci sascy, wśród których największe znaczenie mieli pierwsi ministrowie Augusta: Aleksander Józef Sułkowski, a następnie Henryk von Brühl...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - Najazd szwedzki w czasie wojny północnej

   

  Saksonia sprzymierzyła się z Rosją i Danią i August II na czele wojsk saskich zaatakował z terytorium Rzeczypospolitej szwedzkie Inflanty.

  Przebieg wydarzeń okazał się niepomyślny, gdyż wojska saskie zostały rozbite, a Szwedzi wtargnęli w głąb państwa polskiego. Przeciwnicy Augusta i jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /2 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - Konfederacja tarnogrodzka

   

  Gdy klęska Szwecji w bitwie pod Połtawą (1709) rozstrzygnęła losy wojny na korzyść Rosji, August II ogłosił swą abdykację za nieważną i przybył do Rzeczypospolitej. Nie docenił jednak wierności konfederatów spod Sandomierza i powrócił do planów wzmocnienia władzy.

  Wówczas to szlachta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - Sejm „niemy” (1717)

   

  Warunki porozumienia między Augustem II i jego poddanymi zatwierdził sejm, na którym głos pozwolono zabrać — w obawie przed zerwaniem obrad — tylko marszałkowi i posłowi odczytującemu tekst konstytucji; stąd nazwa sejmu — „niemy”.

  Umowa uregulowała stosunki między Rzecząpospolitą a Saksonią. Oba...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - Kryzys gospodarczy i społeczny

   

  W początkach XVIII stulecia liczba mieszkańców państwa polsko-litewskiego spadła do ok. 6,5 mln. Zubożały wszystkie warstwy społeczne, głównie chłopi, mieszczanie, drobna i średnia szlachta. Zaprzestano uprawiania prawie połowy gruntów ornych, a wydajność upraw zmniejszyła się do poniżej 3 ziaren...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maria Kazimiera d'Arquien

   

  - jedyna żona Jana III Sobieskiego

  Maria Kazimiera urodziła się w 1641 roku w Nevers. Jej ojciec, Henryk d'Arquien, pochodził ze zubożałego, choć starego rodu. Był skromnym kapitanem gwardii. Matka, Franciszka de la Chatre pochodziła z rodziny związanej z Gonzagami.

  Przyszła królowa Marysieńka...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wrocislaw Dodano /11.05.2012 Znaków /8 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katarzyna Opalińska

   

  - jedyna żona Stanisława Leszczyńskiego

  Katarzyna urodziła się w 1680 roku. Była córką Jana Karola Opalińskiego i Zofii Anny Czarnkowskiej. Jej rodzina należała do najbogatszych i najbardziej wpływowych w Wielkopolsce.

  Nic nie wiemy o szczegółach jej dzieciństwa. Sądząc jednak z tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wrocislaw Dodano /11.05.2012 Znaków /6 178

  praca w formacie txt

Do góry