Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Adopcjanizm

  Doktryna odmawiająca Jezusowi natury boskiej. Według adopcjanizmu nie był on odwiecznie Synem Bożym, ale stał się nim, gdy w chwili chrztu zstąpił na niego Duch Boży. W następstwie tej adopcji Jezus został po zmartwychwstaniu umieszczony po prawicy Bożej. Doktryna adopcjan opiera się, biorąc...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ A ZAWÓD ŻOŁNIERZA

  Problem ten ma jeszcze inne aspekty. Często twierdzono, że istnienie silnie zorganizowanego i zhierarchizowanego Kościoła samo przez się było niebezpieczne dla państwa i społeczeństwa, ponieważ podkopywało jego jedność duchową i osłabiało spójność, budując i przeciwstawiając struktury...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /5 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUNKT WIDZENIA HISTORYKÓW NOWOŻYTNYCH

  Z kolei nowożytni historycy również zastanawiali się, jakie były przyczyny upadku i ostatecznej klęski Rzymu, jego władzy i kultury. Szukali ich wszędzie, raz na zewnątrz i w najazdach barbarzyńskich, to znowu wewnątrz cesarstwa, i wtedy znajdowali je w zepsuciu obyczajów, wzrastającej a nieprawej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /5 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I KLĘSKI DZIEJOWE. OSKARŻENIA WYSUWANE PRZEZ POGAN

  Zwycięstwo chrześcijaństwa nieznacznie wyprzedziło upadek cesarstwa rzymskiego. W roku 395, ze śmiercią Teodozjusza, zanika ostatecznie jedność cesarstwa: cesarstwo wschodnie i cesarstwo zachodnie, odtąd zupełnie odrębne, nigdy już do siebie nie powrócą. Na Wschodzie Bizancjum, pomimo burz i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /6 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSKARŻENIA WYSUWANE PRZEZ POGAN - ODPOWIEDZ CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Pomimo że nie było już prześladowań i że świat stal się w większości chrześcijański, wszystko szło coraz gorzej, poganie zaś bardziej niż kiedykolwiek uważali, że odpowiedzialność za to ponosi chrześcijaństwo, i głośno to wyrażali. Grabież Rzymu w roku 410 doprowadza do ostateczności...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /4 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALARSTWO W KATAKUMBACH

  Trzeba tutaj stwierdzić, że od początku tematyka tego malarstwa jest bardzo odmienna. Oczywiście, twórcy chrześcijańscy czerpią wątki ze Starego Testamentu. Ale również wielu tematów dostarcza im ewangelia. Gdy chodzi o przedstawienia symboliczne i jeśli nie są one bezpośrednim odtworzeniem motywów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /11 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTY AMBROŻY I ŚWIĘTY HIERONIM

  Chrześcijaństwo łacińskie, które wraz ze świętym Augustynem chlubnie wysuwa się na pierwszy plan, za panowania Teodozjusza ma tylko dwóch wybitnych przedstawicieli: świętego Ambrożego i świętego Hieronima. Ambroży nie jest ani pisarzem, ani jakimś wyjątkowo głębokim myślicielem. Ten wysoki...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /5 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNISI W SPOŁECZEŃSTWIE I W KOŚCIELE

  Jest rzeczą zrozumiałą, że ten rozwój życia klasztornego, tak bujny z końcem wieku IV w całym cesarstwie, ściągnął na siebie uwagę ówczesnych. Jest to jedno z najważniejszych zjawisk epoki i cała opinia zdaje sobie z tego sprawę. Mnisi byli, podobnie jak piramidy, jedną z osobliwości Egiptu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /6 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZEŹBA PRZED KONSTANTYNEM

  Jeżeli cofnąwszy się w czasie przyjrzymy się najstarszym dziełom sztuki chrześcijańskiej, stwierdzimy, że noszą one na sobie bardzo wyraźny wpływ, jeśli nie pojęć pogańskich, to przynajmniej świeckich wzorów. W tej dziedzinie szczególnie owocne jest przestudiowanie rzeźby, gdyż ta forma...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /17 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN CHRYZOSTOM I KAPADOCYJCZYCY

  Jednakże w tym czasie, to znaczy pod koniec IV wieku, punkt ciężkości kultury chrześcijańskiej spoczywał na greckim Wschodzie. Tam żyli najwybitniejsi jej przedstawiciele, jak święty Jan Chryzostom, oraz wielcy Kapadocyjczycy. Jan, którego następne pokolenie nazwały Chryzostomem, to znaczy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /11 312

  praca w formacie txt

Do góry